Kế hoạch chủ nhiệm - Lớp 10 - GV. P.T.Sâm

Chia sẻ: Hoàng Hải Hậu | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:9

0
1.232
lượt xem
360
download

Kế hoạch chủ nhiệm - Lớp 10 - GV. P.T.Sâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch chủ nhiệm giúp cho giáo viên sắp xếp, lên lịch hoạt động chủ nhiệm một cách cụ thể rõ ràng, dễ kiểm soát. Kế hoạch chủ nhiệm giúp cho công việc suôn sẻ và có hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch chủ nhiệm - Lớp 10 - GV. P.T.Sâm

  1. KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM ( 10/02/2014 – 01/03/2014 ) - Họ và tên sinh viên: Hoàng Hải Hậu. - Khoa: Hóa học. - Tên trường thực tập: Trường THPT Đồng Hới. -Lớp thực tập: 10C2. - Họ và tên giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm: Phạm Thị Sâm. - Công tác được giao: I. NHỮNG YÊU CẦU CỦA TRƯỜNG 1. Sinh viên thực tập phải thực hiện nội qui kiến tập và thực tập sư phạm do ban chỉ đạo qui định. 2. Thực hiện nội qui công việc từng tuần được ghi ở bảng thông báo của nhà trường. 3. Thực hiện nghiêm túc việc phê duyệt giáo án, kế hoạch chủ nhiệm và công tác giảng dạy theo qui định. 4. Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, duy trì nếp học tập của lớp, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, tham gia đầy đủ các phong trào do trường và lớp đề ra. 5. Chỉ tổ chức những hoạt động ngoại khóa khi có sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm và BGH Nhà trường. 6. Có quan hệ đúng mực với cán bộ giáo viên và học sinh. 7. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh để có sự phối hợp nâng cao chất lượng học tập của học sinh. 8. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục toàn diện học sinh lớp mình chủ nhiệm. 9. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Hội liên hiệp thanh niên, Công Đoàn của Nhà trường để tổ chức các hoạt động ngoài giờ.
  2. 10. Tham gia đầy đủ hoạt động do Nhà trường, Đoàn trường phát động. II. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ, LỚP CHỦ NHIỆM: - Số học sinh : 39 Nữ: 22 Nam: 17 - Số Đoàn viên: 9 (kết nạp trong học kì I) - Kết quả hai mặt giáo dục học kì I (2013 – 2014): HẠNH KIỂM Tốt Khá Trung Yếu bình Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ % lượng % lượng % lượng % lượng 12 30.77 21 53.85 4 10.26 2 5.12 HỌC LỰC Giỏi Khá Trung Yếu Kém bình Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lượng % lượng % lượng % lượng % lượng lệ % 1 2.56 9 23.08 25 64.10 3 7.69 1 2.57 - Thi đua: + Học sinh tiên tiến: 8 em + Học sinh giỏi: Lê Thị Thảo - Cán bộ lớp: + Lớp trưởng: Đặng Thị Hồng Nhung + Lớp phó văn thể mỹ: Trần Thị Kiều Oanh + Lớp phó lao động: Nguyễn Tuấn Anh + Lớp phó học tập: Phạm Thị Hoài Thương, Trần Thảo Giang + Tổ trưởng tổ 1: Mai Thị Dịu + Tổ trưởng tổ 2: Đinh Thị Diệu Trà + Tổ trưởng tổ 3: Hà Thị Tuyết + Tổ trưởng tổ 4: Lê Thị Thảo
  3. - Cán bộ chi đoàn: + Bí thư: Nguyễn Thị Minh Hiếu *Thuận lợi: - Đa số các em ngoan, lễ phép. - Một số em có ý thức học tập tốt và học khá tốt như Thảo, Thảo Giang, Dịu, Thương, Phương, Tuyết… * Khó khăn: - Lớp có 8 em thuộc diện con hộ nghèo, 1 em thuộc diện con hộ cận nghèo. - Đa số các em chưa có ý thức học tập đúng đắn, một số em học còn y ếu nh ư Thanh Hải, Song Phi, Quốc Vương… III. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG CỦA TỔ, LỚP 1.Phương hướng chung : - Duy trì số lượng học sinh: 39 - Duy trì nề nếp học tập và sinh hoạt. - Nâng cao chất lượng học tập. 2.Yêu cầu ,chỉ tiêu cần đạt trong đợt thực tập: Yêu cầu: - Thực hiện nghiêm túc nề nếp, thực hiện tốt nội quy của trường, lớp. - Tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn trường, lớp tổ chức. - Học bài, làm bài đầy đủ trước khi lên lớp. - Ban cán sự, ban chi đoàn phối hợp tốt với nhau để đưa lớp đi lên. - Động viên các bạn học yếu, chưa có ý thức học tập, tìm ra ph ương pháp học tốt hơn. Chỉ tiêu cần đạt: Nề nếp: - Trang phục đúng nội quy. - Đi học đúng giờ, giảm số vắng, vắng phải có đơn xin phép, có xác nh ận của phụ huynh - Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ một cách hiệu quả, tập các bài hát truy ền thống, sữa bài tập, tổ chức các trò chơi.
  4. - Tăng số học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá, giảm số học sinh h ạnh ki ểm trung binh, yếu. - Đạt tuần học không vắng, không trễ. Học tập: - 100% học sinh học bài, làm bài tập đầy đủ. - Chất lượng học tập tiến bộ. - Đưa vị thứ thi đua đi lên. - Các học sinh yếu, thiếu ý thức học tập sớm tìm ra ph ương pháp học t ập phù hợp. Lao động: - Đảm bảo 100% học sinh tham gia lao động đầy đủ, chất lượng. - Lao động phải an toàn, chất lượng cao. - Nâng cao ý thức tự giác, giữ gìn vệ sinh của học sinh. - Vệ sinh lớp học, hành lang sạch sẽ. 3. Trọng tâm công việc: - Thường xuyên kiểm tra ,nhắc nhớ học thực hiện tốt các yêu cầu đã đề ra. - Duy trì sinh hoạt 15phút đầu giờ. - Tổ chức thi đua và khen thưởng giữa các tổ với nhau. - Phối hợp với giáo viên bộ môn, giám thị, ban cán sự lớp, ban cán sự bộ môn, gia đình trong việc kiểm tra, đôn đốc việc học sinh. - Quan tâm đến các học sinh yếu kém, tìm ra nguyên nhân để kịp th ời điều chỉnh, giúp đỡ học sinh. IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CỤ THỂ Ngườ Phương Nội dung Yêu cầu, chỉ Ghi Tuần Biện pháp i phụ tiện – công việc tiêu chú trách CSVC
  5. Tuần -Tìm hiểu lớp - Nắm sơ lược - Tìm hiểu Cả - Sổ đầu bài, 5 và gặp giáo tình hình của thống qua thực nhóm sổ điểm 10/02 viên chủ lớp về học tế nhà trường, danh, sổ chủ - nhiệm, ban tập, hạnh lớp thực tập nhiệm, sổ 15/02 cán sự lớp, kiểm hoàn chủ nhiệm, điểm danh ban chấp hành cảnh gia đình giáo viên chủ và ghi điểm, chi đoàn 10C2. học sinh. nhiệm, sổ chủ kế hoạch -Tham gia sinh - Sinh hoạt nhiệm, sổ đầu hoạt động hoạt 15’ đầu đúng thời gian, bài học kì I, sổ của đoàn. giờ, trực tiếp đúng yêu cầu, gọi tên ghi động viên khắc phục HS điểm, báo cáo nhắc nhở, vi phạm nề sơ kết lớp học - Trực tiếp động viên học nếp. kì I, phương lên lớp. sinh về mọi - Nắm quy hướng lớp học mặt. trình buổi sinh kì II qua thông hoạt. tin từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn… - Cùng học sinh tham gia giao lưu, gặp gỡ cả lớp.
  6. - Dự giờ sinh -Đúng thời - Tiếp cận làm hoạt chủ gian quy định, quen học sinh, nhiệm. khu vực quy động viên học định. sinh có hoàn cảnh khó khăn. - Viết đề cương dự giờ sinh hoạt, ghi - Giám sát chép cụ thể việc làm vệ từng hoạt sinh. động, nhận xét tình hình lớp trong tuần. - Phát động phong trào thi đua. -Mỗi tổ làm nhiệm vụ của mình. Tuần - Soạn giáo án -Đúng thời -Soạn đúng Cả Sổ đầu bài, 6 sinh hoạt chủ gian quy định. nguyên tắc phù nhóm sổ điểm 17/02 nhiệm và kế hợp với thực danh, sổ chủ - hoạch chủ tế. nhiệm, sổ 22/02 nhiệm tuần -Cả lớp nhiệt điểm danh tới. tình hưởng và ghi điểm, -Giúp học sinh ứng. kế hoạch xây dựng hoạt động
  7. phương pháp -Có hiệu quả. của đoàn. học tập. -Thường - Tham gia xuyên đôn đốc, sinh hoạt 15’ -Thường nhắc nhở học đầu giờ. xuyên, hiệu sinh. quả. - Tổ chức cho học sinh thực - Giám sát hiện các hoạt việc làm vệ -Đúng thời động theo yêu sinh của học gian, khu vực cầu nhà sinh. quy định. trường. - Các học sinh làm theo lịch phân công. Tuần - Soạn giáo án - Đúng thời - Soạn đúng Cả Sổ đầu bài, 7 sinh hoạt chủ gian quy định. nguyên tắc phù nhóm sổ điểm 24/02 nhiệm và kế hợp với thực danh, sổ chủ - hoạch chủ tế. nhiệm, sổ 01/03 nhiệm tuần - Phấn đấu đạt điểm danh tới. nhiều giờ học và ghi điểm, - Tiếp xúc tập tốt. kế hoạch giúp học sinh - Không có học hoạt động xây dựng sinh vi phạm - Không ngừng của đoàn. phương pháp trong giờ học. nhắc nhở, học tập và kiểm tra việc giám sát việc học tập của học tập của học sinh. học sinh. - Phát động
  8. - Duy trì kỉ phong trào thi cương. đua học tập * Sinh hoạt - Đánh giá tốt. chủ nhiệm: đúng tình hình - Đánh giá tình lớp, khuyến hình lớp trong khích, động tuần vừa qua. viên học sinh - Tổng kết cố gắng trong đánh giá cụ tuần tới. thể, rõ ràng các mặt mạnh, - Tham gia - Thường yếu của lớp, sinh hoạt 15’ xuyên, hiệu đôn đốc tinh đầu giờ. quả. thần tham gia cuộc thi của các học sinh. -Giám sát việc - Đúng thời - Tổ chức cho làm vệ sinh. gian, khu vực học sinh thực quy định. hiện các hoạt động theo yêu cầu nhà trường. - Học sinh làm theo lịch đã phân công. Đồng Hới, ngày 11 tháng 2 năm 2014
  9. Ký duyệt của GVCN Sinh viên thực hiện Cô Phạm Thị Sâm Hoàng Hải Hậu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản