Đề thi tuyển chọn hệ kỹ sư tài năng năm 2002 - Môn Toán

Chia sẻ: Sang Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
10
download

Đề thi tuyển chọn hệ kỹ sư tài năng năm 2002 - Môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển chọn hệ kỹ sư tài năng năm 2002 - môn toán', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển chọn hệ kỹ sư tài năng năm 2002 - Môn Toán

  1. 1 Trư ng Đ i h c Bách Khoa Hà N i Đ thi tuy n ch n h k sư tài năng năm 2002 Toán Môn thi : Th i gian làm bài : 120 phút 1 Bài 1: Cho b t phương trình : x ≥ mx2 + x (1) 1 + |x| 1/ Gi i b t phương trình (1) khi m = 2. 2/ Tìm m ∈ R l n nh t sao cho b t phương trình (1) nghi m đúng v i m i x ∈ R. Bài 2: Cho dãy s {xn } xác đ nh như sau : x1 = − 1 3 2 xn+1 = x2n − 1 n u n ≥ 1 Ch ng minh r ng dãy {xn } có gi i h n khi n → ∞ và tìm gi i h n đó. Bài 3: Cho các s th c a0, a1 , . . . , a2002 th a mãn : a0 = 0 a0 + a1 + 2 a2 3 +... + a2002 2003 =0 Ch ng minh r ng phương trình a0 + a1x + a2x2 + . . . + a2002x2002 = 0 có nghi m trên đo n [0, 1]. Bài 4: Cho hàm s y = f (x) có đ o hàm c p hai f ”(x) ≥ 0 trên toàn b R và a ∈ R c đ nh. Tìm giá tr l n nh t c a hàm s g(x) = f (x) + (a − x)f (x) trên R. 1 Tài li u đư c so n th o l i b ng L TEX 2ε b i Ph m duy Hi p A
Đồng bộ tài khoản