Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
548
lượt xem
66
download

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết được tên các mùa trong năm và đặc điểm đặc trưng của từng mùa. Có một số hiểu biết về ngày Tết nguyên đán của người Việt Nam (như các loại trái cây, các loại bánh, các món ăn và các loại hoa…) Biết được một số phong tục của người Việt trong ngày Tết.(chúc Tết ông, bà, cha, mẹ…) Biết được đặc điểm đặc trưng của mùa Xuân (thời tiết se lạnh,cây cối xanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K ho ch gi ng d y kh i Ch i. Tháng 1 & 2 Ch ñ : T t và Mùa xuân M c tiêu: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1.Phát tri n nh n th c: Bi t ñư c tên các mùa trong năm và ñ c ñi m ñ c trưng c a t ng mùa. Có m t s hi u bi t v ngày T t nguyên ñán c a ngư i Vi t Nam (như các lo i trái cây, các lo i bánh, các món ăn và các lo i hoa…) Bi t ñư c m t s phong t c c a ngư i Vi t trong ngày T t.(chúc T t ông, bà, cha, m …) Bi t ñư c ñ c ñi m ñ c trưng c a mùa Xuân (th i ti t se l nh,cây c i xanh tươi, ñư ng ph nh n nh p hơn…) 2.Phát tri n th ch t: Bi t th c hi n m t s các v n ñ ng cơ b n : ném xa, b t tung, b t bóng, ném trúng ñích. Rèn luy n m t s t ch t th l c: khéo léo, nhanh nh n, ñ nh hư ng trong không gian… Dinh dư ng: Bi t tên m t s món ăn trong ngày T t và có giá tr dinh dư ng c a chúng. 3.Phát tri n ngôn ng : Bi t cách chúc T t và chào h i m i ngư i. Bi t k v nh ng k ni m trong ngày T t. Có kh năng k chuy n theo tranh, thu c m t s bài thơ nói v ngày T t và các mùa trong năm. 4.Phát tri n tình c m xã h i: Có tình c m kính tr ng ông bà, cha m và ngư i l n xung quanh. Tích cc tham gia các trò chơi ph n ánh sinh ho t trong ngày T t cùng b n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Có thái ñ tôn tr ng các truy n th ng c a dân t c Vi t Nam. 5.Phát tri n th m m : Bi t v tranh v khung c nh ngày T t.Làm thi p chúc T t cha m . Bi t hát và th hi n tình c m c a mình khi nghe các bài hát nói v T t Bi t cách gói các lo i bánh chưng ,bánh tét. Bi t nói lên c m xúc c a mình khi ñón T t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG N I DUNG Các mùa trong năm Mùa xuân - M t năm có 4 mùa theo th t : xuân, h , thu, ñông. - Mùa xuân là mùa ñ p nh t trong - Mùa xuân m ñ u năm m i; mùa ñông năm: có n ng m, có mưa phùn, nhi u k t thúc m t năm. lo i hoa n . - S khác nhau gi a các mùa v th i ti t, - Mùa xuân là mùa b t ñ u năm m i và c nh v t, th c v t. là mùa có nhi u ngày l h i: ngày h i - So sánh mùa hai mi n: mi n Nam và mùa, ngày l thanh minh, và ngày T t mi n B c. c truy n... - Ăn m c phù h p theo mùa. - Tín hi u báo xuân v : hoa ñào, hoa - Gi gìn v sinh s c kh e trong mùa. mai, nhi u chim én. L H I MÙA XUÂN - L h i l n nh t trong mùa xuân là ngày T t c truy n. - Ngày T t là th i gian m i ngư i ngh ngơi, vui chơi, thăm vi ng, chúc T t. - Phong t c ngày T t: chưng hoa mai, hoa ñào, tr ng cây nêu, ñi chúc T t ông bà, nói v i nhau nh ng l i t t ñ p. - Công vi c thư ng làm ngày T t: trang trí nhà c a, làm bánh m t, mua s m ñ dùng, n u nhi u món ăn ngon. - Món ăn ñ c trưng ngày T t: các lo i bánh m t, dưa h u, bánh chưng, bánh tét, th t n u ñông… - Không khí l h i tươi vui, nhi u màu s c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG HO T ð NG PHÁT TRI N TC - XH PHÁT TRI N NH N TH C - Chơi nh ng trò chơi xây d ng khu vui chơi, công viên, c a hàng bánh m t. PHÁT TRI N Làm quen v i toán - Chơi gói bánh chưng; làm bánh m t ngày T t. TH CH T - ð m s lư ng mùa trong năm, so sánh s lư ng mùa 2 - Gia ñình t ch c ti c ngày T t, thăm vi ng h hàng. mi n Nam và B c, so sánh s lư ng bánh chưng, bánh tét - Chúc T t ông bà , cha m , th y cô. trong ph m vi 4. - Chơi làm th u n tóc, th may qu n áo T t cho m i ngư i. V n ñ ng: - Xác ñ nh v trí ph i, trái, trên, dư i, trư c, sau c a b n Cho tr th c hi n thân. các v n ñ ng: - Phân bi t các hình hình h c. - Ném xa b ng 2 tay. - B t xa 40cm. Khám phá khoa h c - Tung b t bóng. - Tìm hi u v màu xuân và các mùa trong năm. - Ném trúng ñích - Làm m t s thí nghi m nóng, nư c l nh, nư c b c hơi. th ng ñ ng. - Ti p t c cho bé làm các bài t p v các hi n tư ng th i ti t Trò chơi: - Hái qu . - Chuy n dưa v nàh. - Ai mua nhi u bánh. V n ñ ng tinh: Các thao tác l p ráp, PHÁT TRI N TH M M xâu h t, l ng ghép v t. T o hình - V c nh thiên nhiên mùa xuân. Ho t ñ ng ngoài tr i: - C t dán trang trí các lo i trang ph c ngày T t. PHÁT TRI N NGÔN NG - Th thuy n gi y, - Làm l ch treo ngày T t. - K cho tr nghe các câu chuy n: th i bong bóng xà - Trang trí bình hoa, v bình hoa. * S tích mùa xuân. phòng. - Làm hoa mai, hoa ñào. * Ai làm ra mùa xuân. - Quan sát các hi n Âm nh c * C c i tr ng. t ong th i ti t trong - D y tr hát các bài hát: - Bài thơ: mùa xuân, ñi du l ch, • Ngày T t ñ n r i. * T t ñang vào nhà. gieo h t, tr ng cây, • Mùa xuân ñ n r i. chăm sóc vư nn cây. • Cùng múa hát m ng xuân. * Ch i non h n h . - Cho tr nghe các bài hát: * B n mùa ñâu. - Bài ñ ng dao: Dinh dư ng: • Gi t mưa và em bé. D y tr gói bánh • Gió hư r i ñ y nhé. * Ông gi ng ông giăng. chưng, k o, làm hoa - V n ñ ng ÂN, trò chơi ÂN: * Ông s o ông sao. ngày T t. • Ai nhanh nh t. - Cho tr ñóng k ch, k l i theo trí nh , ho c k sáng t o • Múa minh h a theo bài hát. nh ng câu chuy n tr ñã h c; k theo kinh nghi m c a tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản