intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p9

Chia sẻ: Dfsdf Fdsgds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p9', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p9

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Phương pháp dùng thu c th Pyramidon Trong ng nghi m: 0,5 mlaxit axetic ñ c, 2 ml nư c ti u, l c ñ u; thêm vào 2 ml pyramidon 5% (trong c n) và 0,5 ml H2O2 3%. H n h p bi n thành màu tím – ph n ng dương tính. Phương pháp dùng Phenolphtalein (phương pháp Collo) Trong ng nghi m 3 ml nư c ti u và 3 ml thu c th Phenoltalein; tr n ñ u r i thêm 1ml H2O2 5%. Vòng ti p xúc ñ tím – ph n ng dương tính Thu c th : Phenolfthalein 2g KOH 20 g B tk m 10 g Nư c c t 100 ml. ý nghĩa ch n ñoán: Trong nư c ti u có h ng c u g i là huy t ni u (Hematuria), có huy t s t – huy t s c t ni u (Hemoglobinuria) và có Mioglobin – Mioglobinuria. Trong ch n ñoán thư ng chú ý 2 d ng ñ u. Huy t ni u xu t hi n khi th n ho c b th n, ng th n, bàng quang, ni u ñ o t n thương, xu t huy t. Huy t ni u do th n: v th n, viêm th n c p tính. Nhi u b nh truy n nhi m gây xu t huy t: nhi t thán, d ch t trâu bò, d ch t l n, phó thương hàn. Huy t ni u do th n nư c ti u s m, c n có nhi u c c máu, có t bào thư ng bì th n. Huy t ni u do b th n: s i b th n, giun th n, viêm b th n xu t huy t. Huy t ni u do bàng quang: viêm bàng quang, s i bàng quang, loét ni u ñ o, viêm ni u ñ o ch y máu… ð ch n ñoán phân bi t c n xét nghi m c n nư c ti u. ð phân bi t các trư ng h p xu t huy t ñư ng ti t ni u b ng cách: h ng 3 c c nư c ti u 3 th i ñi m. Nư c ti u giai ño n ñ u, giai ño n gi a và giai ño n cu i c a quá trình ñi ti u, quan sát màu s c c a 3 c c. N u màu c a c c ñ u ñ m – do xu t huy t ni u ñ o. C c sau ñ m – xu t huy t bàng quan. N u c 3 c c có màu ñ như nhau thì xu t huy t th n ho c b th n. Huy t s c t ni u là do h ng c u v quá nhi u trong cơ th và ra ngoài theo nư c ti u. Phân bi t huy t ni u và huy t s c t ni u Huy t ni u Huy t s c t ni u M t thư ng ðc Trong su t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….91
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ð l ng H ng c u l ng Không có Ki m kính H ng c u nguyên v n H ng c u v t ng m ng L c nhi u l n M t màu Không m t màu Xét nghi m ñư ng trong nư c ti u Phương pháp Heines Nguyên t c: n u có ñư ng s kh Cu++ thành Cu+ trong Cu2O k t t a màu g ch hay màu vàng ñ m. Phương pháp này m n c m thích h p ñ ki m nghi m nư c ti u gia súc nh t là nư c ti u ng a. Thu c th Heines: 1. Hoà 13,3 g CuSO4 tinh khi t trong 400 ml nư c c t. 2. Hoà 50 g KOH trong 400 ml nư c c t. 3. 15 ml glyxelin tinh khi t trong 200 ml nư c c t. Tr n 1 và 2 l i, qu y ñ u r i ñ 3 vào, l c ñ u ñ ng chai nút mài s d ng lâu dài. Xét nghi m Trong ng nghi m: 3ml thu c th Heines, ñun sôi, r i nh 10 gi t nư c ti u ki m nghi m. N u có t a màu ñ g ch: ph n ng dương tính. Phương pháp Nylander Nguyên t c: trong môi trư ng ki m sous nitras bismuth b ñư ng kh oxy ñ thành oxy bismuth ho c bismuth k t t a màu nâu ho c màu ñen. Thu c th : Sous nitras bismuth 2.0 g. Kali – natri tartrat 4.0g. Kali hydroxit (KOH) 100ml. Hoà tan l c qua gi y l c, b o qu n trong chai thu tinh màu. Xét nghi m: Trong ng nghi m 3 - 5ml nư c ti u ki m nghi m, thêm vào 1 - 2 ml nư c ti u Nylander, ñun sôi. H n d ch bi n thành màu nâu ñen: ph n ng dương tính. Chú ý: n u nư c ti u có nhi u indican và các s c t khác, lúc ñun cũng có k t t a màu ñen. Vì v y, trư c khi ki m nghi m cho ít HCl 25% và b t xương l c ñ u l c và lo i ñi. Nư c ti u có nhi u nh y (muxin) cũng có th cho ph n ng dương tính gi . Phương pháp Benedict Gi ng như phương pháp Heines, nhưng có ưu ñi m là axit uric. Mu i urat và các c n h u cơ không có kh năng kh oxy trong thu c th Benedict. Phương pháp Benedict ñư c s d ng r ng rãi. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….92
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Trong thu c th Benedict: 1) 173 g Natri xitrat (Na2C6H5O7.11H2O) và 90 g Natri carbonat khan (ho c 180 g Natri carbonat k t tinh) trong 600 ml nư c c t, ñun nh , l c cho tan, l c h t c n r i cho thêm nư c c t ñ n 850 ml. 2) 17,3 g CuSO4.5H2O trong 100ml nư c c t, l c cho tan r i cho thêm nư c c t ñ n 150 ml. Tr n dung d ch 1 v i dung d ch 2, l c ñ u. Xét nghi m Trong 1 ng nghi m: 1,5 ml thu c th Benedict và 3 gi t nư c ti u ki m nghi m. L c ñ u và ñun nóng trong 2 phút. K t t a màu g ch cua: ph n ng dương tính. Có th d a vào k t qu ph n ng v i thu c th Benedict ñ tính lư ng ñư ng trong nư c ti u. Màu dung d ch K t qu N ng ñ ñư ng trong nư c ti u % Không thay ñ i - 0 Màu xanh không t a T 0,1 - 0,3 ± K t t a xanh + 0,5 Màu vàng ++ 1,0 Màu ñ da cam +++ 1,5 Màu ñ nh t ++++ 2,0 và nhi u hơn ý nghĩa ch n ñoán: Các phương pháp xét nghi m trên phát hi n glucoza. Trong nư c ti u ñ ng v t, ngoài glucoza còn có frutoza, lactoza, levuloza, pentoza. Chú ý các ch t vitamin C, creatinin, axit uric cũng kh oxy như glucoza, nên ph n ng dương tính v i các xét nghi m glucoza. Các xét nghi m ñư ng ni u dương tính là tri u ch ng b nh lý và ñư ng ni u sinh lý. ðư ng ni u sinh lý: Ăn quá nhi u ñư ng, ñư ng huy t cao vư t ngư ng th n. Các trư ng h p: gia súc s hãi, hưng ph n, l nh ñ t ng t. Nư c ti u gia súc có ch a có ñư ng lactoza và hi n tư ng này m t ñi sau khi gia súc ñ sau 2 - 3 tu n. ðư ng ni u b nh lý: thư ng là các b nh th n kinh. Chó d i, sung huy t não, viêm não tu , các trư ng h p trúng ñ c (trúng ñ c oxyt cacbon, trúng ñ c thu ngân, trúng ñ c chloral hydrat). M t s b nh truy n nhi m gây t n thương th n và kích thích th n kinh trung ương. Viêm th n m n tính xu t hi n ñư ng ni u. ðư ng ni u ng a, chó là tri u ch ng b nh ñái ñư ng (Diabet). Xét nghi m bilirubin trong nư c ti u Nư c ti u có bilirubin màu vàng, n u nhi u thì màu xanh, l c có b t màu vàng xanh. Khi lư ng bilirubin ít thì c n ph i hoá nghi m. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….93
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Phương pháp dùng axit nitric (HNO3): L c nư c ti u nhi u l n qua m t gi y l c, r i ñ t gi y l c trên h p l ng cho b c hơi ñ n lúc khô, t gi y màu tr ng. Nh 1 gi t axit nitric xu ng gi a m nh gi y, n u xu t hi n nh ng vòng tròn ñ ng tâm t ngoài vào: màu xanh lá cây, xanh nư c bi n, tím, ñ , vàng. Vòng màu xanh lá cây chính là do bilirubin. Phương pháp dùng c n iod 1%: Trong 1 ng nghi m: cho 1 ml c n iod, r i t t cho thêm 2 ml nư c ti u ki m nghi m trên t ng iod. N u quan sát th y vòng ti p xúc màu xanh: ph n ng dương tính. Phương pháp dùng BaCl2: C t nh ng băng gi y l c b ngang kho ng 1,5 cm, nhúng vào dung d ch BaCl2 bão hoà r i phơi khô dùng lâu dài. Thu c th Foucher: 25g axit trichlorua axetic, 1g FeCl3 trong 100 ml nư c c t. Xét nghi m: nhúng m nh gi y BaCl 2 vào trong nư c ti u ki m nghi m; l y ra hong trên ng n l a ñèn c n cho khô ho c ñ khô trong không khí. Nh 1 gi t thu c th Foucher lên m nh gi y. Xu t hi n màu xanh: ph n ng dương tính. Phương pháp Xinhop: L y 5 ml nư c ti u pha loãng v i 5ml nư c c t, r i thêm vào 5ml BaCl2 10% l c ñ u vào l c qua gi y l c. Cho 1 gi t axit nitric b c khói vào ph n c n trên gi y l c. N u xu t hi n màu xanh: ph n ng dương tính. ý nghĩa ch n ñoán: Bilirubin xu t hi n trong nư c ti u khi b nh gan hay b nh làm t c ng m t (xem ph n “Khám gan”). bò, theo Roussow (1962), bilirubinuria xu t hi n khi hàm lư ng bilirubin trong huy t thanh trên 10 mg% và theo tác gi , nh ng ca b nh r t hi m có. trâu, bilirubinuria xu t hi n khi hàm lư ng cholebilirubin trong huy t thanh vư t quá 0,5 mg% ( H Văn Nam, Nguy n Kim Thành, 1985). Xét nghi m urobilinogen trong nư c ti u Urobilinogen trong nư c bao g m 4 ch t: urobilinogen, urobilin, stecobilinogen và stecobilin (Todorov, 1968). Phương pháp Florens: Cho vào ng nghi m: 5 ml nư c ti u ki m nghi m, 4 gi t H2SO4 ñ c ñ toan hoá và 3 ml ete etilic. L c ñ u, ñ yên cho h n d ch phân t ng. Hút ph n ete trên cùng cho qua ng nghi m khác trong ñó có s n 3 ml HCl ñ c. Vòng ti p xu t hi n màu ñ : ph n ng dương tính. Lư ng urobilinogen càng nhi u vòng ñ càng dày. Phương pháp Nhicop: Phương pháp Neubauer ñư c Nhicop c i ti n d a trên nguyên t c: urobilinogen k t h p v i thu c th Ehrlich t o thành m t h p ch t màu ñ và nh n xét lư ng urobilinogen nhi u hay ít b ng cách cho tác d ng m t lư ng thu c th Ehrlich v i nh ng ng nư c ti u có ñ pha loãng khác nhau. Thu c th Ehrlich: Paradimethylaminobenzandehyd: 2g Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….94
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k HCl: 100 ml Sáu ng nghi m ñ u nhau, m i ng 2 ml nư c c t và cho vào ng th nh t 2 ml nư c ti u ki m nghi m. Tr n ñ u ng th nh t, r i hút 2 ml ng th nh t cho qua ng th 2. Cũng làm tương t ng th hai và l i hút 2 ml ng th hai cho qua ng th 3..., ñ n ng th 6, hút 2 ml b ñi. Như v y nư c ti u trong 6 ng ñư c pha loãng theo t l : 1: 2; 1 : 4; 1 : 8; 1 : 16; 1 : 32;... Cho vào m i ng 1ml thu c th Ehrlich, l c ñ u cho các ng và ñ c k t qu sau 5 phút. bò, theo Nhicop: t ng có ñ pha loãng nư c ti u 1: 16 tr ñi xu t hi n màu ñ , ph n ng dương tính. ð nh lư ng urobilinogen rtong nư c ti u Cho vào ng nghi m: 5 ml nư c ti u, 5 gi t H2SO4 ñ c ñ toan hoá và 2 ml ete etilic. ð y kín ng nghi m b ng ng cao su và l c th t ñ u. ð yên 5 phút. Hút l y 1ml ph n ete trên cho qua 1 ng nghi m khác và thêm vào 1 ml HCl ñ c. L c ñ u và ñ yên 10 phút. Urobilinogen s bi n thành d n xu t màu ñ và màu ñ gi nguyên 12 ti ng và lâu hơn. B ño huy t s c t Shali ñư c thi t k l i b ng cách thay hai ng chu n hai bên b ng hai ng nư c c t. Cách ño: cho dung d ch ete và axit trên vào ng Shali ñ n v ch 5 (thư ng t 5 - 6 gi t), r i pha loãng b ng nư c c t ñ n m t màu ñ . Cách tính: ð c s tương ng v i m t lõm c a dung d ch trong ng Shali r i chia cho 5 s ñư c s ñơn v . Theo Mechiev thì c 10 ñơn v (trên) ng v 0,1 mg% urobilin. Ví d : s ñ c trên ng Shali là 40 thì có k t qu : 40: 5 = 8 ñơn v hay 0,8 mg% Phương pháp ñ nh lư ng trên ñơn gi n có th s d ng r ng rãi trong thú y. Xét nghi m th xeton trong nư c ti u Th xeton trong nư c ti u thư ng có 3 ch t: Trong thú y thư ng ch xét nghi m ñ nh tính. Phương pháp Lieben Ph n ng c a Lugol v i axeton trong môi trư ng ki m s cho k t tu màu vàng mùi iodoform. Xét nghi m: cho vào 1 ng nghi m: 10 ml nư c ti u, vài gi t Lugol, vài gi t KOH 10%. K t t a màu vàng ñ c, mùi iodoform: ph n ng dương tính. Phương pháp Lange Trong môi trư ng ki m axeton k t h p v i nitroferricyanic t o thành h n h p màu ñ tím. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….95

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản