intTypePromotion=3

Giáo án Số học 6 chương 1 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
110
lượt xem
14
download

Giáo án Số học 6 chương 1 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với những giáo án được chọn lọc dành cho tiết học Tính chất chia hết của một tổng - Số học 6 giúp bạn nắm được tính chất, quan hệ của phép chia hết cho một tổng. Quý thầy cô giáo có thể rút ra kinh nghiệm soạn bài, các em học sinh có thể tìm hiểu bài học khi sử dụng các giáo án trong bộ sưu tập này. Với những giáo án được soạn dựa trên nội dung chương trình học hy vọng giúp quý thầy cô và các em sẽ có những tiết học thật tốt, hiệu quả cao. Mọi người đừng bỏ lỡ nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Số học 6 chương 1 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

  1. Giáo án Toán 6 Bài 10 : TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG I. Mục tiêu : _ Hs nắm được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu . _ Hs biết nhận ra một tổng của hai hay nhiều số, một hiệu của hai số có hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá trị của t ổng, c ủa hi ệu đó, bi ết sử dụng ký hiệu   ; _ Rèn luyện cho hs tính chính xác khi vận dụng các tính chất chia hết nói trên . II. Chuẩn bị : - SGK,bảng phụ _ Hs xem lại thến nào là phép chia hết, phép chia có dư ? III. Tiến trình lên lớp : 1. Ổn định : 1’ KTSS 2. Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài mới 3. Bài mới : Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng HĐ1 : I. Nhắc lại về I. Nhắc lại về quan hệ chi quan hệ chi hết : 18’ hết : Củng cố quan hệ
  2. chia hết, chia có dư . Hs : Tìm ví dụ minh Các ký hiệu : họa với phép chia hết, + a chia hết cho b là : a  b . phép chia có dư . Gv : Giới thiệu các ký + a khộng chia hết cho b là : a  Hs : đọc định nghĩa về hiệu b. chia hết trong sgk . a  b và a b. _ Giải thích ý nghĩa Chú ý ký hiệu : a = k.b của ký hiệu a = k.b HĐ2 : II . Tính chất 1 : 20 Phân tích ?1 giúp Hs : Làm ?1a hs suy ra nhận xét và dự đoán kết luận : a  - Rút ra nhận xét . II . Tính chất 1 : m và b  thì (a + b)  - Làm ?1b, rút ra nhận Vd1 : (12 + 24)  m 6. m. xét Vd2 : 7 + 21  7. Gv : Chú ý mở rộng Hs : Dự đoán kết quả : Vd3 : 8 + 72 + 80 8. tính chất với nhiều số (a + b)  m và tìm ví hạng. Chú ý : sgk . dụ minh hoạ tương tự với ba số chia hết cho Vd5 : 30 – 15  5. 8. Gv : Hướng dẫn tìm ví Hs : a  m và b  thì m dụ minh hoạ hình (a - b) cũng chia hết thành các kiến thức cho m như phần chú ý sgk :
  3. tr 34. 4. Củng cố: 3’ _ Hs giải các bài tập 83,84,85 tương tự các ví dụ . _ Chú ý phát biểu bằng lời, các ký hiệu tổng quát. 5. Hướng dẫn học ở nhà : 3’ _ Vận dụng tính chất chia hết của tổng, giải tương tự các bài tập luy ện t ập sgk tr : 36 chuẩn bị cho tiết luyện tập . IV. Rút kinh nghiệm :
  4. Bài 10 : TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG I.Mục tiêu : _ Hs nắm được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu . _ Hs biết nhận ra một tổng của hai hay nhiều số, một hiệu của hai số có hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá trị của t ổng, c ủa hi ệu đó, bi ết sử dụng ký hiệu   ; _ Rèn luyện cho hs tính chính xác khi vận dụng các tính chất chia hết nói trên . II.Chuẩn bị : - SGK,bảng phụ _ Hs xem lại thến nào là phép chia hết, phép chia có dư ? III. Tiến trình lên lớp : 1. Ổn định : 1’ KTSS 2. Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài mới 3. Bài mới : Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng HĐ3 : 38’ III. Tính III. Tính chất 2 : chất 2 Gv hướng dẫn phân Vd1 : 15 + 64  . 4 tích tương tự như
  5. HĐ2 . Hs : Làm ?2 a,b . Vd2 : 21 + 105 5. Gv : Nếu a  m và b  Vd3 : 80 – 12 8. m thì có thể rút ra kết Hs : Rút ra nhận xét Vd4 : 32 + 40 + 63 8. luận gì? tương tự sgk . Chú ý : sgk . Gv : đặt vấn như phần chú ý sgk tr : 35 . Hs : Nêu kết luận . các ký hiệu có thể viết : (a + b)  m ⇔ (a + b)  m ?3 80+16 Chia hết cho 8 Gv : Chốt lại kiến thức 80-16 Chia hết cho 8 trọng tâm như phần ghi nhớ trong khung, mở 80+12 không Chia hết cho 8 rộng v ới nhiều số 80-12 không Chia hết cho 8 hạng. 32+40+24 Chia hết cho 8 Gv : Củng cố qua ?3 và Hs : Làm ?3 và ?4 ?4 32+40+12 Chia hết cho 8 4. Củng cố: 3’ _ Hs giải các bài tập 85,86 tương tự các ví dụ . _ Chú ý phát biểu bằng lời, các ký hiệu tổng quát. 5. Hướng dẫn học ở nhà : 3’
  6. _ Vận dụng tính chất chia hết của tổng, giải tương tự các bài tập luy ện t ập sgk tr : 36 chuẩn bị cho tiết luyện tập . IV.Rút kinh nghiệm :
  7. LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : _ Hs vận dụng thành thạo tính chất chia hết của một tổng và một hiệu . _ Hs nhận biết thành thaọ một tổng của hai hay nhi ều s ố, m ột hi ệu c ủa hai s ố có hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá tr ị c ủa t ổng, c ủa hi ệu đó, sử dụng các ký hiệu :   ; _ Rèn luyện tính chính xác khi giải bài toán . II. Chuẩn bị : - SGK,bảng phụ _ Bài tập luyện tập sgk : tr. 38 III. Tiến trình dạy và học : 1. Ổn định :1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ _ Phát biểu tính chất 1 về tính chất chia hết của một tổng . _ Bài tập 85 ( sgk : 36). _ Phát biểu tính chất 2 về tính chất chia hết của một tổng . _ Aùp dụng t/c 2 xét xem các tổng sau có chia hết cho không : a. 120 + 48 + 20 b. 60 + 15 + 3 3. Bài mới :
  8. Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng HĐ1 : BT 87 (sgk :tr BT 87 (sgk :tr 36). 36).9’ Hs : Phát biểu tính chấ A = 12 + 14 + 16 + x . Củng cố tính chất chi 1 của tính chất chia hết a. Để A  2 thì x  2 nên x là các hết của một tổng qua của một tổng . số chẵn ( x ∈ N). việc điền vào chỗ Hs : Giải thích điều trống ‘x’ b. Để A  2 thì x  2 , nên x ∈ N kiện của x và áp dụng và x là số lẻ. _ Gv : Để A  2 thì x cho cả câu a và b . phải như thế nào ? Gv : Chốt lại tính chất dạng tổng quát, và ra BT 88 : (sgk : tr 36). một ví dụ tương tự . a = q. 12 + 8 (q ∈ N) HĐ2 : BT 88 : (sgk : tr ⇒ a  4 ( vì q.12  4 và 8 4) 36).9’ Củng cố phép chia hết Hs : Trả lời dạng tổng _ Tương tự với a 6 .  và phép chia có dư, suy quát : a = q.b ra biểu thức tổng quát . Hay a = q. b + r _ Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ? Hs : Giải thích giải thích tương tự với câu _ Tương tự với trường a và b . hợp không chia hết . Gv : Hướng dẫn dựa
  9. vào tính chất chia hết của một tổng . HĐ3 : BT 89 (sgk : tr BT 89 (sgk : tr 36). 36)8’ Củng cố tính chất 2, chú ý trường Hs : Đọc và trả lời Các câu a, c, d : đúng. hợp các số hạng không từng câu đúng hay sai Câu b : sai. chia hết cho một số dựa theo phần lý nhưng tổng thì chia hết thuyết đã học và tìm ví . dụ minh họa cho kết luận. HĐ4 : BT 90 (sgk : tr BT 90 (sgk : tr 36). 36).8’ _ Gạch dưới các số 3; 2; 3 theo Tiếp tục củng cố tính thứ tự từ a đến c chất chia hết của một tổng ở mức độ cao hơn . Gv : Số chia hết cho 4 thì có chia hết cho 2 không ? Hs : Trả lời và tìm ví _ Tương tự với số dụ kiểm chứng . chia hết cho 6, chia hết cho 9 có chia hết cho 3 không ? 4. Củng cố: 3’ _ Các tính chất 1,2 về tính chia hết của một tổng .
  10. _ Nếu tổng xuất hiện hai hay nhiều số không chia h ết cho cùng m ột s ố thì gi ải quyết vấn đề thế nào ? 5. Hướng dẫn học ở nhà : 2’ _ Ôn tập các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 đã học ở tiểu học . _ Chuẩn bị bài 11 “ Dấu hiệu chia hết cho, cho 5 “ IV. Rút kinh nghiệm :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản