intTypePromotion=1

Giáo án Đạo đức 3 bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

Chia sẻ: Duong Tử Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
510
lượt xem
56
download

Giáo án Đạo đức 3 bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án bài Tôn trọng thư từ tài sản của người khác được tổng hợp từ những giáo viên có kinh nghiệm sẽ giúp quý vị học hỏi được kinh nghiệm soạn thảo giáo án. Ngoài ra chúng ta hiểu được thư từ tài sản là sở hữu riêng tư của từng người cho nên chúng ta phải tôn trọng. Qua đó học sinh biết thế nào là tôn trọng tài sản của người khác, vì sao cần tôn trọng thư từ tài sản của người khác, ngoài ra học sinh biết tôn trọng, giữ gìn, không làm hư hại thư từ, tài sản của những người trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm láng giềng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Đạo đức 3 bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

  1. Bài 12: TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC Tiết 1 I. MỤC TIÊU 1- Kiến thức Giúp HS hiểu: - Thư từ, tái sản là sở hữu riêng tư của từng người - Mỗi người có quyền giữ bí mật riêng- Vì thế cần phải tôn trọng thư từ, tài sản của người khác, không xâm ph ạm thư từ, tài sản của người khác. 2- Thái độ - Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. 3- Hành vi - Không xâm phạm, xem, sử dụng thư từ, tài sản của người khác nếu không đ ược sự đồng ý. II- CHUẨN BỊ - Bảng phụ, giấy Crôki, bút dạ. - Bảng từ. - Phiếu bài tập. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1- Khởi động (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (4’) - GV kiểm tra bài cũ 2 em - GV nhận xét, ghi điểm 3- Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Sắm vai xử lí tình huống (7’) Mục tiêu Giúp HS hiểu thư từ, tái sản là sở hữu riêng tư của từng người- Mỗi người có quyền giữ bí mật riêng- Vì thế cần phải tôn trọng thư từ, tài sản của người khác, không xâm phạm thư từ, tài sản của người khác.
  2. Cách tiến hành - Yêu cầu các nhóm thảo luận cách xử lí tình huống - Các nhóm thảo luận tìm cách xử lí sau và sắm vai thể hiện cách xử lí đó: cho tình huống, phân vai và tập diễn tình huống. Tình huống : Bác đưa thư nhờ An, Hạnh đưa lá thư cho bác Hải hàng xóm- Hạnh nói: ”Đây là thư của anh Hùng học Đại Học ở Hà Nội- Thư đề chữ khẩn cấp này- Hay ta bóc ra xem có chuyện gì rồi báo cho bác ấy nhé!”- Nếu là An, em sẽ nói gì ? Vì sao? - Yêu cầu1- 2 nhóm thể hiện cách xữ lí, các nhóm khác (không đủ giờ biểu diễn) có thể nêu lên cách - Các nhóm thể hiện cách xử lí tình giải quyết của riêng mình. huống. - Yêu cầu HS cho ý kiến: - Các nhóm khác theo dõi. + Cách giải quyết nào hay nhất ? - Trả lời câu hỏi: + Em đoán xem bác Hải sẽ nghĩ gì nếu Hạnh bóc Chẳng hạn: thư? + Bác Hải sẽ trách vì chưa được sự cho phép của bác, cho Hạnh là 1 người tò mò. + Với thư từ của người khác ta phải làm gì? + Không tự tiện xem, phải tôn Kết luận: trọng. + An nên khuyên Hạnh Không nên mở thư, phải đảm bảo bí mật thư từ của người khác. + Phải tôn trọng đảm bảo bí mật, giữ gìn, không xem trộm- Hoạt động 2 : Việc làm đó đúng hay sai ? (10’) Mục tiêu - HS hiểu : Không xâm phạm, xem, sử dụng thư từ, tài sản của người khác nếu không được sự đồng ý. Cách tiến hành - HS theo cặp thảo luận xem hành vi - Yêu cầu từng cặp HS thảo luận về 2 tình huống nào đúng, hành vi nào sai và giải sau: thích vì sao? Em nhận xét 2 hành vi sau, hành vi nào đúng, hành vi nào sai?Vì sao? Hành vi 1 : Thấy bố đi công tác về, Hải liền lục túi bố xem có quà không. Hành vi 2 : Sang chơi nhà Mai, Lan thấy có rất nhiều sách hay- Lan rất muốn đọc và hỏi mượn Mai.
  3. - Yêu cầu 1 số HS đại diện cho cặp, nhóm nêu ý kiến. - Đại diện 1 vài cặp/nhóm báo cáo. Chẳng hạn : Hành vi 1 : sai. Hành vi 2 : đúng. Vì : Muốn sử dụng đồ của người khác phải hỏi xin phép và được đồng ý thì ta mới sử dụng. - Các HS khác theo dõi, nhận xét- Bổ kết luận: Tài sản đồ đạc của người khác là sở hữu riêng- Ta phải tôn trọng, không tự ý sử dụng, xâm sung. phạm đến đồ đạc, tài sản của người khác. Hoạt động 3: Trò chơi ”Nên hay không nên” (7’) Mục tiêu - HS hiểu : Không xâm phạm, xem, sử dụng thư từ, tài sản của người khác nếu không được sự đồng ý. Cách tiến hành - Theo dõi các hành vi mà GV nêu ra. - Đưa ra 1 bảng liệt kê các hành vi để HS theo dõi - Chia thành 2 đội, sẽ tiếp sức nhau gắn các bảng - Chia nhóm,chọn người chơi,đội từ (có nội dung là các hành vi giông trên bảng) vào chơi và tham gia trò chơi tiếp 2 cột”nên” hay”Không nên” sao cho thích hợp. sức. 1- Hỏi xin phép trước khi bật đài, xem ti vi. - 2 đội chơi trò chơi. 2- Xem thư của người khác khi người đó không có ở - Các HS khác theo dõi cổ vũ. đó. 3- Sử dụng đồ đạc của người khác khi cần thiết. 4- Nhận giúp đồ đạc, thư từ cho người khác. 5- Hỏi sau, sử dụng trước. 6- Đồ đạc của người khác không cần quan tâm giữ gìn. 7- Bố mẹ, anh chị,…xem thư của em. 8- Hỏi mượn khi cần và giữ gìn bảo quản. - Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung. Nếu có ý kiến khác, GV hỏi HS giải thích vì sao ? Kết luận: 1, 4, 8 : Nên làm. - Nhận xét, bổ sung hoặc nêu ý kiến
  4. 2, 3, 5, 6, 7 : Không nên làm. khác. Tài sản, thư từ của người khác dù là trẻ em đều là - 3 - 4 HS kể- Chẳng hạn: của riêng nên cần phải tôn trọng - Tôn trọng thư + Hỏi xin phép đọc sách. từ,tài sản là phải hỏi mượn khi cần, chỉ sử dụng khi được phép và bảo quản giữ gìn khi dùng. + Hỏi mượn đồ dùng học tập. - Yêu cầu HS kể lại 1 vài việc em đã làm thể hi ện sự + Không tự ý đọc thư của bạn. tôn trọng tài sản của người khác. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH GV yêu cầu HS về nhà thực hành bài học tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. Bài 12: TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC Tiết 2 I- MỤC TIÊU 1- Kiến thức Giúp HS hiểu: - Thư từ, tái sản là sở hữu riêng tư của từng người - Mỗi người có quyền giữ bí mật riêng- Vì thế cần phải tôn trọng thư từ, tài sản của người khác, không xâm ph ạm thư từ, tài sản của người khác. 2- Thái độ - Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. 3- Hành vi - Không xâm phạm, xem, sử dụng thư từ, tài sản c ủa người khác n ếu không đ ược s ự đồng ý. II- CHUẨN BỊ - Bảng phụ, giấy Crôki, bút dạ. - Bảng từ. - Phiếu bài tập. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1- Khởi động (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (4’) - GV kiểm tra bài cũ 2 em
  5. - GV nhận xét, ghi điểm 3- Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Nhận xét hành vi - Yêu cầu HS hoàn thành phiếu bài tập: - Từng HS làm vào phiếu bài tập. Viết chữ Đ vào ô trước hành vi em cho là đúng. Chữ S vào ô  trước hành vi em cho là sai - Giải thích vì sao em cho rằng hành động đó sai. a.  Mỗi lần đi xem nhờ ti vi- Bình đều chào hỏi mọi người và xin phép bác chủ nhà rồi mới ngồi xem- b.  Hôm chủ nhật Lan thấy Minh lấy truyện của Lan ra xem khi Lan chưa đồng ý. c.  Em đưa giúp 1 lá thư cho bác Nga, thư đó không dán- Em mở ra xem qua xem thư viết gì. d.  Minh dán băng dính chỗ rách ở quyển sách mượn của Lan và bọc lại sách cho Lan. - Đưa bảng phụ đã ghi bài tập trên, yêu cầu HS nêu kết quả. - Theo đó, nhận xét, kết luận bài làm của HS: câu a, d- Đ câu c, b- S. Vì ở câu a, d các bạn biết tôn trọng tài sản của người khác- Câu b, c các bạn chưa biết tôn trọng, giữ gìn tài sản của người khác. - Hỏi: Như thế nào là tôn trọng thư từ, tài - Trả lời yêu cầu bài tập (Một HS sản của người khác. chỉ trả lời 1 câu và giải thích ). - Xin phép khi sử dụng, không xem trộm, giữ gìn, bảo quản đồ đạc của người khác. Hoạt động 2: Em xử lí thế nào - Yêu cầu HS thảo luận cách xử lí 2 tình huống sau: - Các nhóm thảo luận cách xử lí cho mỗi tình huống- Chẳng hạn: 1. Giờ ra chơi Nam chạy làm rơi mũ. Thấy vậy, một
  6. số bạn chạy đến lấy mũ làm (bóng) đá. Nếu có 1. Em nói các bạn không được làm mặt ở đó em sẽ làm gì. thế. Em nhặt mũ và gọi Nam lại trả mũ cho bạn . 2. Mai và Hoa đang học nhóm thì Hoa phải về nhà đưa chìa khóa- Mai thấy trong cặp Hoa có 1 cuốn sách tham khảo rất hay. Mai rất muốn đọc để giải 2. Em sẽ đợi Hoa quay lại rồi hỏi bài toán đang làm dở. Nếu là Mai em sẽ làm gì? mượn. Nếu chưa làm được bài - Nhận xét,tổng kết: Cần phải hỏi người khác và đó em sẽ làm bài khác trong khi được sự đồng ý mới sử dụng đồ đạc của người chờ Hoa quay lại. đó. - Đại diện các nhóm trình bày- Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung. Hoạt động 3: Trò chơi sắm vai - Yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo luận để sắm vai và - Nhóm thảo luận cách xử lí tình xử lí tình huống: huống, phân vai, sắm vai giải quyết tình huống. Bố mẹ em đi làm cả ngày, dặn em ở nhà không được lục lọi bất cứ cái gì trong lúc bố mẹ đi Chẳng hạn: vắng. Một hôm bác Nga chạy sang hỏi mượn em - Em sẽ tìm lọ mỡ trăn cho bác lọ mỡ mượn rồi sau đó xin lỗi bố mẹ. trăn dể bôi bỏng cho em bé - Em cũng chưa biết lọ - Điện thoại hỏi ý kiến bố mẹ… mỡ trăn được cất ở đâu. Em sẽ làm gì khi đó? - Các nhóm lên sắm vai thể hiện - Yêu cầu HS theo dõi và nhận xét. cách giải quyết của nhóm mình. Nếu có cách giải quyết khác, yêu cầu HS giải thích - Các nhóm khác nêu nhận xét, bổ vì sao. sung hoặc đưa ra các giải quyết - Kết luận: khác + Trong tình huống khẩn cấp như trên, em nên tìm ngay lọ mỡ trăn cho bác mượn. Sau đó em nhớ không để đồ đạc bừa bãi- Đợi bố mẹ về em kể cho bố mẹ nghe chuyện và xin lỗi bố mẹ vì em tự ý tìm đồ đạc mà chưa được bố mẹ đồng ý. + Phải tôn trọng thư từ, tài sản của người khác dù đó là những người trong gia đình mình. Tôn tr ọng tài sản của người khác cũng là tôn trọng chính mình. - Dặn dò, kết thúc bài học.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2