intTypePromotion=3

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 7

Chia sẻ: Nguyen Ca | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

0
34
lượt xem
2
download

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 7 với các nội dung như: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B),...để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 7

  1. Tuần 7                                                                                         Ngày soạn:  19/9/2017 Tiết 13 CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN  Bài 7. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC                   I.Chuẩn kiến thức và kĩ năng 1. Kiến thức Biết được:  ­ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. ­ Cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B). 2. Kĩ năng Từ  vị  trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố  (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình   electron và ngược lại. 3. Thái độ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ược qui luât kê th Phat triên long yêu thich hoc tâp bô môn va kham pha khoa hoc, hiêu đ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ừa  trong khoa hoc.̣ 4.Định hướng phát triển năng lực ­ Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán ­Năng lực sử dụng ngôn ngữ: diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân. II.Trọng tâm ­ Ô nguyên tố. ­ Chu kì nguyên tố. ­ Nhóm nguyên tố. ­ Mối liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn. III.Phương pháp giảng dạy Diễn giảng – phát vấn­ trực quan. IV. Chuẩn bị *Giáo viên: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (to). *Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. V.Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp  2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới  Đặt vấn đề: Đã có rất nhiều các nguyên tố hoá học được tìm ra, để sắp xếp các nguyên  tố  đó một cách khoa học người ta đa phải nghiên cứu rất nhiều và cuối cùng đã đưa ra  
  2. bảng hệ  thống tuần hoàn mà chúng ta đang sử  dụng hôm nay. Các nguyên tố  được sắp   xếp như thế nào trong bảng tuần hoàn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Hoạt động của GV và HS Nội dung dạy học I/   NGUYÊN   TẮC   SẮP   XẾP  I/   NGUYÊN   TẮC   SẮP   XẾP   CÁC   NGUYÊN   TỐ  CÁC   NGUYÊN   TỐ   TRONG  TRONG BẢNG TUẦN HOÀN BẢNG TUẦN HOÀN   Các nguyên tố  được xếp theo chiều tăng dần  ­ Cái gì đặc trưng cho hạt nhân và  của điện tích hạt nhân nguyên tử. nguyên tử ?   Các   nguyên   tố   có   cùng   số   lớp   electron   trong  ­   Hs:   Điện   tích   hạt   nhân   và   số  nguyên tử được xếp thành một hàng. khối   Các nguyên tố  có cùng số  electron hóa trị  trong   ­ Gv trình chiếu bảng tuần hoàn,  nguyên tử được sắp xếp thành một cột. chỉ  cho hs số  thứ  tự  của nguyên  * Electron hóa trị  là những electron có khả  năng  tố, yêu cầu học sinh quan sát và  tham gia hình thành liên kết hóa học. cho biết các nguyên tố  được sắp  xếp theo thứ tự dựa trên điều gì? ­ Yêu cầu hs viết cấu hình e của 3  nguyên   tố   trên   1   hàng,   nhận   xét  diểm giống nhau, rút ra kết luận  gì? ­ Yêu cầu hs viết cấu hình của 3  nguyên tố trên 1 cột, nhận xét, kết  luận ­ Gv thông tin về e hoá trị II/ CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN 1. Ô nguyên tố: II/   CẤU   TẠO   BẢNG   TUẦN  ­  Mỗi nguyên tố  hóa học  được xếp vào một ô của   HOÀN bả ng gọi là ô nguyên tố. ­   Số   thứ   tự   của   ô   nguyên   tố   đúng   bằng   số   hiệu  ­ Gv thông tin về  ô nguyên tố, số  nguyên tử của nguyên tố đó. hiệu nguyên tử  ­ Gv trình chiếu ô nguyên tố, yêu  cầu hs cho biết ô nguyên tố  cho  biết những thông tin gì? ­ Vd: Ô nguyên tố  nhôm, yêu cầu  hs xác định các thông tin ­ Yêu cầu một số hs khác xác định  thông   tin   của   một   số   nguyên   tố  trong bảng tuần hoàn 2. Chu kì: a. Định nghĩa  ­   Các   nguyên   tố   có   chung   đặc    Chu kì là dãy các nguyên tố  mà nguyên tử  của chúng   điểm gì được xếp vào một hàng? có cùng số  lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện  
  3. ­ Hs: Cùng số lớp electron  tích hạt nhân tăng dần. ­ Vậy chu kì là gì? b.Giới thiệu các chu kì: ­ Hs trả lời  Chu kì 1: gồm 2 nguyên tố H(Z=1) đến He(Z=2) ­ Gv trình chiếu bảng tuần hoàn,   Chu kì 2: gồm 8 nguyên tố Li(Z=3) đến Ne(Z=18) yêu cầu hs quan sát, cho biết số   Chu kì 3: gồm 8 nguyên tố Na(Z=11) đến Ar(Z=18) nguyên tố trong mỗi chu kì  Chu kì 4: gồm 18 nguyên tố K(Z=19) đến Kr(Z=36) ­ Gv: Các em có nhận xét gì về số   Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố Rb(Z=37) đến Xe(Z=54) lớp e với số thứ tự chu kì? ­ Hs trả lời  Chu kì 6: gồm 32 nguyên tố Cs(Z=55) đến Rn(Z=86)  Chu kì 7: Bắt đầu từ nguyên tố Fr(Z=87), đây là một  chu kì chưa đầy đủ. c.Phân loại chu kì : ­ Gv thông tin về phân loại chu kì  Chu kì 1, ,2, 3 là các chu kì nhỏ. ­ Ta có nhận xét gì về  chu kì, về   Chu kì 4, 5, 6, 7 là các chu kì lớn. nguyên tố đầu và cuối chu kì? Nhận xét :  ­   Gv   thông   tin   về   họ   Lantan   và    Các nguyên tố  trong cùng chu kì có số  lớp electron  Actini bằng nhau và bằng STT của chu kì.   Mở  đầu chu kì là kim lọai kiềm, gần cuối chu kì là  halogen (trừ CK 1); cuối chu kì là khí hiếm.  Dưới bảng có 2 họ nguyên tố: Lantan và Actini. VI.Củng cố và dặn dò ­ Viết cấu hình e của nguyên tử của nguyên tố có số thứ tự 15, 17, 20, cho biết nguyên tố đó  thuộc chu kì nào? ­ Câu hỏi trắc nghiệm: 1) Các nguyên tố xếp  ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là: A. 3 B. 5 C. 6 D. 7 2) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là: A. 3 và 3 B. 3 và 4 C. 4 và 4 D. 4 và 3 3) Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là: A. 8 và 18 B. 18 và84 C. 8 và 8 D. 18 và 18 4) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào? a) Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân b) Các nguyên tố có cùng số lớp e trong nguyên tử được xếp thành một hàng c) Các nguyên tố có cùng số e hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột d) Cả a, b, c ­ Học bài ­ Chuẩn bị phần nhóm nguyên tố 
  4. Tuần 7                                                                                         Ngày soạn:  20/9/2017 Tiết 14 Bài 7. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tt)               I.Chuẩn kiến thức và kĩ năng 1. Kiến thức Biết được:  ­ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. ­ Cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B). 2. Kĩ năng   Từ  vị  trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố  (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình  electron và ngược lại. 3. Thái độ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ược qui luât kê th Phat triên long yêu thich hoc tâp bô môn va kham pha khoa hoc, hiêu đ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ừa  trong khoa hoc. ̣ 4. Định hướng phát triển năng lực ­ Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán ­Năng lực sử dụng ngôn ngữ: diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân. II.Trọng tâm ­ Ô nguyên tố. ­ Chu kì nguyên tố. ­ Nhóm nguyên tố. ­ Mối liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn. III.Phương pháp giảng dạy Diễn giảng – phát vấn­ trực quan. IV.Chuẩn bị *Giáo viên: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (to). *Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
  5. V.Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp  2. Kiểm tra bài cũ ­ Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn? ­ Viết cấu hình electron nguyên tử  của nguyên tố  có STT là 16, 18, 20, cho biết   nguyên tố đó thuộc chu kì nào? 3. Bài mới Đặt vấn đề: Các nguyên tố được sắp xếp vào bảng tuần hoàn được chia theo hàng ngang   là chu kì và theo cột là nhóm. Vậy nhóm nguyên tố là gì? Hoạt động của GV và HS Nội dung dạy học 3. Nhóm nguyên tố 3. Nhóm nguyên tố ­   Gv   yêu   cầu   học   sinh   viết   cấu  a/  Định nghĩa  :  Nhóm là tập hợp các nguyên tố  mà   hình   của   3   nguyên   tố   trong   một  nguyên tử  có cấu hình electron tương tự  nhau, do đó có   cột   và   nhận   xét   về   điểm   giống  tính chất hóa học gần giống nhau, sắp xếp thành một   nhau cột. Nhận xét  : Nguyên tử  các nguyên tố  trong cùng một  ­ Hs nhận xét về  số  e hoá trị  với   nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng STT nhóm  số thứ tự nhóm (trừ một số ít ngọai lệ). b/ Phân loại theo nhóm:  Nhóm A: gồm 8 nhóm từ  IA   VIIIA (Có chứa các  ­ Gv: Trình chiếu bảng tuần hoàn,  nguyên tố s và p). yêu cầu hs quan sát cho biết nhóm   Nhóm B: gồm 8 nhóm từ  IB   VIIIB (Mỗi nhóm là  A, B gồm bao nhiêu cột...? một cột, riêng nhóm VIIIB có 3 cột). c/ Phân lọai theo khối:   Khối các nguyên tố  s (là khối những nguyên tố  mà  ­ Gv thông tin về  phân loại theo  nguyên tử có các electron cuối cùng điền vào phân lớp s)  khối    Trình   chiếu   bảng   tuần  gồm các nguyên tố nhóm IA (kim loại kiềm) và IIA( kim   hoàn loại kiềm thổ)
  6. ­   Nguyên   tố   như   thế   nào   gọi   là  VD1: 11Na là nguyên tố s ở nhóm 1A: 1s22s22p63s1 nguyên tố s, p, d, f?  Khối các nguyên tố  p (là khối những nguyên tố  mà  ­ Ví dụ từng khối cụ thể nguyên tử có các electron cuối cùng điền vào phân lớp p)  ­ Gv trình chiếu nội dung gồm các nguyên tố thuộc nhóm  IIIA đến VIIIA (trừ He). VD2:  16S là nguyên tố p ở nhóm VIA: 1s22s22p63s23p4  Khối các nguyên tố  d (là khối những nguyên tố  mà  nguyên tử có các elec tron cuối cùng điền vào phân lớp d)  gồm các nguyên tố thuộc các nhóm B.  Các nguyên tố s và p thuộc các  VD3:  26 Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2 nhóm A   Khối các nguyên tố  f (là khối những nguyên tố  mà  ­ Gv yêu cầu hs viết cấu hình e  nguyên tử có các electron cuối cùng điền vào phân lớp f)  của Br và xác định vị trí gồm các nguyên tố  thuộc nhóm B, xếp thành 2 hàng  ở  cuối bảng, chúng là hai họ Lantan và họ Actini.  Họ Lantan gồm 14 nguyên tố, bắt đầu từ  Ce (Z=58)   đến Lu(Z=71).   Họ  Actini gồm 14 nguyên tố, bắt đầu từ  Th (Z=90)  đến Lr(Z= 103). VD3: Cấu hình electron của Br: 1s22s22p63p63d104s24p5  Ô số 35 (Z=35)  Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.  Nhóm A vì e cuối cùng điền vào phân lớp s. ­  Nhóm IA vì có 1e ở lớp ngoài cùng. VI.Củng cố và dặn dò ­ Khối các nguyên tố s gồm các nhóm nào, được gọi là các nhóm gì? ­ Khối các nguyên tố p gồm các nhóm nào? ­ Khối các nguyên tố d gồm các nhóm nào? ­ Khối các nguyên tố f gồm các nhóm nào? ­ Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình e là:  nằm ở vị trí nào trong bảng tuần   hoàn? Học bài, chuẩn bị bài “Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e nguyên tử ...”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản