ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT LONG THÀNH NĂM 2011 – 2012

Chia sẻ: Lam Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

2
1.061
lượt xem
189
download

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT LONG THÀNH NĂM 2011 – 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT LONG THÀNH NĂM 2011 – 2012

  1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT LONG THÀNH NĂM 2011 – 2012 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số điểm đạt được:…………………………………………….. Câu 45: Để thu được kết tủa Al(OH)3 người ta: A. cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH B. cho nhanh dung dịch muối AlCl3 vào dung dịch NaOH C. cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3. D. cho nhanh dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Câu 46: Xét cân bằng   Cr2 O7  + H 2 O  CrO 4  + 2H + 2 2  Cân bằng trên sẽ dịch chuyển sang phải nếu: A. thêm NH3 hoặc K2Cr2O7 B. thêm dung dịch K2CrO4 C. thêm dung dịch BaCl2 D. thêm dung dịch H2SO4 loãng.
  2. Câu 47: Trong những hợp chất sau đây: CuO, CuCO3, CuS, Cu(OH)2, Cu(NO2)2. Số chất tan được trong H2O, trong dung dịch HCl và trong HNO3 đun nóng tương ứng là: A. 1, 2, 3. B. 1, 4, 5. C. 1, 3, 3. D. 1, 5, 5. Câu 48: Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 110,95. B. 115,85. C. 104,20. D. 81,55. Câu 49: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. Fe3O4 và 0,448. B. Fe3O4 và 0,224. C. FeO và 0,224. D. Fe2O3 và 0,448. Câu 50: Để điều chế KClO3, người ta thực hiện cách nào trong các cách sau ? A. Điện phân dung dịch KCl loãng có màng ngăn. B. Sục khí Cl2 qua dung dịch KOH đậm đặc, nóng. C. Nhiệt phân dung dịch KClO loãng. D. Điện phân KCl nóng chảy có vách ngăn.
  3. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Đáp Mã Câu Môn thi đề hỏi án Hóa học 132 1 A Hóa học 132 2 A Hóa học 132 3 B Hóa học 132 4 C Hóa học 132 5 D Hóa học 132 6 C Hóa học 132 7 C Hóa học 132 8 A Hóa học 132 9 B
  4. Hóa học 132 10 B Hóa học 132 11 B Hóa học 132 12 C Hóa học 132 13 B Hóa học 132 14 A Hóa học 132 15 B Hóa học 132 16 C Hóa học 132 17 C Hóa học 132 18 D Hóa học 132 19 B Hóa học 132 20 C Hóa học 132 21 A Hóa học 132 22 B Hóa học 132 23 B Hóa học 132 24 A
  5. Hóa học 132 25 D Hóa học 132 26 C Hóa học 132 27 B Hóa học 132 28 D Hóa học 132 29 D Hóa học 132 30 D Hóa học 132 31 A Hóa học 132 32 D Hóa học 132 33 C Hóa học 132 34 C Hóa học 132 35 C Hóa học 132 36 C Hóa học 132 37 B Hóa học 132 38 D Hóa học 132 39 D
  6. Hóa học 132 40 C Hóa học 132 41 B Hóa học 132 42 D Hóa học 132 43 D Hóa học 132 44 D Hóa học 132 45 C Hóa học 132 46 A Hóa học 132 47 B Hóa học 132 48 A Hóa học 132 49 A Hóa học 132 50 B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản