Đề thi học sinh giỏi môn Sinh

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
731
lượt xem
165
download

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi môn Sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh

  1.                            học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng, 2006 CÂU1:(1.5 điểm)  Thế nào là sao chép kiểu nưa gián đoạn?Đoạn Okazaki là gì?Vẽ sơ đồ sao chép ADN ở vi khuẩn  Ecoli?  CÂU 2:(1.5 điểm)  Phân biệt thể đa bội với 5thể lưỡng bội trong cùng loài.Trình bày phương pháp tạo ra và nhận biết  thể đa bội đó?  CÂU 3: (1.5 điẻm)  Tế bào 2n bình thưòng ở 1 loài chứa 4 căp NST mang các gen kí hiệu là AABbDdEe  Quan sát 1 hợp tử của loài trên,tháy từ cặp NST thứ nhất có 3 chiếc là AAA ,còn các cặp NST còn  lại đều bình thường  a)Hiện tưọng gì đã xảy ra?Viết kí hiệu của hợp tử sau khi xảy ra hiện tượng đó  b)Giải thích nguyên nhân và cơ chế của hiẹn tượng?  c)Hậu quả của hiện tượng?  CÂU 4: (1 điểm)  a)Giải thích tính đa dạng phong phú theo quy luật của Menden  b)Sự liên kết gen và hoán vị gen có làm giảm tính đa dạng và phong phú của sinh vật không?VÌ  sao?  CÂU 5: (1 điểm)  a)Nêu vai trò của Plasmit trong kĩ thuật di truyền  b)Phương pháp tạo giống mới bằng kĩ thuật di truyền có ưu thế gì hơn so với phương pháp taọ  giống mới thông thường  CÂU 6: (1,5 điểm)  Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau:0,4 AA+0,2 Aa+0,4 aa=1 .Xác định cấu trúc di truyền  của quần thẻ trên trong 2 trường hợp:  a)Ngẫu phối sau 3 thế hệ liên tiếp  b)Tự phối sau 3 thế hệ liên tiếp  CÂU 7: (2 điểm)  KHi lai 2 thứ cây hoa thuần chủng là hoa kép ,màu trắng với hoa đơn ,màu đỏ được F1 toàn là  các cây hoa kép màu hồng.Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F@ có kiểu hình phân ly  theo tỉ lệ: 42%kép hồng:24%kép trắng:16%đơn đỏ:9%kép đỏ:8%đơn hồng:1%đơn trắng  Cho biết mõi gen quy dịnh 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong các tế bào sinh hạt phấn và tế  bào sinh noãn đều giống nhau,màu đỏ là trội so với trắng  a)Biện luận và viêt sơ đồ lai từ P đến F2  b)Cho F1 lai phân tích ,kết quả thu được  của phép lai sẽ như thế nào? 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản