Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
132
lượt xem
9
download

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS biết được: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử; Cấu tạo bảng hệ thống tuần hoàn mới ở lớp 9 gồm ô nguyên tố, chu kì, nhóm; Quy luật biến đổi tính chất trong chu kì, nhóm. Áp dụng với chu kì 2,3, nhóm I, VII; Dựa vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

  1. SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2) I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS biết được: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử; Cấu tạo bảng hệ thống tuần hoàn mới ở lớp 9 gồm ô nguyên tố, chu kì, nhóm; Quy luật biến đổi tính chất trong chu kì, nhóm. Áp dụng với chu kì 2,3, nhóm I, VII; Dựa vào vị trí của nguyên tố (20 nguyên tố đầu) suy ra cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại. 2. Kĩ năng :
  2. - HS dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tố khi biết vị trí của nó trong bảng; Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố suy ra vị trí và tính chất của nó. 3. Thái độ : - HS có thế giới quan khoa học. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - Bảng tuần hoàn lớn, chu kì 2,3 phóng to, nhóm I, VII phóng to, sơ đồ cấu tạo nguyên tử. 2. Học sinh : - Ôn lại các kiến thức về cấu tạo n.tử, bảng tuần hoàn nhỏ. III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (4p) Chu kỳ là gì ? tại sao các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P cùng một chu kỳ.(10đ) TL: - Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần .5đ
  3. - Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P cùng một chu kỳ 3 vì các nguyên tố trên đều có 3 lớp electron trong nguyên tử 5đ * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Ở tiết trước các em đã nắm được nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, củng như đặc điểm cấu tạo của bảng. Vậy sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn như thế nào? Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học ra sao? Ta tiếp tục nghiên cứu các phần tiếp theo... 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV Treo bảng tranh phóng to chu kì 2 I. Sự biến đổi tính chất của lên bảng cho HS quan sát. các nguyên tố trong bảng Số lượng nguyên tố , số thứ tự của tuần hoàn(20p) ? nhóm cho ta biết điều gì ? Từ đó em 1. Trong một chu kì: hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của từng nguyên tử từ Li ,... Ne HS Hoạt động nhóm , quan sát chu kì 2 ,
  4. thảo luận để trả lời lần lượt các ý + Có 8 nguyên tố + Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử - Đi từ trái  phải theo : chiều tăng dần điện tích hạt Li ( nhóm I ) có 1e lớp ngoài cùng nhân nguyên tử: Be ( nhóm II ) có 2e lớp ngoài + Số e lớp ngoài cùng của cùng nguyên tử tăng từ 1  8e. ? .... Ne ( nhóm III ) có 3e lớp ngoài cùng Tính kim loại và phi kim của các + Tính kim loại của các nguyên tử thay đổi như thế nào ? nguyên tố giảm dần, đồng GV thời tính phi kim của các ? nguyên tố tăng dần. Yêu cầu HS quan sát chu kì 3 Qua quan sát chu kì 2,3 em có nhận
  5. xét gì về số electron lớp ngoài cùng ? HS Tính kim loại , tính phi kim của của các nguyên tố trong một chu kì khi HS đi từ đầu tới cuối chu kì Cho ví dụ minh hoạ Tiếp tục quan sát chu kì 3 theo các thông tin như trên để đưa ra các ý trả lời GV Đại diên nhóm HS đưa ra nhận xét chung + Số e lớp ngoái cùng tăng từ 1 đến 8 GV + Tính kim loại giảm dần , tính phi kim tăng dần . 2. Trong một nhóm . VD : Na > Mg ; P < S < Cl HS Giới thiệu cho HS quy luật biến đổi
  6. trong chu kì và nhấn mạnh : Đầu chu GV kì là một kim loại kiềm, cuối chu kì là một halogen, kết thúc chu kì là khí GV hiếm . Yêu cầu HS quan sát nhóm I , nhóm ? VII rút ra nhận xét về sự biến đổi số lớp electron HS Quan sát nhóm I , nhóm VII đọc SGK và lời câu hỏi : Thông báo quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim trong nhóm để - Khi đi từ trên xuống dưới HS vận dụng . theo chiều tăng của điện tích Nêu vấn đề hạt nhân: ? Sự biến đổi số lớp electron , quy luật + Số lớp e của nguyên tử HS biến đổi tính phi kim , tính kim loại tăng dần. trong nhóm có gì khác với chu kì ? + Tính kim loại của các Nêu quy luật biến đổi tính chất trong nguyên tố tăng dần đồng
  7. nhóm Khi đi từ trên xuống dưới :Số thời tính phi kim của các GV lớp electron của nguyên tử tăng dần . nguyên tố giảm dần. Tính kim loại của các nguyên tố tăng II. Ý nghĩa của bảng tuần dần, tính phi kim giảm dần . ? hoàn các NTHH: (15p) Em cho biết nguyên tố kim loại nào mạnh nhất và khi kim nào mạnh nhất HS ? VD: Li < Na < K ..., F > Cl > Br ... Kim loại mạnh nhất là franxi Phi kim mạnh nhất là flo Ví dụ 1: Biết nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17 chu kì 3, nhóm VII. Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố và so sánh với HS nguyên tố lân cận? GV Lên bảng làm bài
  8. Giải: ? Cấu tạo của nguyên tố A như sau: 1. Biết vị trí của nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17 nên: ta có thể suy đoán cấu tạo - + Điện tích hạt nhân là 17+ nguyên tử và tính chất của nguyên tố, đồng thời so sánh + Có 17p, 17e + A ở chu kì 3 nên co s3 lớp e tính kim loại hay phi kim GV + A thuộc nhóm 7 nên lớp ngoài của nguyên tố này với nguyên tố khác lân cận. cùng có 7e Nhận xét bổ sung Bổ sung và chốt kiến thức Qua ví dụ em có nhận xét gì khi biết HS vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? GV HS
  9. Ví dụ 2: nguyên tử, nguyên tố X có điện tích hạt nhân là +12 có 3 lớp e, 2. Biết cấu tạo nguyên tử lớp e ngoài cùng có 2e. Cho biết vị của nguyên tố có thể suy trí của X trong bảng tuần hoàn và đoán vị trí của nguyên tố tính chất cơ bản của nó trong bảng tuần hoàn và tính Giải: chất hoá học cơ bản của nó. - Vị trí X trong bảng tuần hoàn : Số thứ tự: 12, chu kì 3, nhóm II. X là kim lọai mạnh Yêu cầu các HS khác nhận xét bổ sung Rút ra nhận xét . 3. Củng cố, luyện tập : (4p) Hoàn thành nội dung còn thiếu ở bảng dưới đây
  10. Vị trí trong bảng Tính Cấu tạo nguyên tử HTTH chất Kí TT HH Số hiệu Thứ Số e lớp Chu cơ Nhóm Số p Số e lớp tự kì ngòai bản e 1 Na 11 3 I 2 Br 35 35 4 7 3 Mg 12 3 II 4 O 8 8 2 6 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Bài tập 1,2,3,4,5,7 SGK - Học bài cũ , đọc trước bài mới

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản