intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành - Ths. Hoàng Tuấn Hưng

Chia sẻ: Hoàng Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

203
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Giáo án Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành. Thông qua việc tham khảo bài giáo án này sẽ bổ sung thêm tư liệu cho các bạn trong việc biên soạn một bài giáo án điện tử nói chung và giáo án điện tử môn Tin học nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành - Ths. Hoàng Tuấn Hưng

  1. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Ngày soạn : ................. Ngày dạy : ................. Lớp: 10B1, B6­B9 Tiết 25 & 26 & 27: § 12. GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH I. Xác định mục tiêu: 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học: 2. Xác định yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ: *. Kiến thức: Hiểu được qui trình nạp hệ điều hành, ra khỏi hệ thống. Biết cách làm việc với hệ điều hành. *. Kỹ năng: Biết thao tác nạp hệ điều hành và ra khỏi hệ thống. Thực hiện được 1 số thao  tác cơ bản xử lí tệp. *. Thái độ: Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát. 3. Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt: Loại câu  Vận dụng  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu hỏi / bài tập thấp cao Câu   hỏi   /   bài  ­ Quy trình nạp  tập định tính HĐH vào MT Câu   hỏi   /   bài  ­   Xác   định  1. Nạp  tập   định  được các cách  HĐH lượng nạp HĐH ­ Thực  hiện  Bài   tập   thực  nạp   HĐH  hành vào MT ­   Các   cách  Câu   hỏi   /   bài  ­   Ý   nghĩa   mỗi  giao   tiếp   với  tập định tính cách giao tiếp HĐH 2. Cách làm  Câu   hỏi   /   bài  việc với  tập   định  HĐH lượng ­   Cách   giao  Bài   tập   thực  tiếp   với  hành HĐH Câu   hỏi   /   bài  tập định tính 3. Ra khỏi  Bài   tập   định  hệ thống lượng Bài   tập   thực  hành 4. Đề xuất năng lực có thể hướng tới: II. PHƯƠNG PHÁP: Diến giải, đặt vấn đề, hỏi đáp và trực quan. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 1
  2. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi 1.Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính và máy chiếu Projector. 2.Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi bài. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức:Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2.Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1: Em hãy cho biết cấu trúc của tên tệp, cho biết một số qui tắc đặt tên tệp ở  HĐH Windows và cho một vài ví dụ minh hoạ. Câu hỏi 2: Làm bài tập số 7/71 Sách Tin 10. 3.Nội dung bài mới: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (T1) Hoạt động của gv Hoạt động của HS Nội dung *  Hoạt động 1:Đặt vấn  đề   và   giới   thiệu   bài  mới. Nghe giảng rồi ghi bài. Ở   các   bài   trước  chúng ta đã tìm hiểu khái  niệm hệ  điều hành, chức  năng   và   các   vấn   đề   liên  quan   đến   hệ   điều   hành.  Vậy   để   có   thể   làm   việc  với hệ điều hành chúng ta  phải   thực   hiện   như   thế  nào?   Ta   cùng   tìm   hiểu  Tiết 25  § 12. GIAO TIẾP VỚI tiếp   xem   HĐH   giao   tiếp                  HỆ ĐIỀU HÀNH (T1) như thế nào? Để làm sáng  tỏ điều này thì hôm nay ta  1. Nạp hệ điều hành học  bài:  “GIAO   TIẾP   VỚI   HỆ ĐIỀU HÀNH”  Nghe   giảng   rồi          Để   làm  việc  với máy tính,  HĐH  phải   * Hoạt động 2:Tìm hiểu  nghiên   cứu   sách   giáo  được nạp vào bộ  nhớ  trong. Muốn nạp hệ  khoa   và   trả   lời   câu  điều hành cần có đĩa khởi động – đĩa chứa  về nạp hệ điều hành. các chương trình phục vụ  việc nạp hệ điều  Hỏi:  Để   nạp   HĐH  hỏi. Trả   lời:  Đó  hành. vào máy tính ta cần những  * Thực hiện một trong các thao tác: gì? chính   là   thao   tác   nạp  hệ  điều hành cho máy  Bật nguồn(nếu máy đang  ở  trạng thái  tính. tắt) Trả  lời:Thao tác  Nếu máy đang  ở  trạng thái hoạt động  đầu   tiên   cần   làm   là  hoặc bị   “Treo” có thể  thực hiện một trong  nhấn   nút   nguồn   để  các thao tác sau: + Nhấn nút Reset. Hỏi:  Khi   bắt   đầu  khởi động máy. Trả  lời:Bật máy  + Cltr + Alt + Delete. làm   việc   với   máy   tính  * Phương pháp nạp HĐH bằng cách bật  thao   tác   đầu   tiên   ta   cần  lần   đầu   để   bắt   đầu  nút nguồn (áp dụng 1 trong 2 cách sau): làm là gì? làm việc. Lúc bắt đầu làm việc, khi bật máy lần  Máy   treo,   hệ  đầu. Hỏi:  Phương   pháp  thống   không   nhận   tín  hiệu   từ   bàn   phím   và  Khi máy bị  treo, hệ  thống không chấp  Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 2
  3. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (T1) Hoạt động của gv Hoạt động của HS Nội dung nạp  HĐH  bằng  cách  bật  trên máy không có nút  nhận tín hiệu từ bàn phím và trên máy không  nguồn   ta   thường   dùng  Reset. có nút Reset. trong trường hợp nào? Nghe   giảng   rồi  *   Phương   pháp   nạp   HĐH   bằng   nhấn  ghi bài. Reset: áp dụng trong trường hợp máy bị treo. Chuẩn   hoá   các   câu  Chú   ý   quan   sát  trả   lời   của   HS   rồi   ghi  GV thực hiện các thao  bảng. tác. GV   tực   hiện   các  thao   tác   nạp   HĐH   vào  Quan   sát   sự  máy để minh hoạ bài học. hướng dẫn của GV * Hoạt động 3: Thực  hành cách nạp HĐH Thực hiện cách nạp  HĐH vào MT * Hoạt động 4: Củng  cố kiến thức và dặn dò  GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (T2) Hoạt động của gv Hoạt động của HS Nội dung *  Hoạt   động   1:   Kiểm  tra bài cũ. * Hoạt động 2: Đặt vấn  Nghe giảng rồi ghi bài. đề   và   giới   thiệu   bài  mới. Ở   các   bài   trước  chúng ta đã tìm hiểu cách  nạp   hệ   điều   hành   vào  máy   tính,   chức   năng   và  các vấn đề  liên quan đến  hệ   điều   hành.   Cách   tổ  chức   và   giao   tiếp   giữa  người   dùng   với   HĐH  gồm   có   cách   nào?   Thì  Nghe   giảng   rồi  Tiết 26   § 12. GIAO TIẾP VỚI hôm nay chúng ta sẽ  tìm  hiểu tiếp phần 2 của bài  ghi bài.                 HỆ ĐIỀU HÀNH (T2) GIAO   TIẾP   VỚI  Chú   ý   quan   sát  HĐH(T2) GV thực hiện các thao  2. Cách làm việc với hệ điều hành: tác. Có 2 cách để  người sử  dụng đưa ra yêu  *  Hoạt   động   3:   Tìm  hiểu   về   cách   làm   việc  cầu hay thông tin cho hệ thống: với HĐH Sử dụng bàn phím (dùng câu lệnh): Người   sử   dụng  Vd: HĐH Ms­ Dos Sau khi đã nạp được  đưa ra các yêu cầu cho  Coppy c:\Baitap.pas A:  hệ  điều hành chúng ta sẽ  máy   tính   xử   lý,   máy  trực tiếp làm việc với hệ  Sử dụng chuột (dùng bảng chọn) Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 3
  4. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (T1) Hoạt động của gv Hoạt động của HS Nội dung điều hành đó. Vậy người  tính   có   nhiệm   vụ  * Sử dụng bàn phím (câu lệnh) sử  dụng sẽ  giao tiếp với  thông   báo   cho   người  Ưu điểm: Giúp hệ thống biết chính xác  nó như thế nào? sử dụng biết các bước  công việc cần làm và thực hiện lệnh ngay   thực hiện, các lỗi gặp  lập tức. Mỗi   cách   giao   tiếp  phải   và   kết   quả   khi  Nhược điểm: Người sử dụng phải biết  có   một   ưu   điểm   khác  thực   hiện   chương  câu lệnh và phảo gõ trực tiếp trên máy tính. nhau. trình. * Sử dụng chuột (bảng chọn) Tuy   nhiên   có   với  Nghe giảng. Hệ  thống sẽ  chỉ  ra những việc có thể  mỗi loại có các hạn chế  thực hiện hoặc giá trị có thể đưa vào, người  khác nhau: Sử  dụng lệnh:  Nghe giảng. sd chỉ cần chọn công việc hay tham số thích  Người   dùng   phải   nhớ  hợp. nhiều câu lệnh và thao tác  Chú ý nghe giảng  Bảng   chọn   có   thể   là   dạng   văn   bản,  nhiều trên bàn phím. rồi ghi bài. dạng biểu tượng hoặc kết hợp cả  văn bản  Chuẩn   hoá   câu   trả  Chú   ý   quan   sát  với biểu tượng. lời của HS rồi ghi bảng. GV thực hiện các thao  * Hoạt động 3: Thực  tác. hành giao tiếp với HĐH GV   thực   hiện   việc  giao tiếp giữa người dùng  với máy tính để minh hoạ  thêm cho bài học. * Hoạt động 4: Củng  cố kiến thức và dặn dò  GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (T3) Hoạt động của gv Hoạt động của HS Nội dung * Hoạt động 1: Kiểm  tra bài cũ * Hoạt động 2: ĐVĐ  ­ Có 3 cách: giới thiệu bài mới + Tắt máy. 3. Ra khỏi hệ thống: *  Hoạt  động  3:  Tìm  + Tạm ngừng.       Là thao tác để  hệ  điều hành dọn dẹp  + Ngủ đông. các tệp trung gian, lưu các tham số cần thiết,   hiểu   quá   trình   ra   khỏi  ­   Nhận   xét   và   bổ  ngắt  kết  nối   mạng…để   tránh   mất  mát  tài  hệ thống. sung (nếu có). nguyên,   chuẩn   bị   cho   phiên   làm   việc   tới  ­ Sau khi đã hoàn thiện  ­ Nghe giảng. thuận lợi hơn. mọi công việc và muốn ra  ­ Cách tắt máy.    Có 3 chế độ thoát khỏi hệ thống khỏi   hệ   thống.   Người  dùng   có   thể   có   những      ­ Tắt máy (Shutdown hoặc Turn Off). ­ Chú ý nghe giảng. cách nào?     ­ Tạm ngừng (Stand By). ­ ­   Gọi   HS   khác   nhận      ­ Ngủ đông (Hibernate). xét và bổ sung (nếu có). Để   an   toàn   cho   hệ   thống   người   ta   tắt  ­   Phân   tích   và   nhận  máy bằng cách: xét. a. Chọn nút Start ở góc trái bên dưới màn  ­ Trong 3 cách thoát ra  hình nền của windows và chọn Shut Down  Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 4
  5. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (T1) Hoạt động của gv Hoạt động của HS Nội dung hệ   thống   thì   cách   nào   là  (Turn Off). an toàn nhất? b. Chọn mọc Shut Down (Turn Off). ­ Thông thường người  ­ Nghe giảng. ­ Chế  độ  tạm ngừng trong trường hợp   sử   dụng   chọn   chế   độ  cần ngừng 1 thời gian, hệ thống sẽ lưu các   Shutdown.   Khi   đó   mọi  trạng thái cần thiết, tắt các thiết bị tốn năng  thông tin đã được lưu lại.  lượng. Khi cần trở  lại ta chỉ cần di chuyển   Chúng  ta   có  thể   yên  tâm  chuột hoặc nhấn một phím bất kì trên bàn  không   sợ   mất   dữ   liệu.  phím. Các   chế   độ   còn   lại   đều  ­ Làm theo yêu cầu  Câu 1: Hệ điều hành được khởi động: không an toàn. của gv. a. Trước khi các chương trình  ứng dụng  ­   Giải   thích   thêm   về  được thực hiện. chế độ tạm dừng. 1. a b. Trong khi các chương trình  ứng dụng  được thực hiện. c. Sau   khi   các   chương   trình   ứng   dụng  ­   Phát   phiếu   học   tập  được thực hiện. cho   các   em   học   sinh   và  Chọn câu ghép đúng. yêu cầu các  em suy nghĩ  Câu  2:  Điền  từ   thích  hợp   vào  các   chỗ  làm bài. trống (…) dưới đây: ­   Em   nào   có   thể   cho  a. bộ nhớ trong. a. Để   làm   việc   được   với   máy   tính,   hệ  biết   đối   với   câu   1   thì   ta  điều hành cần phải được nạp vào…. chọn   kết   quả   nào?   Giải  b. Đĩa   khởi   động   chứa   các   chương  thích? b.   cần   thiết   cho  trình….. ­   Gọi   HS   khác   nhận  việc   nạp   hệ   điều  c. Thông  thường,   hệ   thống   tìm  chương  xét   và   bổ   sung.   Gv   phân  hành. trình khởi động trên…. tích và nhận xét. c. Đĩa cứng c. Câu 3: Em hãy sắp xếp các việc sau cho   ­ Yêu cầu HS làm câu  đúng với trình tự thực hiện: 2. a. Máy tính tự  kiểm tra các thiết bị  phần  ­   Phân   tích   và   nhận  cứng. xét. ­ Trình tự  lần lượt  b. Bật máy. là b, a, d, c c. Người dùng làm việc. ­ Chúng ta đã học xong  d. Hệ  điều hành được nạp vào bộ  nhớ  bài giao tiếp với hệ  điều  trong. hành, vậy em nào có thể  thông   qua   những   kiến  thức đã học mà suy nghĩ  và làm câu 3 trong phiếu  học tập? ­   Gọi   HS   khác   nhận  xét và bổ sung (nếu có). ­   Phân   tích   và   nhận  xét. IV. CỦNG CỐ ­ DẶN DÒ 1.Củng cố:  Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 5
  6. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Nhắc lại thao tác khởi động và tắt hệ thống. Nạp hệ điều hành: Đĩa khởi động. Các cách giao tiếp với HĐH 2.Dặn dò: ­ Về học bài và xem lại bài 11 để tiết sau chúng ta làm bài tập. V. RÚT KINH NGHIỆM Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2