Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 57: Cộng trừ Đa thức

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
115
lượt xem
10
download

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 57: Cộng trừ Đa thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Giúp học sinh biết sử dụng quy tắc dấu ngoặc để hình thành quy tắc cộng trừ hai đa thức. - Giúp học sinh áp dụng quy tắc cộng trừ đa thức vừa học để cộng, trừ hai đa thức. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Giấy trong, bút dạ xanh, phiếu học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 57: Cộng trừ Đa thức

  1. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Ngày soạn:12/1/2007 Ngày giảng: 22/1/2007 Cộng trừ Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 57: Đa thức A. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết sử dụng quy tắc dấu ngoặc để hình thành quy tắc cộng trừ hai đa thức. - Giúp học sinh áp dụng quy tắc cộng trừ đa thức vừa học để cộng, trừ hai đa thức. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Giấy trong, bút dạ xanh, phiếu học tập. C. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: (2’-3’) - Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 115
  2. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An 2. Dạy học bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng trò Hoạt động 1: Cộng hai Đa thức (8’ – 10’) Tiết này không làm 1. Cộng hai đa được, vì nội dung của thức D57 giống D56  3. Luyện tập và củng cố bài học: (8’- 10’) - ccccccccccccccc 4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’) - ccccccccccc Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 116
  3. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Ngày soạn:18/1/2007 Ngày giảng: 25/1/2007 Tiết 58: Tiết này ko làm đc vì không có D58 A. Mục tiêu: - cccccccccccccc B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Bút dạ xanh, giấy trong, phiếu học tập. C. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: (5’-7’) - 2. Dạy học bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng trò Hoạt động 1: Đa thức (3’ – 5’) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 117
  4. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Hoạt động 2: Thu gọn đa thức (30’ – 32’)  Hoạt động 3: Bậc của đa thức (30’ – 32’)  3. Luyện tập và củng cố bài học: (Lồng vào phần luyện tập) - cccccccccccc 4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’) - cccccccccccc Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 118

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản