ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 NÂNG CAO - Mã đề: 352

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
115
lượt xem
33
download

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 NÂNG CAO - Mã đề: 352

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kì i - môn hóa học - lớp 11 nâng cao - mã đề: 352', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 NÂNG CAO - Mã đề: 352

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 NÂNG CAO Đề chính thức Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề) Mã đ ề: 352 A. Trắc nghiệm: Câu 1 : Khi nhiệt phân ho àn toàn trong bình kín thì thu được các sản phẩm nào sau đây? A. B. C. D. Câu 2 : Hợp chất nào của nitơ không được tạo ra khi cho tác dụng với kim loại? A. B. C. D. Câu 3 : Cho phương trình phản ứng: Hệ số cân bằng của phản ứng trên tương ứ ng là: A. 1,4,1,1,2 B. 8,30,8,3,15 C. 4,14,4,1,5 D. 8,30,8,3,9 Câu 4 : Cho 8,8 g dung dịch tác dụng với 9,8 g dung dịch . Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối: A. và B. và C. và D. và Câu 5 : Dãy nào sau đây đều gồm các bazơ theo cả A-rê-ni-ut và Bron-stêt? A. B. C. D. Câu 6 : Cho các dung dịch . Có thể dùng một hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?
  2. A. Dung d ịch B. Dung d ịch C. Dung dịch D. Dung d ịch Câu 7 : Dãy chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh? A. B. C. D. Câu 8 : Các ion nào sau đây đ ồng thời tồn tại trong dung dịch? A. B. C. D. Câu 9 : Sau khi trộn 400 ml dung dịch với 100 ml dung d ịch thì pH dung dịch sau khi trộn là: A. 1 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 10: Dãy chất nào sau đây đ ều có pH > 7 ? A. B. C. D. Câu 11: Phản ứng hóa học nào sau đây đều đúng với M là và : A. B. C. D. p hản ứng đ ược với tất cả các chất nào trong dãy sau cho sản phẩm là Câu 12: các chất khí ? A. B. C. D. B. Tự luận:
  3. Bài 1: Có các chất sau: . Hãy lập một d ãy chuyển hóa biểu diễn mối quan hệ giữa chúng. Viết các phương trình phản ứng. Bài 2: Hãy nhận biết các dung dịch sau: . Viết phương trình ion rút gọn nếu có. Bài 3: Cho 6,24 g hỗn hợp gồm p hản ứng vừa đủ với 1,4 lít dung dịch và loãng, thu đ ược 0,896 lít khí duy nhất (đktc). a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp. c) Tính nồng độ mol của dung dịch . Cho: H = 1, Cu = 64, Fe = 56, O = 16, N = 14.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản