intTypePromotion=1

Giáo án Đạo đức 3 bài 11: Tôn trọng đám tang

Chia sẻ: Duong Tử Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
455
lượt xem
46
download

Giáo án Đạo đức 3 bài 11: Tôn trọng đám tang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu với các bạn đọc bộ sưu tập giáo án bài Tôn trọng đám tang được biên soạn với nội dung chi tiết cách trình bày rõ ràng dành cho các bạn tham khảo. Bên cạnh đó giáo viên hệ thống lại kiến thức cho các em học sinh hiểu được đám tang là lễ chôn cất người đã chết, là 1 sự kiện đau buồn đối với những người thân của họ vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng đám tang. Học sinh biết ứng xử đúng khi gặp đám tang và có thái độ tôn trọng đám tang, cảm thông với nỗi đau khổ của những gia đình có người vừa mất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Đạo đức 3 bài 11: Tôn trọng đám tang

  1. Bài 11: TÔN TRỌNG ĐÁM TANG Tiết1 I- MỤC TIÊU 1- Kiến thức Giúp HS hiểu: - Đám tang là lễ chôn cất người đã chết - Đây là sự kiện rất đau buồn với những người thân trong gia đình họ- Vì thế cần chia sẽ nỗi buồn, lịch sự, nghiêm túc, tôn tr ọng không khí tang lễ. 2- Thái độ - Cảm thông, chia buồn với người trong gia đình có tang. - Nghiêm túc, lịch sự trong đám tang. 3- Hành vi - Nói năng nhỏ nhẹ, không cười đùa, hét to trong đám tang. - Giúp gia quyến những công việc có thể, phù hợp. - Cư xử đúng mực khi gặp đám tang: ngả mủ nón, nhường đường. II- CHUẨN BỊ - Nội dung câu chuyện”Đám tang- Thuỳ Dung”. - Bộ thẻ Xanh- Đỏ. - Bảng phụ ghi các tình huống. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1- Khởi động (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (4’) - GV kiểm tra bài cũ 2 em - GV nhận xét, ghi điểm 3- Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Kể chuyện (10’) Mục tiêu HS hiểu đám tang là lễ chôn cất người đã chết - Đây
  2. là sự kiện rất đau buồn với những người thân trong gia đình họ. Vì thế cần chia sẽ n ỗi buồn, lịch sự, nghiêm túc, tôn trọng không khí tang lễ. Cách tiến hành - Trật tự lắng nghe truyện kể”Đám tang - Thuỳ Dung”. - Nêu câu hỏi, HS trả lời: - Lắng nghe câu chuyện và trả lời các câu hỏi của HS. + Khi gặp đám tang, mẹ và Hoàng đã làm gì? - Chẳng hạn: + Tại sao mẹ Hoàng và mọi người lại làm thế? + Dừng xe, đứng dẹp vào lề. + Để tôn trọng người đã khuất và + Hoàng không nên làm gì khi gặp đám tang? chia sẽ với người thân của họ. + Không nên chạy theo xe, cười đùa, + Theo em, ta cần làm gì khi gặp đám tang? Vì sao? chỉ trỏ khi gặp đám tang. + Cần tôn trọng đám tang vì khi đó ta đang đưa tiễn 1 người đã khuất Kết luận : Khi gặp đám tang, cần tôn trọng, chia sẽ và chia sẽ nỗi buồn với gia đình. nỗi buồn với mọi người- Đó là nếp sống văn hoá. Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (12’) Mục tiêu - Nói năng nhỏ nhẹ, không cười đùa, hét to trong đám tang. - Giúp gia quyến những công việc có thể, phù hợp. - Cư xử đúng mực khi gặp đám tang: ngả mủ nón, nhường đường. Cách tiến hành - Phát mỗi HS 2 thẻ: Đỏ - Xanh. - Nêu lần lượt từng hành vi, yêu cầu gi ơ thẻ đỏ n ếu hành vi đúng, thẻ xanh nếu hành vi sai - Khi gặp 1 - Nhận thẻ. đám tang: - Giơ thẻ. 1- Coi như không biết, đi qua cho thật nhanh. Chẳng hạn: 2- Dừng lại, bỏ mũ nón. 3- Bóp còi xin đi trước. 1- Xanh.
  3. 4- Nhường đường cho mọi người. 2- Đỏ 5- Coi như không có gì, cười nói vui vẻ. 3- Xanh 6- Chạy theo sau, chỉ trỏ. 4- Đỏ. Kết luận: Cần tôn trọng đám tang, không chỉ 5- Xanh. trỏ,biết ngã mũ nón, nhường đường, im lặng. 6- Xanh. - HS nhắc lại. Hoạt động 3: Liên hệ bản thân (5’) Mục tiêu - HS biết liên hệ bản thân để cư xử đúng mực khi gặp đám tang: ngả mủ nón, nhường đường. Cách tiến hành - HS nêu ra 1 vài hành vi mà em chứng kiến hoặc thực - HS nêu ra 1 vài hành vi mà em hiện khi gặp đám tang và xếp vào 2 nhóm trong chứng kiến hoặc thực hiện và tự bảng kết quả của GV trên bảng (nhóm hành vi xếp loại vào bảng. đúng/nhóm phải sửa đổi). VD: Các bạn còn nói to khi gặp đám - Khen, tuyên dương những HS đã có những hành vi tang- >hành vi phải sữa đổi. đúng khi gặp đàm tang Nhắc nhỡ HS chưa có hành vi đúng. - Nhận xét, kết luận: Cần chú ý tôn trọng đám tang qua việc làm dù nhỏ. Bài 11: TÔN TRỌNG ĐÁM TANG Tiết 2 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Giúp HS hiểu: - Đám tang là lễ chôn cất người đã chết. Đây là sự ki ện rất đau bu ồn v ới những người thân trong gia đình họ. Vì thế cần chia sẽ nỗi buồn, lịch sự, nghiêm túc, tôn trọng không khí tang lễ. 2. Thái độ • Cảm thông, chia buồn với người trong gia đình có tang. • Nghiêm túc, lịch sự trong đám tang.
  4. 3. Hành vi • Nói năng nhỏ nhẹ, không cười đùa, hét to trong đám tang. • Giúp gia quyến những công việc có thể, phù hợp. • Cư xử đúng mực khi gặp đám tang: ngả mủ nón, nhường đường. II. CHUẨN BỊ • Nội dung câu chuyện”Đám tang- Thuỳ Dung”. • Bộ thẻ Xanh- Đỏ. • Bảng phụ ghi các tình huống. III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1- Khởi động (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (4’) - GV kiểm tra bài cũ 2 em - GV nhận xét, ghi điểm 3- Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Trò chơi: Đồng ý hay không đồng ý (14’) Mục tiêu Cách tiến hành - Cử ra 2 bạn đại diện mỗi nhóm xanh - đỏ lên chơi - Chia 2 đội xanh- đỏ, cử 2 trọng tài trò chơi và 2 bạn làm trọng tài ghi điểm. (mỗi đội 1 bạn). + Lần I : GV nêu ra các câu, bạn dự thi cho biết câu - HS chơi lần I. đó đúng hay sai, đúng lật thẻ đỏ, sai lật thẻ xanh (nếu đúng trọng tài dán 1 hoa đỏ,sai là hoa xanh) 1- Tôn trọng đám tang là chia sẽ nỗi buồn với gia đình họ. - HS trả lời: 2- Chỉ cần tôn trọng đám tang mà mình quen biết. 1. Đỏ. + Lần II (tương tự) 1- Bịt mặt, đội mũ đi qua thật nhanh vì sợ không khí 2. Xanh. ảm đạm. 2- Không nói to, cười đùa trong đám tang. 1. Xanh. + Lần III (tương tự)
  5. 1- Bỏ nón mũ, dừng lại, nhường đường. 2. Đỏ. 2. Tôn trọng là biểu hiện của nếp sông văn hoá. - Xem đội nào được nhiều hoa đỏ hơn. 1. Đỏ. - Nhận xét trò chơi. 2. Đỏ Hoạt động 2 : Xử lí tình huống (15’) Mục tiêu - HS hiểu cần nói năng nhỏ nhẹ, không cười đùa, hét to trong đám tang- Giúp gia quyến những công việc có thể, phù hợp- Cư xử đúng mực khi gặp đám tang: ngả mủ nón, nhường đường. Cách tiến hành - Yêu cầu các nhóm thảo luận, giải quyết các tình huống: - Thảo luận xử lí tình huống của nhóm 1- Nhà bên có tang, Minh sang nhà em chơi và vặn to mình: đài- Em sẽ làm gì? Chẳng hạn: 2- Thấy An đeo tang, em phải nói gì? 1. Vặn nhỏ hoặc tắt đài, giải thích với Minh vì sao. 2- Động viên, bảo bạn yên tâm, em và các bạn sẽ giúp An ở lớp khi An nghỉ học, An đừng buồn quá, 3- Thấy mấy em nhỏ la hét cười đùa chạy theo sau phải phấn đáu học tập. đàm tang- Em sẽ làm gì? 3- Nói các em trật tự, ra chỗ khác chơi, vì làm như vậy là không đúng. - Đại diện các nhóm trình bày. Kết luận chung: Cần tôn trọng đám tang, không nên làm gì khiến người khác thêm đau buồn. Tôn - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. trọng đám tang là nếp sống mới, hiện đại, có văn hoá. - GV chốt bài, kết thúc giờ học.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2