intTypePromotion=1

Hình học lớp 9 - Tiết 20: ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN SỰ XÁC TÍNH CHẤT ĐỖI XỨNG

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
103
lượt xem
5
download

Hình học lớp 9 - Tiết 20: ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN SỰ XÁC TÍNH CHẤT ĐỖI XỨNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: HS biết được những nội dung kiến thức chính của chương. HS nắm được định nghĩa đường tròn, các cách xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác, tam giác nội tiếp đường tròn. HS nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng và trục đối xứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học lớp 9 - Tiết 20: ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN SỰ XÁC TÍNH CHẤT ĐỖI XỨNG

 1. Hình học lớp 9 - Tiết 20: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỖI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN A. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS biết được những nội dung kiến thức chính của chương. HS nắm được định nghĩa đường tròn, các cách xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác, tam giác nội tiếp đường tròn. HS nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng và trục đối xứng. - Kĩ năng : HS biết cách dựng dựng đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng. Biết chứng minh một điểm nằm trên, nằm bên trong, nằm bên ngoài đường tròn. HS biết vận dụng kiến thức vào thực tế. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng.
 2. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên : Một tấm bìa hình tròn; thước thẳng; com pa; bảng phụ có ghi một số nội dung cần đưa nhanh bài. - Học sinh : SGK, thước thẳng, com pa, một tấm bìa hình tròn. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS
 3. Hoạt động của GV Nội dung và HS Hoạt động I GIỚI THIỆU CHƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN ( 3 phút) GV đưa bảng phụ có ghi các nội dung giới thiệu với HS: 4 chủ đề. Hoạt động 2
 4. 1. NHẮC LẠI VỀ ĐƯỜNG TRÒN (8 ph) - GV vẽ và yêu cầu HS vẽ đường tròn tâm O bán kính R. O R KH: (O ; R) - Nêu định nghĩa đường Hoặc (O). tròn . * Định nghĩa: SGK. O - GV đưa bảng phụ giới
 5. thiệu 3 vị trí của điểm M với (O; R). - GV ghi hệ thức dưới a) OM > R b) OM = mỗi hình. R c) OM < R ?1. Điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O) K O OH > R. Điểm K nằm trong - GV đưa ?1 và H53 lên đường tròn (O) bảng phụ.  OK < R. - Yêu cầu HS làm ?1.  OH > OK. Trong OKH có OH > OK  OKH > OHK (theo định lí về góc và cạnh đối
 6. diện trong tam giác ). Hoạt động 3 2. CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN (10 ph) - Một đường tròn được a) Vẽ hình: xác định khi biết những yếu tố nào ? O - Yêu cầu HS thực hiện ?2. b) Có vô số đường tròn đi qua A và B. Tâm của các đường tròn đó nằm trên
 7. đường trung trực của AB vì có OA = OB. - GV: Vậy biết 1 và 2 điểm chưa xác định 1 ?3. Vẽ đường tròn đi đường tròn. qua 3 điểm A; B; C không thẳng hàng. - Yêu cầu HS thực hiện ?3. - Tâm của đường tròn ngoại tiếp là giao của 3 đường trung trực. * Qua 3 điểm không thẳng hàng, ta vẽ được 1 và chỉ 1 đường tròn. - Vẽ được bao nhiêu
 8. đường tròn ? Vì sao? - Vậy qua bao nhiêu điểm xác định 1 đường tròn duy nhất ? - GV: Cho 3 điểm A' ; B' ; C' thẳng hàng có vẽ được - Đường tròn đi qua 3 đường tròn đi qua 3 điểm đỉnh A; B; C của ABC này không ? Vì sao ? gọi là đường tròn ngoại - HS: Không vẽ được vì tiếp ABC và ABC là đường trung trực của câc tam giác nội tiếp đường đoạn thẳng A'B' ; B'C' , tròn. (GV đánh dấu k/n). C'A' không giao nhau. - GV giới thiệu đường tròn ngoại tiếp. - Cho HS làm bài tập 2
 9. . Hoạt động 4 3. TÂM ĐỐI XỨNG (7 ph) - Có phải đường tròn là hình có tâm đối xứng không ? ?4. - Yêu cầu thực hiện ?4. Ta có: OA = OA'. Mà OA = R nên OA' = R.  A'  (O). - Vậy: Đường tròn là hình có tâm đối xứng. - Tâm đối xứng là tâm của đường tròn.
 10. Hoạt động 5 4. TRỤC ĐỐI XỨNG (5 ph) - Yêu cầu HS lấy ra miếng bìa hình tròn. - Vẽ một đường thẳng đi qua tâm của miếng bìa hình tròn. - Gấp miếng bìa hình tròn đó theo đường thẳng vừa + Đường tròn có vô số vẽ. trục đối xứng là bất cứ - Có nhận xét gì ? đường kính nào . - Đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng? ?5. Có C và C' đối - Yêu cầu HS làm ?5. xứng với nhau
 11. qua AB nên AB là trung trực của CC'. Có O  AB  OC' = OC = R  C'  (D; R). Hoạt động 6 CỦNG CỐ (10 ph) - Những kiến thức cần ghi nhớ của tiết học là gì ? - HS: định nghĩa đường tròn, cách xác định, tâm đối xứng, trục đối xứng. - Làm bài tập 1.
 12. Hoạt động 7 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Học kĩ lý thuyết, thuộc các định lí, kết luận. - Làm các bài tập: 3,4 SGK. 3, 4, 5 . D. RÚT KINH NGHIỆM:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2