intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lạm phát đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

91
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá tình hình biến động của lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát và TTCK từ năm 2006 đến nay; nghiên cứu ảnh hưởng trong ngắn hạn và dài hạn của các nhân tố lãi suất, tỷ giá hối đoái và lạm phát đến giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lạm phát đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ..........<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> họ<br /> <br /> AÛNH HÖÔÛNG CUÛA LAÕI SUAÁT, TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI<br /> VAØ LAÏM PHAÙT ÑEÁN GIAÙ COÅ PHIEÁU TREÂN THÒ TRÖÔØNG<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHÖÙNG KHOAÙN VIEÄT NAM<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> ThS. NGUYỄN VIỆT ĐỨC<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY<br /> Lớp: K44B TCNH<br /> Niên khóa: 2010-2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Trải qua 4 năm học trên giảng đường Đại học Kinh tế<br /> Huế, nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết truyền đạt kiến thức mà Quý<br /> thầy cô giáo dành cho sinh viên của mình, tôi đã có được một<br /> hành trang vững chắc để chuẩn bị bước vào đời. Sau hơn 3<br /> tháng thực tập và nghiên cứu, luận văn tốt nghiệp của tôi đã<br /> được hoàn thành. Ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi<br /> còn nhận được sự giúp đỡ, khích lệ rất nhiều từ phía nhà<br /> trường, thầy cô, gia đình, bạn bè và cơ quan thực tập.<br /> Trước hết, với tấm lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi<br /> xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô giáo trường Đại<br /> học Kinh tế Huế, trong đó có các giảng viên của khoa Kế toán –<br /> Tài chính đã dạy bảo tận tình, trang bị những kiến thức quý báu<br /> và những kỹ năng hữu ích cho tôi trong quá trình học tập. Đặc<br /> biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo Ths.<br /> Nguyễn Việt Đức, người đã tận tình hướng dẫn và luôn giúp đỡ<br /> tôi trong suốt thời gian thực hiện khóa luận này.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc,<br /> cùng tập thể cán bộ công nhân viên tại Ngân hàng Nhà nước<br /> Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp<br /> đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt thời gian tôi<br /> thực tập tại Ngân hàng.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình<br /> cùng với tất cả bạn bè đã luôn động viên, quan tâm tôi rất<br /> nhiều trong thời gian vừa qua.<br /> Do thời gian thực hiện cũng như năng lực bản thân còn<br /> hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính<br /> mong nhận được sự góp ý từ phía Quý thầy cô giáo và các bạn<br /> để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả<br /> mọi người!<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thủy – Lớp: K44B TCNH<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Hồng Thủy<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thủy – Lớp: K44B TCNH<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> : Thị trường chứng khoán<br /> <br /> TPCP<br /> <br /> : Trái phiếu Chính phủ<br /> <br /> SGDCK<br /> <br /> : Sở giao dịch chứng khoán<br /> <br /> TP<br /> <br /> : Thành phố<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> : Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại<br /> <br /> CPI<br /> <br /> : (Consumer Price Index) Chỉ số giá tiêu dùng<br /> <br /> OLS<br /> <br /> : (Ordinary Least Square) Phương pháp bình phương nhỏ nhất<br /> <br /> ADF<br /> <br /> : Kiểm định Augmented Dickey – Fuller<br /> <br /> VECM<br /> <br /> : (Vecto Error Correction Model) Mô hình vecto hiệu chỉnh sai số<br /> <br /> JB<br /> <br /> : Kiểm định Jacque – Bera<br /> <br /> BG<br /> <br /> : Kiểm định Breusch - Godfrey<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> TTCK<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thủy – Lớp: K44B TCNH<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> Bảng 1.1. Bảng tóm tắt kỳ vọng tác động của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lạm phát đến<br /> <br /> uế<br /> <br /> giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam ................................................................................20<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Bảng 2.1. Các biến sử dụng trong mô hình ...................................................................21<br /> Bảng 3.1. Biên độ dao động tỷ giá giai đoạn 2006 – 2008 ...........................................35<br /> Bảng 4.1. Kết quả thống kê mô tả cho các chuỗi số liệu trong nghiên cứu ..................47<br /> Bảng 4.2. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test) cho các chuỗi số liệu<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> trong nghiên cứu ............................................................................................................49<br /> <br /> cK<br /> <br /> Bảng 4.3. Kết quả lựa chọn độ trễ cho mô hình ............................................................50<br /> Bảng 4.4. Kết quả kiểm định đồng tích hợp..................................................................51<br /> Bảng 4.5. Kết quả ước lượng mô hình trong ngắn hạn .................................................53<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bảng 4.6. Kết quả kiểm định tính dừng (ADF) của phần dư ........................................54<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Bảng 4.7. Kết quả kiểm định tính tự tương quan của phần dư......................................55<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Bảng 4.8. Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi ..............................................55<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thủy – Lớp: K44B TCNH<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2