intTypePromotion=1

GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC

Chia sẻ: Hoang Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
633
lượt xem
79
download

GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. “Một quá trình theo dõi, khảo sát tỉ mỉ, liên tục để đánh giá được bản chất của bệnh cùng với những nguyên nhân xuất hiện, lưu hành và lan tràn của bệnh đó, nhằm tìm ra được những biện pháp khống chế, ngăn chặn có hiệu quả đối với bệnh đó”, đó là định nghĩa về: A. Nghiên cứu mô tả, B. Nghiên cứu thuần tập, C. Nghiên cứu cắt ngang, D. Giám sát dịch tễ học,@ E. Điều tra một vụ dịch 2. Theo dõi người đã tiếp xúc người bệnh xem có phát triển bệnh hay không là: A. Kiểm tra, B. Giám sát,@ C. Cách ly D. Điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC

  1. GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC “Một quá trình theo dõi, khảo sát tỉ mỉ, liên tục để đánh giá đ ược bản chất 1. của bệnh cùng với những nguyên nhân xuất hiện, lưu hành và lan tràn của bệnh đó, nhằm tìm ra được những biện pháp khống chế, ngăn chặn có hiệu quả đối với bệnh đó”, đó là định nghĩa về: A. Nghiên cứu mô tả, B. Nghiên cứu thuần tập, C. Nghiên cứu cắt ngang, D. Giám sát dịch tễ học,@ E. Điều tra một vụ dịch Theo dõi người đã tiếp xúc người bệnh xem có phát triển bệnh hay không là: 2. A. Kiểm tra, B. Giám sát,@ C. Cách ly D. Điều trị, E. Phòng bệnh Điều tra được thực hiện để thu thập dữ kiện về bệnh quy ước khai báo cả 3. khi không có dịch là: A. Điều tra cắt ngang, B. Điều tra vụ dịch, C. Giám sát chủ động,@ D. Giám sát điểm, E. Giám sát thụ động. Báo cáo các trường hợp bệnh xảy ra tại địa phương là: 4. A. Điều tra cắt ngang, B. Điều tra vụ dịch, C. Giám sát chủ động, D. Giám sát điểm, E. Giám sát thụ động.@ Ưu điểm của hệ thống giám sát chủ động là: 5. A. Số liệu thu được chính xác,@ B. Giá thành rẻ, C. Aïp dụng cho tất cả mọi loại bệnh, D. Chỉ áp dụng cho một số bệnh nhất định, E. Số liệu chính xác, giá rẻ. Ưu điểm của hệ thống giám sát điểm là: 6. A. Số liệu thu được chính xác, B. Giá thành rẻ,@ C. Aïp dụng cho tất cả mọi loại bệnh, D. Chỉ áp dụng cho một số bệnh nhất định, E. Số liệu chính xác, giá rẻ. Nhược điểm của hệ thống giám sát thụ động là: 7. A. Số liệu thu được có thể không đại diện,@ B. Tốn kém, C. Áp dụng cho tất cả mọi loại bệnh, 122
  2. D. Chỉ áp dụng cho một số bệnh nhất định, E. Dùng để báo cáo định kỳ. Mục tiêu của giám sát Dịch tễ học là: 8. A. Xác định quy mô của bệnh, @ B. Báo cáo khoa học C. Xử lý dịch, D. Báo cáo cấp trên, E. Khống chế dịch Mục tiêu của giám sát Dịch tễ học là: 9. A. Báo cáo khoa học, B. Thu thập số liệu@ C. Xử lý dịch, D. Báo cáo cấp trên, E. Khống chế dịch Mục tiêu của giám sát Dịch tễ học là: 10. A. Báo cáo khoa học, B. Xử lý dịch C. Phân tích số liệu@ D. Báo cáo cấp trên, E. Khống chế dịch Chức năng của hệ thống giám sát là: 11. A. Thu thập các dữ kiện dịch tễ học , B. Tập hợp, diễn giải, C. Điều trị bệnh D. Cách ly bệnh nhân E. Thu thập và diễn giải dữ kiện dịch tễ học@ Giám sát là công việc : 12. A. Thu thập thông tin dịch tễ để hành động,@ B. Điều trị C. Khống chế dịch, D. Cách ly bệnh nhân, E. Xử lý dịch. Giám sát là công việc: 13. A. Theo dõi tỉ mỉ, liên tục từ khi bắt đầu đến kết thúc của 1 bệnh@ B. Theo dõi lúc bắt đầu của bệnh, C. Theo dõi lúc kết thúc D. Thu thập các trường hợp mắc, E. Điều trị bệnh. Mục tiêu của giám sát dịch tễ học là xác định quy mô của bệnh về: 14. A. Con người@ B. Bệnh, C. Hiệu quả can thiệp D. Bệnh và hiệu quả can thiệp E. Hiệu quả điều trị Mục tiêu của giám sát dịch tễ học là xác định quy mô của bệnh về: 15. A. Không gian@ 123
  3. B. Bệnh, C. Hiệu quả can thiệp D. Bệnh và hiệu quả can thiệp E. Hiệu quả điều trị Mục tiêu của giám sát dịch tễ học là xác định quy mô của bệnh về: 16. A. Thời gian@ B. Bệnh, C. Hiệu quả can thiệp D. Bệnh và hiệu quả can thiệp E. Hiệu quả điều trị Ứng dụng chính của giám sát dịch tễ học là: 17. A. Xác định vụ dịch và đảm bảo những hành động có hiệu quả để kiểm soát bệnh được tiến hành,@ B. Theo dõi việc tiến hành 1 chương trình, C. Hỗ trợ cho việc can thiệp, D. Xác định nhóm bị bệnh. E. Khống chế được dịch. Ứng dụng chính của giám sát dịch tễ học là: 18. A. Đảm bảo hiệu quả của 1 chương trình. B. Theo dõi việc tiến hành và hiệu quả của 1 chương trình trước và sau can thiệp,@ C. Hỗ trợ cho việc can thiệp, D. Xác định nhóm bị bệnh. E. Khống chế được dịch. Ứng dụng chính của giám sát dịch tễ học là: 19. A. Đảm bảo hiệu quả của 1 chương trình. B. Theo dõi việc tiến hành và hiệu quả của 1 chương trình trước và sau can thiệp C. Hỗ trợ cho việc lập kế hoạch@ D. Xác định nhóm bị bệnh. E. Khống chế được dịch. Ứng dụng chính của giám sát dịch tễ học là: 20. A. Đảm bảo hiệu quả của 1 chương trình. B. Theo dõi việc tiến hành và hiệu quả của 1 chương trình trước và sau can thiệp C. Hỗ trợ cho việc can thiệp D. Xác định nhóm có nguy cơ cao.@ E. Khống chế được dịch. 124
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2