Đề tài báo cáo về Ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Tran The Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
99
lượt xem
25
download

Đề tài báo cáo về Ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1. Tăng trưởng kinh tế 2. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế - Các nhân tố định lượng: vốn, lao động, tài nguyên, khoa học – công nghệ, chi cho tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ, chi đầu tư, chi tiêu qua hoạt động xuất nhập khẩu - Các nhân tố định tính: thể chế kinh tế - chính trị, đặc điểm văn hóa – xã hội, …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài báo cáo về Ngân hàng thương mại

 1. Nhóm 4 Đề tài 7: Hoạt động của các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế Danh sách thành viên 1. Nguyễn Thị Viễn Thượng 5. Hoàng Thị Bích Châm 2. Phan Thị Vân Nga 6. Phạm Thị Diệp 3. Nghiêm Thuỳ Linh 7. Bùi Thanh Hương 4. Nguyễn Thị Thu Sương 8. Trần Thị Thu Phương Chủ đề 7
 2. CẤU TRÚC BÀI TRÌNH BÀY  Lý luận cơ bản về tác động của NHTM tới tăng trưởng kinh tế  Thực trạng hệ thống NHTM Việt Nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế  Một số giải pháp phát triển hệ thống NHTM Việt Nam Chủ đề 7 2
 3. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NHTM TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm NHTM Chức năng của NHTM - Trung gian tài chính: - Tạo phương tiện thanh toán - Trung gian thanh toán: Chủ đề 7 3
 4. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NHTM TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Các hoạt động cơ bản của NHTM - Dịch vụ truyền thống: Nhận tiền gửi, chiết khấu thương phiếu và cho vay thương mại, cung cấp các tài khoản giao dịch, thực hiện trao đổi vật có giá, cung cấp các dịch vụ uỷ thác, tài trợ hoạt động chính phủ. - Dịch vụ ngân hàng mới phát triển gần đây: Cho vay tiêu dùng, cho vay tài trợ dự án, quản lý tiền mặt, tư vấn tài chính, dịch vụ cho thuê tài chính, bán các dịch vụ bảo hiểm, cung cấp các kế hoạch hưu trí, cung cấp dịch vụ môi giới và đầu tư chứng khoán. Chủ đề 7 4
 5. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NHTM TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ II. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1. Tăng trưởng kinh tế 2. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế - Các nhân tố định lượng: vốn, lao động, tài nguyên, khoa học – công nghệ, chi cho tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ, chi đầu tư, chi tiêu qua hoạt động xuất nhập khẩu - Các nhân tố định tính: thể chế kinh tế - chính trị, đặc điểm văn hóa – xã hội, …  Các NHTM tác động đến tăng trưởng kinh tế như thế nào ? Chủ đề 7 5
 6. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NHTM TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 3. Tác động của NHTM tới tăng trưởng kinh tế Các kênh thông qua đó NHTM đóng góp cho tăng trưởng kinh tế  Hình thành và hỗ trợ luân chuyển các dòng vốn - Hộ gia đình - Doanh nghiệp NGÂN HÀNG - Doanh nghiệp - Chính phủ - Chính phủ V ỐN - Hộ gia đình - Người nước ngoài - Người nước ngoài THƯƠNG MẠI Chủ đề 7 6
 7. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NHTM TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Các kênh thông qua đó NHTM đóng góp cho tăng trưởng kinh tế  Phân bổ vốn hữu hiệu giữa các ngành/khu vực;  Giảm chi phí, tối thiểu hóa rủi ro;  Hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao tinh thần kinh doanh; Các chức năng và hoạt động của trung gian tài chính là thiết yếu cho sự đổi mới công nghệ và tăng trưởng kinh tế. Chủ đề 7 7
 8. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ I. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam bao gồm: - 05 NHTM Nhà nước - 38 NHTM cổ phần - 45 chi nhánh NH nước ngoài - 05 NH liên doanh - 05 NH 100% vốn nước ngoài - 53 VP đại diện NH nước ngoài Chủ đề 7 8
 9. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Số lượ các TCTD Việ Nam 2003-2007 ng t 41 37 36 37 34 34 31 31 27 28 11 12 8 9 9 9 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 4 4 2003 2004 2005 2006 2007 NHTM Nhà nước NHTM Cổ phần NHTM Liên doanh Chi nhánh NHTM N ước ngoài Công ty tài chính Cty cho thuê tài chính (Nguồn: Báo cáo thường niên, NHNN) Chủ đề 7 9
 10. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ II. TÁC ĐỘNG CỦA NHTM VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1. Thông qua việc huy động vốn từ nền kinh tế đã góp phần mở rộng hoạt động đầu tư và cho vay Chủ đề 7 10
 11. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1. Thông qua việc huy động vốn từ nền kinh tế đã góp phần mở rộng hoạt động đầu tư và cho vay Chủ đề 7 11
 12. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2. Thông qua việc cấp tín dụng cho nền kinh tế (chính sách tiền tệ của NHNN) góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Chủ đề 7 12
 13. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2. Thông qua việc cấp tín dụng cho nền kinh tế (chính sách tiền tệ của NHNN) góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Chủ đề 7 13
 14. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 3. Thông qua phương tiện thanh toán Chủ đề 7 14
 15. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 3. Thông qua phương tiện thanh toán 4. Thông qua việc phát triển dịch vụ cung cấp cho khách hàng. - Hoạt động từ dịch vụ ngân hàng tăng 67% - Dịch vụ bảo lãnh thanh toán thuế, L/C Chủ đề 7 15
 16. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ III. NHỮNG ĐIỂM YẾU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG - Thứ nhất: Quy mô vốn nhỏ, nguồn nhân lực hạn chế, trình độ công nghệ còn chậm tiến so với các nước trong khu vực - Thứ hai: hệ thống dịch vụ ngân hàng trong nước còn đơn điệu, chất lượng chưa cao, chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng và nặng về dịch vụ ngân hàng truyền thống - Thứ ba: cơ cấu hệ thống tài chính còn mất cân đối Chủ đề 7 16
 17. CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHTM Ở VIỆT NAM. Phát huy vai trò chủ lực của Ngân hàng thương mại Nhà nước Tăng cường hoạt động quản trị nội bộ của các Ngân hàng. Tăng cường hoạt động quản lý rủi ro Ngân hàng Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển ngành NH Ả G Ố T ỘM S Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành Ngân hàng Chủ đề 7 17 I
 18. THANKS FOR JOINED IN OUR ADVERTIMENT! Chủ đề 7 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản