intTypePromotion=1

Đề thi môn: Vật lý hạt cơ bản SP368 (Có đáp án)

Chia sẻ: Đính Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
16
download

Đề thi môn: Vật lý hạt cơ bản SP368 (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học và ôn thi Vật lý, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề thi môn "Vật lý hạt cơ bản SP368" dưới đây. Nội dung đề thi gồm 3 câu hỏi bài tập có đáp án về hạt cơ bản, mô hình chuẩn về hạt cơ bản,... Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: Vật lý hạt cơ bản SP368 (Có đáp án)

  1. ĐỀ THI Môn: Vật lý hạt cơ bản (SP368) Học kì 1 – Năm học 2014-2015 Thời gian: 60 phút ĐỀ 1 Câu 1: Hạt cơ bản là gì? Vì sao phải nghiên cứu vật lý hạt cơ bản? Nêu phương pháp nghiên cứu vật lý hạt cơ bản. Thành tựu và thách thức của nghiên cứu vật lý hạt cơ bản hiện nay là gì? (2 điểm) Câu 2: Trình bày mô hình chuẩn trong vật lý hạt cơ bản. (4 điểm) Câu 3: Đối với mỗi phân rã liệt kê sau đây hãy chỉ ra định luật bảo toàn bị vi phạm (1 điểm) a. n  p  e  b. n     e  NỘI DUNG ĐÁP ÁN Câu Nội dung Điểm Định nghĩa: Hạt nhỏ nhất không thể phân chia được cho đến thời điểm xét 0,25 Nghiên cứu hạt cơ bản vì: - Biết được cấu tạo thế giới vật chất, sự hình thành của vũ trụ 0,25 - Biết được bản chất tương tác của vật chất 0,25 Phương pháp NC hạt cơ bản: 1 - Lí thuyết: thông qua lí thuyết trường, lí thuyết nhóm 0,25 (2đ) - Thực nghiệm: máy gia tốc 0,25 Thành tựu hiện nay: - Mô hình chuẩn 0,25 - Hạt Higgs  khối lượng hạt cơ bản: Nobel 2013 0,25 - Thách thức: thống nhất các tương tác  chưa có lí thuyết hoàn chỉnh, chưa thực 0,25 nghiệm máy gia tốc ở thang năng lượng cao Cơ sở mô hình chuẩn: - Kết hợp cơ học lượng tử và thuyết tương đối 0,25 - Kết hợp tương tác mạnh, yếu và điện từ 0,25 Hai loại hạt cơ bản: - Fermion: spin bán nguyên 0,25 - Boson: spin nguyên 0,25 Các loại hạt truyền tương tác: - Tương tác điện từ: photon 0,25 - Tương tác yếu: boson W, Z 0,25 - Tương tác mạnh: gluon 0,25 2 - Tương tác hấp dẫn: graviton 0,25 (4đ) Các loại hạt vật chất: - Quark: u, d, s, t, b, c 0,25 - Lepton: e, , , e, ,  0,25 Lý thuyết về tương tác: - Thống nhất tương tác điện từ và tương tác yếu 0,25 - Tương tác mạnh: thông qua thuyết sắc động lực học 0,25 Thành công của mô hình chuẩn: - Thống nhất tương tác điện từ - yếu, mạnh 0,25 - Dự đoán và tìm ra các loại hạt mới. 0,25 Hạn chế: - Có quá nhiều tham số trong mô hình 0,25 - Không mô tả tương tác hấp dẫn. 0,25 3 Nêu và chứng minh vi phạm bảo toàn lepton hoặc moment động lượng 0,5 (1đ) Nêu và chứng minh vi phạm bảo toàn lepton hoặc số barion 0,5
  2. ĐỀ THI Môn: Vật lý hạt cơ bản (SP368) Học kì 1 – Năm học 2014-2015 Thời gian: 60 phút ĐỀ 2 Câu 1: Hạt cơ bản là gì? Vì sao phải nghiên cứu vật lý hạt cơ bản? Nêu phương pháp nghiên cứu vật lý hạt cơ bản. Thành tựu và thách thức của nghiên cứu vật lý hạt cơ bản hiện nay là gì? (2 điểm) Câu 2: Trình bày lý thuyết sắc động lực học lượng tử trong vật lý hạt cơ bản. (4 điểm) Câu 3: Đối với mỗi phân rã liệt kê sau đây hãy chỉ ra định luật bảo toàn bị vi phạm (1 điểm) a. n  p    b. n  p   NỘI DUNG ĐÁP ÁN Câu Nội dung Điểm Định nghĩa: Hạt nhỏ nhất không thể phân chia được cho đến thời điểm xét 0,25 Nghiên cứu hạt cơ bản vì: - Biết được cấu tạo thế giới vật chất, sự hình thành của vũ trụ 0,25 - Biết được bản chất tương tác của vật chất 0,25 Phương pháp NC hạt cơ bản: 1 - Lí thuyết: thông qua lí thuyết trường, lí thuyết nhóm 0,25 (2đ) - Thực nghiệm: máy gia tốc 0,25 Thành tựu hiện nay: - Mô hình chuẩn 0,25 - Hạt Higgs  khối lượng hạt cơ bản: Nobel 2013 0,25 Thách thức: thống nhất các tương tác  chưa có lí thuyết hoàn chỉnh, chưa thực nghiệm máy 0,25 gia tốc ở thang năng lượng cao Là lí thuyết mô tả tương tác mạnh: - Hạt tham gia: hadron 0,25 - Bán kính tác dụng ngắn 0,25 - Thời gian tương tác: 10-24s 10-23s 0,25 - Hằng số tương tác: 1 0,25 Bất ổn mẫu quark: - Số hạt hadron tạo thành từ quark quá ít so với thực tế 0,25 - Nhiều hạt bị vi phạm nguyên lý Pauli 0,25 - Lực gì giữa các quark tồn tại trạng thái cầm tù? 0,25  đưa ra số lượng tử màu: - đỏ (r), lục (g), lam (b) 0,25 ~ 2 - phản đỏ ( ~r ), phản lục ( ~ g ), phản lam ( b ) 0,25 (4đ) Hạt truyền tương tác: gluon (boson trung hòa) gồm 8 loại hạt: 0,25 ~ ~ - ~r g , ~r b , ~ gr , ~g r , br , bg 0,25 1 ~ ~ - ( r r  gg) 2 0,25 1 ~ ~ ~ - ( r r  g g  2 b b) 0,25 6 Bản chất của tương tác mạnh: trao đổi gluon của quark 0,25 Quy tắc màu: - Barion: 3 quark hay 3 phản quark khác màu ( q  q  q    ) 0,25 - Meson: quark và phản quark cùng màu ( ~   q q ) 0,25 3 Chứng minh và suy ra vi phạm bảo toàn năng lượng 0,5 (1đ) Chứng minh và suy ra vi phạm bảo toàn điện tích 0,5
  3. Đồ thị kết quả môn học Vật lý hạt cơ bản Số SV 20 15 10 5 0 W F D D+ C C+ B B+ A Điểm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2