intTypePromotion=3

Giáo án Số học 6 chương 3 bài 8: Tính chất cơ bản của phép công phân số

Chia sẻ: Hoàng Thùy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
189
lượt xem
25
download

Giáo án Số học 6 chương 3 bài 8: Tính chất cơ bản của phép công phân số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống một số giáo án bài Tính chất cơ bản phép cộng phân số - Số học 6 sẽ là tư liệu bổ ích nhất phục vụ cho quá trình nghiên cứu và làm việc của các bạn. Để giúp cho các bạn học sinh học tập thật tốt môn Số học 6 cũng như biết được các tính chất cơ bản của phép cộng phân số như giao hoán, kết hợp, cộng với số 0... khi tìm hiểu trước bài học thông qua những giáo án này. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm những kinh nghiệm và ý tưởng cho giáo án của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Số học 6 chương 3 bài 8: Tính chất cơ bản của phép công phân số

 1. Giáo án Số học 6 § 8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I. Mục tiêu : Kiến thức : - HS biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số : giao hốn , kết hợp , cộng với số 0 - HS nắm được các tính chất cơ bản của phép cộng phân số: Giao hốn, kết hợp, cộng với 0. - Bước đầu có kĩ năng vận dụng các tính chất trên để tính hợp lí nhất là khi cộng nhiều phân số. Kỹ năng : - Vận dụng các tính chất trên để tính được hợp lý nhất là khi cộng nhiều phân số . - Có kỹ năng cộng phân số nhanh và đúng . - Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số đ ể c ộng nhanh và đúng ( có thể rút gọn phân số trước khi cộng , rút gọn kết quả . Thái độ : - Cẩn thận, chính xác II. Chuẩn bị dạy học : - GV: Bảng phụ , thước thẳng , phiếu học tập Giáo án, SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi,quy tắc phép cộng phân số - HS: Dụng cụ học tập, viết thước, SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi . III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức . - Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ
 2. GV HS Nêu các tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên. và viết dạng tổng quát lên bảng . HS: phát biểu Tính chất giao hốn : a + b = b + a Tính ch ất kết hợp : (a +b) + c = a + (b + c) C ộng v ới 0 : a + 0 = 0 + a = a C ộng v ới s ố đ ối : a + (-a) = 0 Thực hiện phép tính: 2 −3 −3 2 2 −3 −3 2 + ; + HS: + = + = 3 5 5 3 3 5 5 3 1 15 GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét và cho điểm . Hoạt động 3: Bài mới . TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HĐ HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 3-1 : 1. Các tính chất : GV: Gọi HS : ? Nêu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số ?
 3. HS: a.Tính chất giao hốn : ? Mỗi tính chất cho một ví dụ a.Tính chất giao hốn : a c c a + = + ? a c c a b d d b + = + b d d b Ví dụ: : 2 −3 −3 2 2 −3 −3 2 HS: a. + vaø + a. + vaø + 3 5 5 5 3 5 5 5 GV cho ví dụ : a. 2 − 3 10 − 9 1 2 − 3 10 − 9 1 + = + = + = + = 2 −3 −3 2 3 5 15 15 15 3 5 15 15 15 + vaø + ? 3 5 5 5 − 3 2 − 9 10 1 − 3 2 − 9 10 1 + = + = + = + = 5 5 15 15 15 5 5 15 15 15 2 −3 −3 2 2 −3 −3 2 Vậy + = + Vậy + = + 3 5 5 5 3 5 5 5 b.Tính chất kết hợp : b.Tính chất kết hợp : a c  p a  c p a c  p a  c p  + + = + +     + + = + +    b d  q b d q  b d  q b d q   1 −1 3 Ví dụ: b.  +  + và 3 2  4 −1 3  1 b.  +  + và 3 2  4 GV cho ví dụ : 1  −1 3  + +  3  2 4  1 −1 3 1  −1 3  + +  b.  +  + và  1 −1 3  2 − 3  3 3  2 4 3 2  4  + + = + + 3 2  4 6 6  4  1 −1 3  2 − 3  3 1  −1 3  −1 3 − 2 9 7  + + = + + + +  ? = + = + = 3 2  4 6 6  4 3  2 4 6 4 12 12 12 −1 3 − 2 9 7 = + = + = 1  −1 3  1  − 2 3  6 4 12 12 12 + +  = + +  3  2 4 3  4 4 1  −1 3  1  − 2 3  1 1 4 3 7 + +  = + +  = + = + = 3  2 4 3  4 4 3 4 12 12 12 1 1 4 3 7 = + = + =  1 −1 3 3 4 12 12 12 Vậy  + + = 3 2  4
 4. 1  −1 3  1 −1 3 + +  Vậy  + + = 3  2 4 3 2  4 1  −1 3  + +  3  2 4 c .Cộng với 0 : a a a +0 = 0+ = c. Cộng với 0 : b b b a a a +0 = 0+ = b b b Ví dụ : c. −2 −2 0 −2 GV cho ví dụ: c. +0= + = −2 −2 0 −2 5 5 5 5 +0= + = −2 −2 0 −2 5 5 5 5 c. +0= + = ? 5 5 5 5 HS: Tổng của nhiều phân số có tính chất giao hốn, kết hợp ? Tổng của nhiều phân số có tính chất giao hốn, kết hợp không? HS: Nhờ tính chất cơ bản của phân số khi cộng nhiều phân số ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số theo ? Nêu các ứng dụng của phép bất cứ cách nào sao cho việc cộng phân số ? tính tốn được thuận lợi. Hoạt động 3-2 : 2. Áp dụng : GV: Nhờ tính chất giao hốn Ví dụ : Tính tổng
 5. và kết hợp của phép cộng , − 3 2 −1 3 5 A= + + + + 4 7 4 5 7 khi cộng nhiều phân số ta có − 3 2 −1 3 5 A= + + + + 4 7 4 5 7 thể nhóm các PS lại theo cách nào sao cho việc tính tốn được thuận tiện . GV : Hướng dẫn HS thực − 3 −1 2 5 3 hiện ví dụ SGK : = + + + + ( giao hoaùn) 4 4 7 7 5 − 3 −1 2 5 3 = + + + + ( giao hoaùn)  − 3 − 1  2 5  3 4 4 7 7 5 = +  +  +  + ( keát hôïp)  4 4  7 7 5  − 3 − 1  2 5  3 = +  +  +  + ( keát hôïp) 3  4 4  7 7 5 = ( − 1) + 1 + 5 3 = ( − 1) + 1 + 3 5 = 0+ 5 3 = 0+ 3 5 = (coäng 0) vôùi 5 3 = (coäng 0) vôùi 5 HS : Lên bảng thực hiện , HS còn lại làm vào vở. ?2 Tính nhanh GV: Gọi HS thực hiện ?2 B, C SGk . GV quan sát HS thực hiện gợi ý nếu cần thiết
 6. B = − 2 + 15 + − 15 +4 + 8 17 23 17 19 23 − 2 − 15 15 8 4 = + + + + 17 17 23 23 19  − 2 − 15   15 8  4 = + + + +  17 17   23 23  19 4 = −1 + 1 + 19 4 = 0+ 19 4 = 19 −1 3 − 2 − 5 C= + + + 2 21 6 30 −1 1 −1 −1 = + + + 2 7 3 6 GV nhận xét và chỉnh sửa  −1 −1 −1 1 = + + + Nhấn mạnh lại vấn đề : nhờ  2 3 6  7 có các tính chất giao hốn và  − 3 − 2 −1 1 = + + +  6 6 6  7 kết hợp của phép cộng phân 1 = −1 + số nên việc tính tốn sẽ thuận 7 −7 1 tiện hơn = + 7 7 −6 = 7 HS nhận xét Hoạt động 4 : Củng cố . - GV gọi HS nhắc lại các tính chất - GV cho HS làm bài 48 SGK - GV : Cắt một tấm bìa hình HS thực hiện : tròn gọi HS lên bảng ghép theo yêu cầu đề bài .
 7. 1 2 a) Ghép , 12 12 4 2 b) Ghép , 12 12 GV nhận xét và chỉnh sửa c) Lần lượt ghép : 1 2 4 1 2 5 5 4 , , ; , , ; , ; Hoạt động 5: Dặn dò . 12 12 12 12 12 12 12 12 - Dặn HS học bài theo SGK . 5 4 1 , , - Dặn HS làm bài tập 12 12 12 5 4 2 47,49/SGK/28. , , ; 12 12 12 - Dặn HS xem bài kế tiếp 1 2 4 5 “Luyện tập ”. , , , 12 12 12 12 - GV nhận xét tiết học . HS khác nhân xét
 8. LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : Kiến thức : - Củng cố quy tắc phép cộng phân số , tính chất cơ bản của phép cộng phân số . Kỹ năng : - Có kỹ năng thực hiện phép cộng phân số . - Có kỹ năng vận dụng các tính ch ất cơ bản c ủa phép c ộng phân s ố đ ể tính được hợp lý nhất là khi cộng nhiều phân số . - Có ý thức quan sát đặc điểm các phân s ố để vận d ụng các tính ch ất c ơ b ản của phép cộng phân số . Thái độ : - Cẩn thận, chính xác II. Chuẩn bị dạy học : - GV: Bảng phụ , thước thẳng , phiếu học tập , các tính cơ bản của phép cộng phân số Giáo án, SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi. -HS: Dụng cụ học tập, viết thước, SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi . III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức . - Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ GV HS ? Phát biểu các tính chất cơ bản của phân số? HS: Phát biểu theo SGK.
 9. Tính ch ất giao h ốn : a c c a + = + b d d b Tính ch ất k ết h ợp : a c  p a  c p  + + = + +    b d  q b d q  a a a Cộng với 0 : +0 = 0+ = b b b Làm bài tập 49/SGK/29 HS: Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là: 1 1 2 12 9 8 29 + + = + + = 3 4 9 36 36 36 36 GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét và cho điểm Hoạt động 3 : Bài mới . TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HĐ HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 3- 1 : 1. Ôn tập phần lý thuyết : 1. Ôn tập phần lý GV gọi HS nhắc lại các tính a.Tính chất giao hốn : thuyết : chất cơ bản của phép cộng a c c a a.Tính chất giao hốn : + = + phân số . b d d b a c c a + = + b.Tính chất kết hợp b d d b b.Tính chất kết hợp a c  p a  c p  + + = + +    b d  q b d q  a c  p a  c p  + + = + +    c . Cộng với 0 : b d  q b d q  c . Cộng với 0 :
 10. GV gọi HS nhận xét a a a +0 = 0+ = a a a +0 = 0+ = b b b b b b Hoạt động 3-2 : 2. Bài tập : 2. Bài tập : GV gọi HS đọc nội dung bài 47/SGK/28 bài 47/SGK/28 bài 47/SGK/28 a. + + a. + + = + + = + + = + = -1 + = + = -1 + = = = = b. + + b. + + = + + = + + = + = 0 = + = 0 Gv gọi HS nhận xét Bài 56/SGK/31 Bài 56/SGK/31 Tính nhanh giá trị của các Tính nhanh giá trị của biểu thức sau : các biểu thức sau : a/ −5 −6  Gv gọi HS nhận xét A= + + 1 11  11  −5 −6 = +  +1  11 11  = (-1) + 1 = 0 Hoạt động 3- 3 : b/
 11. HS: Áp dụng tính chất cơ B= Gv gọi HS đọc nội dung đề bản của phân số. 2 5 −2 2 5 −2 + +  = + + bài 56/SGK/31. 7 7 3  7 7 3 a/ −2 1 B=1+ = −5 −6  3 3 A= + + 1 11  11  Gv cho HS hoạt động nhóm −5 −6 = +  +1  11 11  c/ = (-1) + 1 = 0 C= ? Để tính nhanh giá trị của các b/ biểu thức ta làm như thế nào?  −1 5  − 3  −1 − 3  5 B=  + + = + +  4 8 8  4 8  8 2 5 −2 2 5 −2 + +  = + + −1 1 7 7 3  7 7 3 C= + =0 4 4 −2 1 B=1+ = 3 3 c/ C=  −1 5  − 3  −1 − 3  5  + + = + + C  4 8 8  4 8  8 −1 1 = + =0 4 4 Bài 54/SGK/30. −3 1 4 HS: Tính giá trị của từng a/ + = ( Sai) 5 5 5 biểu thức. −3 1 −2 Sửa lại: + = 5 5 5
 12. − 10 − 2 − 12 b/ + = ( Đúng) 13 13 13 Câu b; c đúng 2 −1 4 −1 3 1 Câu a; d sai c/ + = + = = 3 6 6 6 6 2 ( Đúng) Hoạt động 3-4 : HS: Hai HS lên bảng sửa lại −2 2 −2 −2 d/ + = + = 2 câu. 3 −5 3 5 − 10 − 6 − 4 = + = ( Sai) 15 15 15 ? Nêu yêu cầu của bài tốn? Sửa lại: −2 2 −2 −2 + = + = ? Để xác định tính đúng sai ta 3 −5 3 5 làm như thế nào? − 10 − 6 − 16 = + = 15 15 15 ? Xác định tính đúng sai của Bài 53/SGK/30. các kết quả? ? Hãy sửa lại câu a; d ? HS : Thảo luận nhóm theo bàn thực hiện . Hoạt động 3-5 : - GV: Treo bảng phụ ghi bài
 13. 53 SGK cho HS hoạt động nhóm theo bàn thực hiện trong 1 phút . - GV : Em hãy xây bức tường này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “ Viên gạch” theo quy tắc : a = b + c - GV : Trong 3 ô a, b , c nếu HS nhắc lại quy tắc phép biết 2 ô sẽ suy ra ôthứ 3 . cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu - GV chỉnh sửa HS nhắc lại các tính chất cơ bản của phép cộng phân số HS khác nhận xét Hoạt động 4: Củng cố . GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc phép cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu GV yêu cầu HS nhắc lại các tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 14. GV nhận xét câu trả lời của HS. Hoạt động 5: Dặn dò . - Dặn HS học bài theo SGK. - Dặn HS làm bài tập 52,55,57/SGK/30-31. - Dặn HS xem bài học kế tiếp “Phép trừ phân số ”. - GV nhận xét tiết học .
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản