intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin học Lớp 10 Tiết 20: Bài tập

Chia sẻ: Hoàng Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

117
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Giáo án Tin học Lớp 10 Tiết 20: Bài tập sau đây để bổ sung thêm tư liệu trong việc biên soạn một bài giáo án môn Tin học lớp 10 rõ ràng, nội dung bài soạn phát huy được tính chủ động và sáng tạo của học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học Lớp 10 Tiết 20: Bài tập

  1. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Ngày soạn : 10/10/............   Ngày dạy : ...................... Lớp dạy: 10B1 Tiết 20:    BÀI TẬP I. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học: Làm một số bài tập ở chương 1 của SGK Tin 10 2. Xác định yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ *. Kiến thức: Học sinh nắm được kiến thức cơ  bản, cũng cố  được nội dung cần thiết của chương 1:   Một số khái niệm cơ bản của Tin học. Tìm hiểu một số  phần mềm  ứng dụng, cũng như  tầm quan trọng của CNTT đối với sự  phát triển của XH. *. Kỹ  năng: Vận dụng một số phần mềm  ứng dụng để  nâng cao hiệu quả  học tập, … và   làm việc. *. Thái độ: Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học, vị trí của môn học  trong hệ thống kiến thức phổ thông và những yêu cầu về mặt đạo đức trong xã hội tin học hoá. 3. Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt Loại câu  Vận dụng  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu hỏi / bài tập thấp cao ­   Củng   cố  lại kiến thức  ­ Chuyển đổi  Câu hỏi / bài  ban   đầu   về  qua   lại   các  tập định tính Tin   học   và  hệ đếm. máy tính. ­   Thực   hiện  mã hóa ký tự,  Bài tập  số  nguyên,…  chương 1 Bài   tập   định  và trả lời các  lượng bài tập SGK. ­ Biết một số  HĐH ­ Chuyển đổi  Bài  tập  thực  qua   lại   các  hành hệ đếm. 4. Đề xuất năng lực có thể hướng tới: Chuyển đổi qua lại giữa các hệ đếm, biết ứng dụng của Tin học vào đời sống XH,… II. PHƯƠNG PHÁP: Hỏi đáp + Luyện tập III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa. 2.Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức:Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2.Kiểm tra bài cũ:  Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 1
  2. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Câu hỏi 1: Sự ảnh hưởng của Tin học đến sự phát triển của XH như thế nào? Câu hỏi 2: Như thế nào được gọi là XH Tin học hoá? 3.Nội dung bài mới: Hoạt động của gv Hoạt động của  Nội dung HS ­ Gọi hai HS lên bảng trả lời các  Lên bảng trả  câu hỏi. bài cũ. ­ Gọi HS khác bổ sung(nếu có). Đứng tại chỗ  Bài   1:   Hãy   nêu   những   đặc   tính   ưu  ­ Nhận xét rồi cho điểm. trả lời. việt của máy tính? ­ Ở những tiết trước chúng ta đã  Bài 2: Có mấy dạng thông tin, kể tên  tìm   hiểu   và   làm   quen   với   NNLT,  Nghe giảng. và nêu ví dụ của từng dạng? Giải bài toán trên máy tính, … Hôm  nay chúng ta sẽ làm các bài tập trong  Sgk để củng cố lại các kiến thức đã  Bài 3: Biểu diễn số  150 sang hệ  nhị  học. phân? ­ Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ  Bài 4: Biểu diễn số 10112 sang hệ nhị  và trả lời các câu hỏi 1 và 2. Làm theo yêu  phân? ­ Gọi   HS   khác   nhận   xét   và   bổ  cầu của giáo viên. sung nếu có. Nhận   xét   và  ­ Giáo viên nhận xét và đánh giá. bổ sung (nếu có). Bài 5: Hãy kể  tên các bộ  phận chính  ­ Gọi   2   em   học   sinh   lên   bảng  Nghe giảng. của bộ  nhớ  trong, bộ  nhớ  ngoài, sơ  làm bài 3 và 4. Bài 3: 15010 =  đồ cấu trúc của 1 máy tính? ­ Nhận xét và sửa bài (nếu có). 111110102 ­ Gọi 1 HS lên bảng vẻ  sơ  đồ  Bài 4: 10112 =  3 2 1  cấu trúc của một máy tính. Và 1 em  1x2 +0   0x2 +   1x2 Bài 6: Hãy cho biết giải bài toán trên  đứng   tại   chỗ   kể   tên   các   bộ   phận  +1x2  = 1110. máy tính có máy bươc? Có mấy cách  chíng   của   bộ   nhớ   trong,   bộ   nhớ  Chú   ý   lên  biểu diễn thuật toán? ngoài? bảng. ­ Gọi   HS   khác   nhận   xét   và   bổ  Lên   bảng   vẽ  sung (nếu có). sơ đồ cấu trúc của  ­ Phân tích và nhận xét. máy tính. Câu   7:   Thế   nào   là   phần   mềm   máy  ­ Gọi HS trả lời bài 6. Trả   lời   câu  tính?   Phần   mềm   máy   tính   có   mấy  ­ Phân tích và nhận xét. hỏi. loại? Câu 8: Hãy kể  những  ứng dụng của  Nghe giảng. tin học mà em biết? ­ Gọi lần lượt 2 em HS lên trả  Nghe giảng. lời bài 7 và bài 8. ­ Gọi   HS   khác   nhận   xét   và   bổ  sung. Phân tích và nhận xét. V. CỦNG CỐ ­ DẶN DÒ            1.Củng cố:  ­ Củng cố lại các kiến thức cơ bản của chương 1. 2.Dặn dò: Ôn lại một số kiến thức đã học ở Chương 1 để Kiểm tra 1 tiết. Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 2
  3. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi VI. RÚT KINH NGHIỆM Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2