intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Khả năng sản xuất của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) được phối với đực Pidu và Duroc nuôi trong nông hộ

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

89
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài với các mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc và PiDu nuôi trong điều kiện nông hộ, đánh giá được tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Khả năng sản xuất của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) được phối với đực Pidu và Duroc nuôi trong nông hộ

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> TẠ HOÀNG MINH<br /> <br /> KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI<br /> <br /> F1(LANDRACE x YORKSHIRE) ĐƯỢC PHỐI VỚI<br /> ĐỰC PIDU VÀ DUROC NUÔI TRONG NÔNG HỘ<br /> Chuyên ngành:<br /> Mã số:<br /> <br /> Chăn nuôi<br /> <br /> 60.62.01.05<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thái Hải<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên<br /> cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo<br /> vệ lấy bất kỳ học vị nào.<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ để thực hiện luận văn đã được cám ơn và các<br /> thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Tạ Hoàng Minh<br /> <br /> i<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận<br /> được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn<br /> bè, đồng nghiệp và gia đình.<br /> <br /> Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ long kính trọng và biết<br /> ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn PGS. TS. Đặng Thái Hải – Giảng viên khoa Chăn<br /> nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức,<br /> thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tạp và thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin bày tỏ long biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo,<br /> Bộ môn Hóa sinh động vật, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận<br /> tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Hộ chăn nuôi Tuấn Hà (Hải Dương) đã giúp đỡ và<br /> tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.<br /> Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận<br /> lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn thành luận văn./.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Tạ Hoàng Minh<br /> <br /> ii<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ..................................................................................................................... i<br /> Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii<br /> <br /> Mục lục ........................................................................................................................... iii<br /> Danh mục viết tắt .............................................................................................................. v<br /> Danh mục bảng ................................................................................................................ vi<br /> Danh mục hình ................................................................................................................ vii<br /> <br /> Trích yếu luận văn ......................................................................................................... viii<br /> Thesis abstract.................................................................................................................. ix<br /> <br /> Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1<br /> 1.1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Mục đích ............................................................................................................. 2<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Mục đích và ý nghĩa của đề tài ........................................................................... 2<br /> Ý nghĩa ............................................................................................................... 2<br /> <br /> Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 3<br /> 2.1.<br /> <br /> 2.1.1.<br /> 2.1.2.<br /> 2.1.3.<br /> 2.2.<br /> <br /> 2.2.1.<br /> 2.2.2.<br /> 2.2.3.<br /> 2.3.<br /> <br /> 2.3.1.<br /> 2.3.2.<br /> <br /> Cơ sở sinh lý sinh sản của con cái, các chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố<br /> <br /> ảnh hưởng ........................................................................................................... 3<br /> <br /> Cơ sở sinh lý sinh sản của con cái ...................................................................... 3<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của con lợn nái ............................................ 5<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái ................................. 6<br /> Cơ sở sinh lí của sự sinh trưởng, các chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố<br /> <br /> ảnh hưởng ......................................................................................................... 11<br /> <br /> Cơ sở sinh lý của sự sinh trưởng ...................................................................... 11<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng...................................................... 13<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn................................. 13<br /> Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ............................................. 16<br /> Tình hình nghiên cứu trong nước ..................................................................... 16<br /> Tình hình nghiên cứu ngoài nước ..................................................................... 19<br /> <br /> Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 23<br /> 3.1.<br /> 3.2.<br /> <br /> Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu ....................................................... 23<br /> Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 23<br /> iii<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> Ảnh hưởng của đực phối và lứa đẻ đến các chỉ tiêu năng suất sinh sản........... 23<br /> <br /> 3.2.3.<br /> <br /> Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa .................................................................. 24<br /> <br /> 3.2.2.<br /> 3.3.<br /> <br /> 3.3.1.<br /> 3.3.2.<br /> 3.3.3.<br /> <br /> Năng suất sinh sản chung và qua các lứa đẻ qua các chỉ tiêu........................... 23<br /> Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 24<br /> <br /> Điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng ....................................................................... 24<br /> Phương pháp xác đinh các chỉ tiêu ................................................................... 25<br /> <br /> Xử lý số liệu...................................................................................................... 26<br /> <br /> Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 27<br /> 4.1.<br /> <br /> 4.1.1.<br /> 4.1.2.<br /> 4.1.3.<br /> 4.2.<br /> <br /> Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) phối với<br /> <br /> đực Duroc và Pidu ............................................................................................ 27<br /> Ảnh hưởng của đực giống và lứa đẻ đến năng suất sinh sản ............................ 27<br /> Năng suất sinh sản chung của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối<br /> <br /> với đực Duroc và PiDu ..................................................................................... 28<br /> Năng suất sinh sản của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực<br /> <br /> giống Duroc và PiDu qua các lứa đẻ ................................................................ 34<br /> <br /> Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa .................................................................. 50<br /> <br /> Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 53<br /> 5.1.<br /> 5.2.<br /> <br /> Kết luận............................................................................................................. 53<br /> <br /> Kiến nghị .......................................................................................................... 53<br /> <br /> Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 54<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2