Đề thi tuyển chọn hệ kỹ sư tài năng năm 2001 - Môn Toán

Chia sẻ: Sang Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
133
lượt xem
19
download

Đề thi tuyển chọn hệ kỹ sư tài năng năm 2001 - Môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi tuyển chọn hệ kỹ sư tài năng năm 1999 - Môn Toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển chọn hệ kỹ sư tài năng năm 2001 - Môn Toán

  1. 1 Trư ng Đ i h c Bách Khoa Hà N i Đ thi tuy n ch n h K sư tài năng và Ch t lư ng cao năm 1999 Môn thi : Toán Th i gian làm bài : 90 phút 1 Bài 1: Kh o sát s bi n thiên c a hàm s f (x) xác đ nh trên toàn R, đư c cho như sau : x x+ 1 x=0 f (x) = 1+e x 0 n ux=0 Bài 2: Tìm các s th c a, b, c th a mãn đi u ki n a − 2b + 3c − 16 = 0 sao cho bi u th c f = 2a2 + 2b2 + 2c2 − 4a − 4b − 4c + 15 đ t giá tr nh nh t. Bài 3: Ch ng minh r ng phương trình a.cosx + b.sin2x + c.cos3x = x có nghi m trên đo n [−π, π] v i m i a, b, c ∈ R. Bài 4: Tìm hàm s f (x) xác đ nh và liên t c trên đo n [0, 1] bi t r ng 0 ≤ f (x) ≤ 1 ∀x ∈ [0, 1] và |f (x1 ) − f (x2 )| ≥ |x1 − x2 | ∀x1 , x2 ∈ [0, 1]. 1 A Tài li u đư c so n th o l i b ng L TEX 2ε b i Ph m duy Hi p
Đồng bộ tài khoản