GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 19

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
152
lượt xem
32
download

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÌM VÀ THAY THẾ I. Mục tiêu: Sau bài này HS cần hiểu được: - Biết được tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thế. - Thực hiện được các thao tác tìm kiếm, thay thế đơn giản trong văn bản. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV bài 19 - ĐDDH: Tranh ảnh SGK, bảng phụ, phòng máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 19

  1. BÀI 19: TÌM VÀ THAY THẾ I. Mục tiêu: Sau bài này HS cần hiểu được: - Biết được tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thế. - Thực hiện được các thao tác tìm kiếm, thay thế đơn giản trong văn bản. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV bài 19 - ĐDDH: Tranh ảnh SGK, bảng phụ, phòng máy. III. Kiểm tra bài cũ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra học sinh: ?1: Em hãy nêu các cách in văn bản? ?2: Để in được số trang tuỳ ý ta làm thế nào? - 1 – 2 HS trả lời và làm bài tập. GV nhận xét, cho điểm IV. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
  2. * Hoạt động 1: Tìm kiếm và thay thế phần văn bản - GV yêu cầu HS đọc và tìm - HS đọc và tìm hiểu TT SGK hiểu TT SGK. ?H: Để thực hiện tìm kiếm - HS trả lời: em làm như thế nào? Để thực hiện tìm kiếm em làm như sau: Chọn lệnh Edit\Find… Hộp thoại Find and Replace sẽ xuất hiện. Sau đó thực hiện các bước: + Chọn mục Find: Gõ nội dung cần tìm mục Find What + Nháy vào Find next để tìm + Nháy Close để đóng hộp thoại ?H: Để thực hiện thay thế ta làm thế nào? - HS trả lời: Ta chọn lệnh Edit\Replace hộp thoại Find and Replace xuất hiện. Sau đó thực hiện các bước: + Gõ nội dung cần thay thế mục
  3. - GV giải thích cách làm Find What. + Gõ nội dung thay thế mục Replace with. + Nháy nút Replace (thay thế từng cụm từ), hoặc Replace All (thay thế tất cả). + Nháy close để đóng hộp thoại - HS thực hành theo hướng dẫn của - GV làm mẫu trên màn hình GV máy tính để HS quan sát. * Hoạt động 2: Bài tập - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hiện tập SGK. Câu 1: Nêu sự khác biệt giữa - HS hoạt động nhóm, thảo luận Find và lệnh Find and Replace nhóm và trả lời: Lệnh Find dùng để tìm kiếm, còn - GV giải thích lệnh Find and Replace dùng để tìm kiếm và thay thế. - HS trả lời: Câu 2: Hãy liệt kê các thao
  4. tác cần thực hiện để thay thế một Thao tác thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản? cụm từ trong cả văn bản là: + Vào Edit\chọn Replace + Gõ cụm từ cần thay thế vào mục Find what + Gõ nội dung thay thế vào mục Replace with. - GV hướng dẫn và giải thích. + Nháy nút Replace All - HS chú ý và thực hiện - GV hướng dẫn HS làm bài tập 3 và bài 4. Sau đó yêu cầu HS về nhà hoàn thành 2 bài tập này. * Hoạt động 3: Tổng kết giờ học - Yêu cầu 1-2 HS đọc phần ghi nhớ SGK - Yêu cầu về nhà hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK - Dặn dò HS về nhà đọc và tìm hiểu trước bài 20 SGK
Đồng bộ tài khoản