Đơn xin thôi học

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
523
lượt xem
20
download

Đơn xin thôi học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn xin thôi học', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin thôi học

  1. (Mẫu 7b) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------oOo--------------- ĐƠN XIN THÔI HỌC *** Kính gởi : Ban giám hiệu Trường Đại học cần Thơ Tôi tên :. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số sinh viên :. . . . . . . . . . . . . Ngày sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hộ khẩu thường trú :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiện đang học lớp (ngành) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Khóa : . . . . . . . . . . . . . . . . Hệ đào tạo Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại học Cần Thơ. Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ cho phép tôi được thôi học tại Trường Đại học Cần Thơ kể từ HK . . . . năm học . . . . . . . . * Lý do thôi học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................... ....................................................... Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu. Cần Thơ, ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . . . . . Người làm đơn Ý kiến của phụ huynh (ký tên, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN (của địa phương hoặc bệnh viện)* Ý kiến của khoa (*) nếu thôi học vì hoàn cảnh khó khăn thì xác nhận ở địa phương, nếu thôi học vì lý do sức khỏe thì kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên
Đồng bộ tài khoản