intTypePromotion=3

Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Chia sẻ: Chu Thái Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
151
lượt xem
17
download

Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu bộ sưu tập các giáo án bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung giúp quý bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo. Với các giáo án được chọn lọc để làm thành bộ sưu tập, giúp các bạn có những tài liệu tốt nhất cho việc giảng dạy và học tập. Thông qua nội dung bài học, các bạn có thể giúp học sinh biết cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Quý thầy cô và các em học sinh đừng bỏ qua bộ sưu tập này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

  1. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG A- Mục tiêu - HS hiểu thế nào là phân tích da thức thành nhân tử. - Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung. B- Chuẩn bị của GV và HS - GV: Đèn chiếu (hoặc bảng phụ) Ghi bài tập mẫu, chú ý. - HS: bảng nhóm, bút dạ, giấy trong. C- Tiến trình dạy – học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 1. Kiểm tra (5 phút) GV nêu yêu cầu kiểm tra Hai HS lên bảng làm bài Tính nhanh giá trị biểu thức HS1: HS1: a) 85.12,7+15.12,7 a) =12,7(85+15) = 12,7.100=1270 HS 2: HS2: b) 52.143-52.39-8.26 b) =52.143-52.39-4.2.26 = 52.143-52.39-4.52 = 52(143-39-4) =52.100=5200 GV nhận xét, cho điểm HS HS cả lớp nhận xét bài làm của 2 bạn GV: Để tính nhanh giá trị các biểu
  2. thức trên 2 em đều đã sử dụng t/c phân phối của phép nhân với phép cộng để viết tổng (hoặc hiệu) đã cho thành 1 tích. Đối với các đa thức thì sao? Chúng ta tiếp tục các ví dụ sau: Hoạt động 2 1. Ví dụ (14 phút) Ví dụ 1: Hãy viết 2x -4x thành 1 tích 2 của những đa thức GV gợi ý: 2x2=2x.x 4x=2x.2 HS viết: GV: Em hãy viết 2x2-4x thành 1 tích 2x2-4x=2x.x-2x.2=2x(x-2) của các đa thức Trong ví dụ vừa rồi ta viết 2x2-4x thành tích 2x(x-2), việc biến đổi đó được gọi là phân tích đa thức 2x2-4x thành nhân tử GV: Vậy thế nào là phân tích đa thức HS: Phân tích đa thức thành nhân tử là thành nhân tử? biến đổi đa thức đó thành 1 tích của GV: Phân tích đa thức thành nhân tử những đa thức. Một HS đọc lại khái còn gọi là phân tích đa thức thành niệm tr18SGK thừa số GV: Cách làm như ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Còn nhiều phương pháp khác để phân tích
  3. đa thức thành nhân tử chúng ta sẽ nghiên cứu ở các tiết học sau. GV: Hãy cho biết nhân tử chung ở ví dụ trên là gì? HS: 2x GV cho HS làm ví dụ 2 tr18 SGK. Phân tích đa thức 15x3-5x2+10x thành HS làm bài vào vở. Một HS lên bảng phân tử. làm: GV gọi 1 HS lên bảng làm bài, sau đó 15x3-5x2+10x=5x.3x2-5x.x+5x.2 kiểm tra bài của 1 số em trên giấy =5x(3x2-x+2) trong. GV: Nhân tử chung trong ví dụ này là 5x. - Hệ số của nhân tử chung (5) có quan hệ gì với các số nguyên dương HS nhận xét: của hạng tử (15; 5; 10)? - Hệ số của nhân tử chung chính là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của - Luỹ thừa bằng chữ của nhân tử các hạng tử. chung (x) quan hệ thế nào với luỹ - Luỹ thừa bằng chữ của nhân tử chung thừa bằng chữ của hạng tử? phải là luỹ thừa có mặt trong tất cả các hạng tử của đa thức, với số mũ là số mũ GV dưa “Cách tìm nhân tử chung với nhỏ nhất của nó trong các hạng tử. đa thức có hệ số nguyên” tr.25 SGK lên màn hình. Hoạt động 3 2. áp dụng (12 phút) GV cho HS làm ?1 HS làm bài: (Đề bài đưa lên màn hình) a) x2-x=x.x-1.x=x(x-1)
  4. GV hướng dẫn HS tìm nhân tử chung b) 5x2(x-2y)-15x(x-2y)=(x-2y)(5x2-15x) của mỗi đa thức, lưu ý đổi dấu ở câu =(x-2y).5x(x-3) c. =5x(x-2y)(x-3) Sau đó yêu cầu HS làm bài vào vở, c) 3(x-y)-5x(y-x) gọi 3 HS lên bảng làm. =3(x-y)(+5x(x-y)=(x-y)(3+5x) GV hỏi: ở câu b, nếu dừng lại ở kết HS nhận xét bài làm trên bảng quả (x-2y)(5x2-15x) có được không? HS: Tuy kết quả đó là một tích nhưng phân tích như vậy chưa triệt để vì đa thức (5x2-15x) còn tiếp tục phân tích Qua phần c, GV nhấn mạnh: Nhiều được bằng 5x(x-3) khi để làm xuất hiện nhân tử chung, ta cần đổi dấu các hạng tử, cách làm đó là dùng t/c A=-(-A) GV: Phân tích đa thức thành nhân tử có nhiều lợi ích. Một trong các ích lợi đó là giải toán tìm x. GV cho HS làm ? 2 . Tìm x sao cho HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng trình 3x2-6x=0 bày: 2 GV gợi ý HS phân tích đa thức thành 3x -6x=0 nhân tử. Tích trên bằng 0 khi nào? -> 3x(x-2)=0 -> x=0 hoặc x=2 Hoạt động 4 Luyện tập củng cố (12 phút) Bài 39 tr19 SGK HS làm trên giấy trong: GV chia lớp thành hai 2 2 æ2 ö x + 5 x3 + x 2 y = x 2 ç + 5 x + y ÷ b) ç ç5 è ÷ ÷ ø 5 Nửa lớp làm câu b, d c) 14x2y-21xy2+28x2y2
  5. Nửa lớp làm câu c, e =7xy(2x-3y+4xy) GV nhắc nhở HS cách tìm các số 2 2 2 d) x ( y - 1) - y ( y - 1) = ( y - 1) ( x - y ) 5 5 5 hạng viết trong ngoặc: lấy lần lượt e) 10x(x-y)-8y(y-x)=10x(x-y)+8y(x-y) các hạng tử của đa thức chia cho =(x-y)(10x+8y)=(x-y)2(5x+4y) nhân tử chung =2(x-y)(5x+4y) HS nhận xét bài làm của bạn. GV nhận xét bài làm của HS trên giấy trong Bài 40 (b) tr19 SGK Tính giá trị của biểu thức: HS: Để tính nhanh giá trị của biểu thức x(x-1)-y(1-x) tại x=2001 và y=1999 ta nên phân tích đa thức thành nhân tử rồi GV hỏi: Để tính nhanh giá trị của mới thay giá trị của x và y vào tính. biểu thức ta nên làm ntn? x(x-1)-y(1-x)=x(x-1)+y(x-1) =(x-1)(x+y) Thay x=2001 và y=1999 vào biểu thức ta GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS có: (2001-1)(2001+1999)=2000.4000 lên bảng trình bày. =8000000 Bài 41(a) tr19 SGK HS: Đưa 2 hạng tử cuối vào trong ngoặc Tìm x biết: và đặt dấu trừ trước ngoặc. 5x(x-2000)-x+2000=0 Giải GV: Em biến đổi ntn để xuất hiện 5x(x-2000)-x+2000=0 nhân tử chung ở vế trái?
  6. GV gọi 1 HS lên bảng. Cả lớp làm 5x(x-2000)-(x-2000)=0 bài vào vở (x-2000)(5x-1)=0 -> x-2000=0 hoặc 5x-1=0 -> x=2000 hoặc x=1/5 HS nhận xét bài làm của bạn HS trả lời: GV sửa bài cho HS - Phân tích đa thức thành nhân tử là biến Sau đó đưa câu hỏi củng cố. đổi đa thức đó thành một tích của các đa - Thế nào là phân tích đa thức thành thức. nhân tử? - Phân tích đa thức thành nhân tử phải triệt để - Khi phân tích đa thức thành nhân tử - Nêu hai bước: phải đạt yêu cầu gì? + Hệ s ố - Nêu cách tìm nhân tử chung của các + luỹ thừa bằng chữ đa thức có hệ số nguyên (GV lưu ý - Muốn tìm các số hạng viết trong ngoặc HS việc biến đổi dấu khi cần thiết) ta lấy lần lượt các hạng tử của đa thức - Nêu cách tìm các số hạng viết trong chia cho nhân tử chung. ngoặc sau nhân tử chung. Hoạt động 5 Hướng dẫn về nhà (2 phút) - Ôn lại bài theo các câu hỏi củng cố - làm bài tập 40(a), 41(b), 42 tr19 SGK - Làm bài tập 22, 24, 25 tr5, 6 SBT - Nghiên cứu trước chương 7. Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản