Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
208
lượt xem
15
download

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Mục tiêu bài dạy. - Giải thích được các khái niệm cơ bản như: công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, thể truyền, plasmit. - Trình bày được các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen. - Nêu được khái niệm sinh vật biến đổi gen và các ứng dụng của công nghệ gen trong việc tạo ra các sinh vật biến đổi gen. II. Phương tiện dạy học. Các hình trong SGK. III. Tiến trình tổ chức dạy học. 1. Ổn định lớp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I

  1. Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I. Mục tiêu bài dạy. - Giải thích được các khái niệm cơ bản như: công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, thể truyền, plasmit. - Trình bày được các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen. - Nêu được khái niệm sinh vật biến đổi gen và các ứng dụng của công nghệ gen trong việc tạo ra các sinh vật biến đổi gen. II. Phương tiện dạy học. Các hình trong SGK. III. Tiến trình tổ chức dạy học. 1. Ổn định lớp.
  2. 2. Kiểm tra bài cũ. o Cách nuôi cấy hạt phấn? Ưu điểm nổi bật của PP này là gì? o Dung hợp tế bào trần là gì? Ưu điểm của PP này so với PP lai xa bằng sinh sản hữu tính. o Thành tựu của tạo giống động vật trên thế giới? 3. Giảng bài mới. Nội dung Hoạt động thầy & trò Công nghệ gen là gì? I. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ GEN Hiện nay công nghệ gen được Là quy trình tạo ra thực hiện chủ yếu bằng những tế bào hoặc phương pháp tạo adn tái tổ sinh vật có gen bị hợp rồi chuyển vào tế bào biến đổi, có thêm nhận.
  3. gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới. Gen cần chuyển là những gen Công nghệ hiện nay cần được nhân lên vì sản chủ yếu là kỹ thuật phẩm của nó có lợi cho mục chuyển gen. đích của con người. II. QUY TRÌNH Vectơ chuyển gen (thể truyền) CHUYỂN GEN có thể là gì? Gồm 3 khâu chủ Plasmit là gì? (là adn dạng yếu vòng, gồm khoảng 8000 – 1. Tạo ADN tái tổ 200000 cặp nucleotit). Mỗi vi hợp khuẩn có từ vài đến vài chục a/ Nguyên liệu plasmit. - Gen cần chuyển Tại sao gọi là enzim cắt giới - Thể truyền: hạn ? Plasmit trong tế bào chất của
  4. vi khuẩn, thực Hãy mô tả cách tiến hành tạo khẩn thể lamđa adn tái tổ hợp? (Phagơ  ) Tại sao phải dùng chung 1loại - Enzim cắt giới enzim? hạn (Restrictaza) và enzim nối (Ligaza) b/ Cách tiến hành -Tách plasmit từ vi khuẩn, tách gen cần Để chuyển ADN tái tổ hợp chuyển từ tế bào vào tế bào nhận, người ta đã cho. dùng những phương pháp -Cắt plasmit và gen nào? bằng 1loại enzim cắt giới hạn (sốc to: to là 42oc) -Nối gen với
  5. plasmit bằng enzim nối  tạo thành ADN tái tổ hợp. Làm thế nào để nhận biết quá trình chuyển gen thành công hay không? 2. Chuyển ADN tái  Dùng gen đánh dấu rồi cấy tế bào nhận lên môi trường tổ hợp vào tế bào chọn lọc nhận + Nếu dương tính thì thành công -Phương pháp biến nạp: Dùng CaCl2, + Nếu âm tính thì thất bại xung điện hoặc sốc nhiệt để làm dãn màng sinh chất của tế bào, khi đó ADN tái tổ hợp sẽ chui qua.
  6. -Phương pháp tải nạp: Dùng virus trung tính làm thể truyền rồi cho lây nhiễm vào vi khuẩn. -Phương pháp bắn gen (dùng súng bắn gen) -Phương pháp vi tiêm 3. Tách dòng chứa ADN tái tổ hợp Để nhận biết được tế bào vi khuẩn nào đã nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học thể truyền
  7. có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu. Gen đánh dấu có thể là gen kháng kháng sinh. Ví dụ: SGK. III. THÀNH TỰU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN -Tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài khác xa nhau mà lai hữu tính không thể thực hiện được. - Tạo ra các sinh vật chuyển gen,
  8. nhằm phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người cả về số lượng và chất lượng. 4. Củng cố. o Mô tả quy trình chuyển gen o Mục đích của chuyển gen là gì? Cho ví dụ. o Chỉ ra cách nhận biết tế bào nào đã được chuyển gen thành công. 5. Dặn dò – bài tập về nhà. - Học bài và đọc phần em có biết cuối bài và xem trước bài 26 6.Rút kinh nghiệm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản