intTypePromotion=1

Giáo án Tin học lớp 10 Bài 2: Thông tin và dữ liệu (tiết 1)

Chia sẻ: Hoàng Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
138
lượt xem
14
download

Giáo án Tin học lớp 10 Bài 2: Thông tin và dữ liệu (tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tin học lớp 10 Bài 2: Thông tin và dữ liệu (tiết 1) sau đây sẽ trang bị cho các em những kiến thức về khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính; các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính; đơn vị đo thông tin là Bit và các đơn vị bội của Bit.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học lớp 10 Bài 2: Thông tin và dữ liệu (tiết 1)

  1. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Ngày soạn: 15/08/2015 Ngày dạy:  29 /08/2015 Lớp dạy: 10B1                        §2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (Tiết 1/2) I. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU: 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học: Thông tin và dữ liệu. 2. Xác định yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ 2.1. Kiến thức: - Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin   cho máy tính. - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu đơn vị đo thông tin là Bit và các đơn vị bội của Bit. 2.2. Kĩ năng: Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy Bit. 2.3. Thái độ: Rèn luyện cho HS phong cách suy nghĩ và làm việc khoa học,   ham hiểu biết, say mê môn học. 3. Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt Loại câu  Vận dụng  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu hỏi / bài tập thấp cao ­   Nhận   biết  ­ Chỉ  ra được  được   k/n  dữ   liệu   là  Câu   hỏi   /   bài  thông   tin   và  thông   tin   đã  tập định tính DL. được đưa vào  1.   Khái  máy tính. niệm   thông  tin   và   dữ  ­ Nhận biết  ­ Hiểu và đưa  liệu được sự khác  ra   một   số   ví  Bài   tập   định  nhau giữa  dụ   về   thông  lượng thông tin và  tin   và   DL  DL. trong thực tế. Bài   tập   thực  hành 2. Đơn vị  ­   Nhận   biết  ­   Hiểu   được  . đo   lượng  được   mọi   sự  thông   tin   có  thông tin. Câu   hỏi   /   bài  vật   đều   có  các   đơn vị   đo  tập định tính khối lượng thì  Bit, Byte, KB,  thông tin cũng  MB,   GB,   TB,  vậy. PB. Bài   tập   định  ­   Biết   được  ­  Làm   được  ­   HS   có   thể  lượng tầm   quan  một số bài tập  kiểm tra dung  về   đo   lượng  GV: Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 1
  2. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Loại câu  Vận dụng  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu hỏi / bài tập thấp cao lượng   của  một bài hát, 1  trọng   của   các  thông tin. đoạn   phim,   1  đơn   vị   đo  file   bất   kỳ,  thông tin. một   thư   mục  có dung lượng  là bao nhiêu? Bài   tập   thực  hành ­   Nhận   biết  ­   Hiểu   được  Câu   hỏi   /   bài  được   các  thông   tin   này  tập định tính dạng   thông  rất   gần   gủi  tin. với chúng ta. ­   Hiểu  được   sự   phát  triển   của  3.   Các  KHKT,   trong  ­   HS   đưa   ra  dạng   thông  ­   Biết   được  tương   lai   con  được   1   số   ví  tin. Bài   tập   định  các   dạng  người   sẽ   có  dụ   về   thông  lượng thông   tin   cụ  khả   năng   thu  tin   thường  thập,   lưu   trữ  thể. gặp   trong  và   xử   lí   các  thực tế. dạng thông tin  mới khác. Bài   tập   thực  hành ­   Vì   máy   tính  ­   Nhận   biết  chỉ   hiểu   2  Câu   hỏi   /   bài  máy   tính   chỉ  trạng thái 0 và  tập định tính hiểu   2   trang  1 nên mới mã  thái: 0 và 1. 4.   Mã  hó thông tin. hoá   thông  ­   Hiểu   được  tin   trong  nếu không mã  ­ Đưa ra 1 số  máy tính. ­   Biết   được  hóa   thông   tin  ví   dụ   mã   hóa  Bài   tập   định  vai trò của mã  thì   máy   tính  thông   tin   đã  lượng hóa thông tin. không   thể  gặp   trong  hiểu và xữ  lý  thực tế. được. Bài   tập   thực  hành GV: Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 2
  3. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi 4. Đề xuất năng lực có thể hướng tới: Biết thông tin luôn gắn với một đối tượng nhất định, nghĩa là ta luôn nói  thông tin về một đối tượng (hay thực thể) nào đó; Những hiểu biết có thể có được  về một thực thể nào đó được gọi là thông tin về thực thể đó. Biết trong tin học, dữ liệu là thông tin được đưa vào trong máy tính Biết và nhận biết được ba dạng thông tin thường gặp trong cuộc sống: dạng   văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh. Biết đơn vị cơ bản đo lượng thông tin là bit. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm thông tin và dữ liệu Đặt   vấn   đề:  Đối   tượng   nghiên  cứu của Tin học là thông tin và  I.   Khái   niệm   thông   tin   và  MTĐT. Trả lời: Thông tin mang lại  dữ liệu: Câu hỏi: Vai trò của thông tin  cho con người sự hiểu biết       Thông   tin   của   một  thực   là gì? Trả lời: Phải được đưa vào  thể là những hiểu biết có thể  Câu hỏi: Thông tin muốn máy  MTĐT có được về thực thể đó. tính xử lý được thì phải làm  Ví   dụ:   –   Bạn   Hoa   16   tuổi,  gì? nặng   50Kg,   học   giỏi,   chăm   Vậy thông tin là gì? nó được đưa  ngoan, …  đó là thông tin về  vào trong máy tính ntn?   Các nhóm thảo luận và phát  Hoa. biểu:  Tổ  chức các nhóm  nêu một số  – Nhiệt độ  em bé 400C cho ta    Dữ   liệu   là   thông   tin   đã  ví dụ về thông tin. biết em bé đang bị sốt. được đưa vào máy tính. –   Những   đám   mây   đen   trên      Muốn đưa thông tin vào trong  bầu   trời   báo   hiệu   một   cơn   máy   tính,   con   người   phải   tìm  mưa sắp đến…. cách biểu diễn thông tin sao cho  máy tính có thể  nhận biết và xử  lí được. Hoạt động 2: Giới thiệu đơn vị đo thông tin Đặt vấn đề: Muốn MT nhận biết  được một sự  vật nào đó ta cần  II. Đơn vị đo thông tin: cung cấp cho nó đầy đủ  TT về   Đơn vị cơ bản để  đo lượng  đối   tượng   nầy.   Có   những   TT  thông tin là  bit  (viết tắt của  luôn ở một trong 2 trạng thái. Do  Binary Digital).   Đó là lượng  vậy người ta đã nghĩ ra đơn vị bit  TT vừa đủ  để  xác định chắc  để biểu diễn TT trong MT. chắn   một   sự   kiện   có   hai  Câu hỏi: Một bóng đèn có bao  Trả lời: Có hai trạng thái trạng thái  và khả  năng xuất  nhiêu trạng thái? Đó là những  ­Sáng hiện   của   2   trạng   thái   đó   là  trạng thái nào? ­Tắt như nhau. Trong tin học, thuật ngữ  bit  Câu hỏi: Một mạch điện có  Trả lời: Có hai trạng thái thường dùng để chỉ phần nhỏ  bao nhiêu trạng thái, đó là  ­Đóng GV: Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 3
  4. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi nhất của bộ nhớ máy tính để  những trạng thái nào? ­Mở lưu trữ  một trong hai kí hiệu  là 0 và 1.   Cho   HS   nêu   1   số   VD   về   các    HS   thảo   luận,   đưa   ra   kết  thông   tin   chỉ   xuất   hiện   với   1  quả: trong 2 trạng thái. – công tắc bóng đèn – giới tính con người  Hướng dẫn HS biểu diễn trạng  thái dãy 8 bóng đèn bằng dãy bit,    Các   nhóm   tự   đưa   ra   trạng  với qui ước: S=1, T=0. thái   dãy   bóng   đèn   và   dãy   bit  tương ứng. – 1B (Byte) = 8 bit – 1KB (kilo byte)  = 1024 B – 1MB  = 1024 KB – 1GB  = 1024 MB  Ngoài ra, người ta còn dùng  – 1TB  = 1024 GB các đơn vị cơ bản khác để đo  – 1PB  = 1024 TB thông tin: Hoạt động 3: Giới thiệu các dạng thông tin Câu hỏi: Thông tin các em  Trả lời: ­Các thông tin trên  III. Các dạng thông tin: nhận được dưới các hình thức  báo, sách vở... ta có thể đọc  nào? được là dạng VB, ta có thể  ­Dạng văn bản xem được là dạng hình ảnh   Có thể  phân loại TT thành  ­Dạng âm thanh ­Ta có thể nghe nhạc, tiếng  loại số  (số  nguyên, số  thực,   ­Dạng hình ảnh nói của con người... là dạng  …) và phi số  (văn bản, hình  ảnh, …). âm thanh  Một số dạng TT phi số: ­Ta có thể ngửi được: Dnạg  –   Dạng   văn   bản:   báo   chí,  mùi vị sách,  vở … Trả lời: Dạng mùi vị – Dạng hình  ảnh: bức tranh   Câu hỏi: Trong các dạng trên  vẽ, ảnh chụp, băng hình, … thì dạng nào tin học chưa thu  – Dạng âm thanh: tiếng nói,  thập và xử lý được   Các nhóm dựa vào SGK và  tiếng chim hót, …   Cho các nhóm nêu VD v ề  các   tự  tìm thêm những VD khác. dạng thông tin. Mỗi nhóm tìm 1  dạng. GV   minh   hoạ   thêm   1   số   tranh  ảnh. Hoạt động 4: Củng cố các kiến thức đã học   GV hướng dẫn HS thấy được  –   Trong   tương   lai,   máy   tính  hướng phát triển của tin học. có  khả  năng xử  lí  các dạng  GV: Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 4
  5. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi thông tin mới khác. – Tuy TT có nhiều dạng khác  nhau,   nhưng   đều   được   lưu  trữ và xử lí trong máy tính chỉ  ở  một dạng chung – mã nhị  phân. III.Hoạt động củng cố: Nhắc lại khái niệm thông tin, dữ liệu, các đơn vị đo thông tin,  các dạng dữ liệu, quá trình mã hoá thông tin dạng văn bản. IV. BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Học các nội dung: Khái niệm thông tin và dữ liệu, đơn vị đo thông tin, các dạng  thông tin.  Chuẩn bị bài mới: Mã hoá  thông tin, Hệ đếm là gì? Cách biểu diễn thông tin dạng  số nguyên và số thực trong MTĐT – Bài 1, 2 SGK – Cho một vài ví dụ về thông tin. Cho biết dạng của thông tin đó? – Đọc tiếp bài "Thông tin và dữ liệu" GV: Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2