intTypePromotion=3

Giáo án bài Tính chất hóa học của kim loại - Hóa 9 - GV.Phạm V.Minh

Chia sẻ: Phạm Văn Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
346
lượt xem
40
download

Giáo án bài Tính chất hóa học của kim loại - Hóa 9 - GV.Phạm V.Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Tính chất hóa học của kim loại là tài liệu tham khảo giúp học sinh hiểu được tính chất hóa học chung của kim loại: tác dụng với phi kim, dung dịch axit, dung dịch muối. Hs biết viết các PTHH minh họa các tính chất hóa học của kim loại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Tính chất hóa học của kim loại - Hóa 9 - GV.Phạm V.Minh

GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

CHƯƠNG KIM LOẠI

BÀI TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- HS biết được tính chất hóa học chung của kim loại: tác dụng với phi kim, dung dịch axit, dung dịch muối.

-Hs biết viết các PTHH minh họa các tính chất hóa học của kim loại.

2. Kỹ năng:

- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hóa học của kim loại.

- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH

- Làm bài tập tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp 2 kim loại.

3. Thái độ:  HS có tinh thần học tập, nghiêm túc và yêu thích bộ môn hóa học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  Tranh vẽ hình 2.4 và 2.5 SGK.

2. Học sinh:  2 cây đinh sắt (mới và cũ), xem trước nội dung bài.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định tổ chức:  (1’) Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.

2. Bài c: (3’)

Nêu tính chất vật lý chung của kim loại, ứng dụng những tính chất đó trong đời sống.

3. Bài mới:

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 1: I. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI PHI KIM:

1. Tác dụng với Oxi: (10)

- Cho Hs quan sát 2 cây đinh sắt đã chuẩn bị.

?Tại sao đinh sắt để lâu trong không khí lại thay đổi như vậy?

- GV tiến hành thí nghiệm Fe tác dụng với oxi.

?Yêu cầu hs nêu hiện tượng

 Giới thiệu sản phẩm Fe3O4

- Thông báo: nhiều kim loại khác như Al, Zn, Cu,.. cũng phản ứng với oxi tạo thành các oxit tương ứng. Yêu cầu Hs viết PTHH của Al, Zn, Cu với oxi.

- Nhận xét.

- Yêu cầu HS kết luận

- Nhận xét, bổ sung.

- Quan sát.

- Trả lời: do sắt tác dụng với oxi trong không khí, tạo ra oxit sắt có màu nâu đen.

- Viết PTHH:

3Fe  + 2O2 → Fe3O4

 

 

- Lắng nghe, viết PTHH:

4Al  + 3O2 → 2Al2O3

2Zn  + O2 →  2ZnO

2Cu  + O2 →  2CuO

 

 

- Kết luận

- Nghe giảng và ghi bài

- Hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, Pt,..)phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit.

2. Tác dụng với phi kim khác: (07’)

- Cho Hs quan sát tranh vẽ hình 2.4 SGK. Gv giới thiệu thí nghiệm.

- Em hãy nêu hiện tượng và sản phẩm khi đưa muỗng sắt chứa natri nóng chảy vào lọ khí clo.

- Gọi Hs lên bảng viết PTHH.

 

- Yêu cầu Hs viết các PTHH của Cu, Mg, Fe với lưu huỳnh.

 

 

- Em hãy nêu khái quát khả năng phản ứng của kim loại với phi kim.

-  Nhận xét, bổ sung.

- Quan sát, lắng nghe.

 

 

- Trả lời: Natri cháy trong khí clo, tạo thành khói trắng là natri clorua.

 

- Viết PTHH:

      2Na  + Cl2 → 2NaCl

- Viết PTHH:

     Cu + S → CuS

    Mg  + S  → MgS

    Fe  + S →  FeS

- Trả lời

- Nghe giảng và ghi bài

- Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối.

Hoạt động 2: II. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH AXIT (5’)

? Hãy nhắc lạitính chất: Kim loại tác dụng với axit ?

- Yêu cầu Hs lấy ví dụ, viết PTHH.

- Lưu ý : Nhiều kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng và HNO3 thường không giải phóng khí H2.

- Nhắc lại kiến thức.

 

 

- Zn  + H2SO4 → ZnSO4  + H2

 

- Lắng nghe.

- Một số kim loại phản ứng với dung dịch axit (H­SO­ loãng, HCl…) tạo thành muối và giải phóng khí Hiđrô.

Hoạt động 3: III. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH  MUỐI (10’)

- Yêu cầu Hs viết PTHH giữa Cu với AgNO3

 

-Gv giới thiệu: Cu đã đẩy Ag ra khỏi muối, nếu ta thay đổi vị trí của Cu và Ag trong phản ứng trên thì không xảy ra. Ta nói Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Ag.

 

 

- Yêu cầu học sinh quan thí nghiệm GV tiến hành

? Yêu cầu Hs nêu hiện tượng.

 

- Giới thiệu thêm: Kẽm tan dần ra.

- Gợi ý: Phản ứng diễn ra giống như phản ứng của Cu với AgNO3. Vậy em có nhận xét gì?

- Yêu cầu Hs viết PTHH.

 

- Yêu cầu Hs viết một số PTHH:

Mg  + Cu(NO3)2

Al  + CuSO4   →

Zn  + AgNO3

- Em có nhận xét gì về khả năng hoạt động hóa học của các kim loại trên.

-Yêu cầu Hs rút ra kết luận.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lưu ý:  K, Na, Ca,.. khi vào dung dịch sẽ phản ứng với nước trước, tạo thành bazơ tan, bazơ này sẽ tác dụng với muối

- Viết PTHH:

Cu(r)  + 2AgNO3(dd)→Cu(NO3)2(dd)   + 2Ag(r)

- Lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát, nêu hiện tượng: có chất rắn màu đỏ bám ngoài dây kẽm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

- Nghe giảng

 

- Nhận xét: Kẽm đẩy đồng ra khỏi dung dịch CuSO4, kẽm hoạt động hóa học mạnh hơn đồng.

 

PTHH:

Zn(r)+CuSO4(dd)→ZnSO4(dd) +Cu(r)

- Viết các PTHH

 

Mg  +Cu(NO3)2→ Mg(NO3)2  + 2Cu

2Al  + 3CuSO4 → Al2(SO4)3  + 3Cu

Zn  + 2AgNO3 →  Zn(NO3)2  +  2Ag

- Nhận xét: Mg, Al, Zn hoạt động hóa học mạnh hơn Cu, Ag.

 

- Kết luận

- Nghe giảng và ghi bài

- Lắng nghe.

1. Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO­:

Cu(r)  + 2AgNO3(dd) → Cu(NO3)2(dd)   + 2Ag(r)

 

 

 

 

 

2. Phản ứng của Zn với dung dịch CuSO:

Zn(r)+CuSO4(dd) → ZnSO4(dd) +Cu(r)

: - Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn (trừ Na, K, Ca,..)có thể đẩy kim loại hoạt động hóa học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối, tạo thành muối mới và kim loại mới.

 

Hoạt động 4: CỦNG CỐ, DẶN DÒ: (10’)

- Yêu cầu Hs làm bài tập 4 SGK/51

Bài tập 4: Dựa vào tính chất hóa học của kim loại, hãy viết các PTHH biểu diễn các chuyển đổi sau:

 

 

MgO     (2)    

MgSO4   (3)                  

 Mg    (4) 

Mg(NO3)2  (1)     (5)

MgCl2             MgS                       

- Gọi 1 Hs lên bảng, các Hs khác làm vào vở.

- Yêu cầu Hs về nhà học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 5, 6 SGK/ 51.

- Làm bài tập:

 

Bài tập 4: PTHH

1. Mg  + Cl2   →  MgCl2

2. 2Mg  + O2  → 2MgO

3. Mg  + H2SO4  →  MgSO4  + H2

4. Mg + 2AgNO3    →    Mg(NO3)2+2Ag      

5. Mg  +  S    →    MgS

 

 

 

 

 

- Ghi nhớ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trong Giáo án Hóa 9 Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại. Để xem toàn bộ nội dung giáo án, các quý Thầy Cô vui lòng đăng nhập vào trang tailieu.vn để tải về máy tính.

Để thiết kế bài giảng đầy đủ, chi tiết hơn Thầy cô có thể tham khảo các tài liệu sau:

>> Tailieu.vn cũng xin giới thiệu giáo án hay là bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại để phục vụ cho việc soạn bài trong tiết học tiếp theo. 

Mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp cho Thầy cô có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài giảng của mình tốt nhất!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản