Gíao án 6 - CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ ME VÀ EM BÉ ĐỀU KHỎE?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
93
lượt xem
14
download

Gíao án 6 - CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ ME VÀ EM BÉ ĐỀU KHỎE?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khỏe và thai nhi khỏe. - Xác định nhiệm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai. - Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ ME VÀ EM BÉ ĐỀU KHỎE?

  1. Bài 5: C N LÀM GÌ C ME VÀ EM BÉ U KH E? I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Nêu nh ng vi c nên và không nên làm i v i ph n có thai mb o m kh e và thai nhi kh e. - Xác nh nhi m v c a ngư i ch ng và các thành viên khác trong gia ình là ph i chăm sóc, giúp ph n có thai. - Có ý th c giúp ph n có thai. II. dùng d y h c: - Hình trang 12, 13 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: HS nêu ư c nh ng vi c nên và không nên làm i v i ph n có thai m b o m kh e và thai nhi kh e. Cách ti n hành: a) Giao nhi m v và hư ng d n. - Cho HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK và tr l i câu h i. b) Cho HS làm vi c. - HS làm vi c theo c p. c) Làm vi c c l p. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. K t lu n: (SGK) Ho t ng 3: Th o lu n c l p. M c tiêu: HS xác nh ư c nhi m v c a ngư i ch ng và các thành viên khác trong
  3. gia ình là ph i chăm sóc, giúp ph n có thai. Cách ti n hành: a) HS quan sát hình và nêu n i dung - HS quan sát các hình 5, 6, chính c a t ng hình. 7 trang 13 SGK. b) Làm vi c c l p. - Cho c l p th o lu n câu h i (SGV). - HS phát bi u ý ki n. K t lu n: (SGV) Ho t ng 4: óng vai. M c tiêu: HS có ý th c giúp ph n có thai. Cách ti n hành: a) Th o lu n c l p. - Cho HS th o lu n câu h i trang 13 - HS phát bi u ý ki n. SGK.
  4. b) Làm vi c theo nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm mình th c hành óng vai theo ch “Có ý th c giúp ph n có thai”. c) Trình di n trư c l p. - L p nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Tuyên dương nhóm óng vai t t. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản