intTypePromotion=3

Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

Chia sẻ: Trần Hoài Bảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:197

0
54
lượt xem
25
download

Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng với mục tiêu giúp các bạn biết vai trò và ý nghĩa của việc lấy thông tin từ bản vẽ nhà và bản đồ trong định giá bất động sản, đọc được thông tin trên bản vẽ nhà, làm quen thông tin bản đồ địa chính kết hợp với các bản đồ khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

ĐỌC BẢN ĐỒ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG<br /> PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN<br /> <br /> TS. Lê Minh Vĩnh<br /> <br /> MỞ ĐẦU – MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA<br /> Định giá bất động sản là định giá đất và định giá các<br /> tài sản gắn liền với đất (nếu có)<br /> <br /> ?$<br /> <br /> TS. Lê Minh Vĩnh<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Định giá bất động sản là định giá thửa đất và<br /> định giá các tài sản gắn liền với đất (nếu có)<br /> Nhà<br /> <br /> Cây trồng<br /> <br /> TS. Lê Minh Vĩnh<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Hình dáng<br /> <br /> Kích thước<br /> Kết cấu<br /> <br /> Nhà + Cây +Thửa đất<br /> (môi trường xung quanh)<br /> Diện tích<br /> <br /> Tính pháp lý<br /> <br /> Hình dáng<br /> <br /> Loại cây<br /> <br /> Tính pháp lý<br /> Vị trí<br /> <br /> Loại sử dụng đất<br /> <br /> Tuổi cây<br /> <br /> TS. Lê Minh Vĩnh<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Hình dáng<br /> <br /> Kích thước<br /> Kết cấu<br /> <br /> Nhà + Cây +Thửa đất<br /> (môi trường xung quanh)<br /> Diện tích<br /> <br /> Tính pháp lý<br /> <br /> Hình dáng<br /> <br /> Loại cây<br /> <br /> Bản vẽ<br /> nhà<br /> <br /> Tuổi cây<br /> <br /> Vị trí<br /> Loại sử dụng đất<br /> <br /> Tính pháp lý<br /> <br /> Bản đồ<br /> <br /> Giấy<br /> chứng nhận<br /> TS. Lê Minh Vĩnh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản