intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lợi nhuận thị trường đối với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

62
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa các loại lãi suất như: Lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi, lãi suất chiết khấu, lãi suất trái phiếu chính phủ, lãi suất qua đêm bình quân liên ngân hàng và tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng, lợi nhuận thị trường với lợi nhuận cổ phiếu các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lợi nhuận thị trường đối với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Tô Minh Tân<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Tôi xin cam đoan: Bản khóa<br /> luận tốt nghiệp này là công<br /> trình nghiên cứu thực sự của cá<br /> nhân, được thực hiện dựa trên cơ<br /> sở nghiên cứu lý thuyết, kiến<br /> thức chuyên ngành, các đề tài<br /> nghiên cứu nước ngoài dưới sự<br /> hướng dẫn khoa học của thầy Lê<br /> Tô Minh Tân.<br /> Các số liệu thu thập được,<br /> bảng biểu và kết quả phân tích<br /> trong khóa luận là trung thực,<br /> các nhận xét, định hướng đưa ra<br /> xuất phát từ thực tiễn. Đề tài<br /> không trùng với bất kì đề tài<br /> nghiên cứu khoa hay khóa luận<br /> tốt nghiệp nào. Một lần nữa tôi<br /> xin khẳng định về sự trung thực<br /> của lời cam đoan trên.<br /> Người thực hiện<br /> Nguyễn Thị Ngọc Tiên<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH<br /> <br /> Page i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Tô Minh Tân<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> Để hoàn thành đề tài này, tôi xin trân<br /> trọng gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu<br /> Trường Đại Học Kinh Tế Huế, các thầy cô<br /> trong khoa Kế toán tài chính đã hướng dẫn,<br /> giảng dạy, cung cấp kiến thức và phương<br /> pháp trong 4 năm học vừa qua.Với vốn kiến<br /> thức được tiếp thu trong quá trình học tập,<br /> không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên<br /> cứu đề tài mà còn là hành trang quý báu để<br /> tôi bước vào đời một cách vững chắc và tự<br /> tin.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm<br /> ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng<br /> Vietcombank chi nhánh Huế, đặc biệt các<br /> anh chị đang công tác tại phòng Khách hàng<br /> thể nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ, cung<br /> cấp số liệu và những kinh nghiệm thực tế<br /> để tôi hoàn thành tốt đề tài này.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn<br /> chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy giáo<br /> Lê Tô Minh Tân người đã dành nhiều thời<br /> gian và công sức trực tiếp hướng dẫn và<br /> giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đề tài này.<br /> SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH<br /> <br /> Page ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Tô Minh Tân<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu<br /> sắc đến gia đình, bạn bè, những người thân<br /> đã luôn theo sát, giúp đỡ và ủng hộ tôi về<br /> mặt tinh thần.<br /> Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do hạn<br /> chế về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm<br /> thực tế nên đề tài không tránh khỏi những<br /> thiếu sót nhất định.<br /> Kính mong quý thầy cô tiếp tục, bổ sung<br /> góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện đề tài<br /> Nguyễn Thị Ngọc Tiên<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH<br /> <br /> Page iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Tô Minh Tân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................. 10<br /> 1.Lí do thực hiện đề tài .................................................................................................... 10<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................... 2<br /> 3.Phạm vi, đối tượng nghiên cứu....................................................................................... 3<br /> 4.Phương pháp nghiên cứu:............................................................................................... 3<br /> 5.Kết cấu của đề tài: .......................................................................................................... 3<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................... 5<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ........................... 5<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận. ............................................................................................................. 5<br /> 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về lãi suất và tỷ giá hối đoái................................................ 5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.2. Tác động của lãi suất, tỉ giá và thị trường đến cổ phiếu: ....................................... 8<br /> 1.1.3. Các mô hình kinh tế về mối quan hệ giữa lãi suất, tỷ giá và lợi nhuận cổ phiếu: 11<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................................ 14<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2.1. Thực tiễn nghiên cứu về ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái, lợi nhuận<br /> <br /> cK<br /> <br /> thịtrường với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng ở nước ngoài ............................................. 14<br /> 1.2.2. Thực tiễn nghiên cứu về ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái, lợi nhuận thị<br /> trường với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng ở Việt Nam:................................................... 19<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.3. Mô hình sử dụng nghiên cứu:................................................................................... 20<br /> 1.3.1. Hồi quy OLS: ........................................................................................................ 20<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.3.2. Mô hình hồi quy GARCH (p, q)-M:...................................................................... 21<br /> CHƯƠNG 2: NGUỒN DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................... 24<br /> 2.1. Dữ liệu nghiên cứu: .................................................................................................. 24<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu:......................................................................................... 25<br /> 2.2.1. Hồi quy OLS và hồi quy có biến giả: .................................................................... 25<br /> 2.2.2. Tính dừng và kiểm định tính dừng chuỗi thời gian............................................... 26<br /> 2.2.2.1. Chuỗi thời gian và mô hình ARMA: .......................................................... 26<br /> 2.2.2.2. Tính dừng (Stationary):.............................................................................. 27<br /> 2.2.3. Mô hình phương sai sai số thay đổi theo thời gian: .............................................. 28<br /> 2.2.3.1. Mô hình ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroshedasticity): ........... 28<br /> SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH<br /> <br /> Page iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Tô Minh Tân<br /> <br /> 2.2.3.2. Mô hình GARCH (Generalised Autoregressive Conditional<br /> Heteroskedasticity): ................................................................................................ 30<br /> CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT, TỶ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG<br /> NIÊM YẾT CỦA CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TRÊN TTCK VIỆT NAM..................... 32<br /> 3.1. Tình hình biến động của lãi suất: ............................................................................. 32<br /> 3.2. Tình hình biến động của tỷ giá hối đoái:.................................................................. 37<br /> 3.3. Hoạt động niêm yết của cổ phiếu ngân hàng trên TTCK Việt Nam: ....................... 40<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................................ 43<br /> 4.1. Ảnh hưởng của lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi và lãi suất chiết khấu đến lợi<br /> <br /> H<br /> <br /> nhuận cổ phiếu ngân hàng: .............................................................................................. 43<br /> 4.1.1. Dữ liệu hồi quy: ..................................................................................................... 43<br /> <br /> tế<br /> <br /> 4.1.2. Mô hình hồi quy (OLS): ........................................................................................ 44<br /> 4.2. Ảnh hưởng của lợi nhuận thị trường, lãi suất qua đêm liên ngân hàng, lãi suất<br /> <br /> h<br /> <br /> TPCP 5 năm và tỷ giá USD/VND đến lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng:........................... 45<br /> <br /> in<br /> <br /> 4.2.1. Dữ liệu hồi quy: ..................................................................................................... 45<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4.2.2. Hồi quy OLS: ........................................................................................................ 46<br /> 4.2.3. Hồi quy mô hình theo phương pháp ARCH/GARCH: ......................................... 47<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN, NHỮNG MẶT HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA<br /> <br /> họ<br /> <br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................................................................................. 53<br /> Kết luận: .......................................................................................................................... 53<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Khuyến nghị .................................................................................................................... 54<br /> Hạn chế của đề tài:........................................................................................................... 55<br /> Hướng phát triển của đề tài: ............................................................................................ 55<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 56<br /> PHỤ LỤC ........................................................................................................................ 64<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH<br /> <br /> Page v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2