intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
70
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Cao Thị Mỹ Mơ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lớp: K46C KH-ĐT<br /> <br /> TS. Nguyễn Quang Phục<br /> <br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu và viết bài để hoàn thành bài khóa<br /> luận này, một công trình nghiên khoa học đầu tay của chính bản<br /> thân mình, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự<br /> giúp đỡ, hướng dẫn tận tình và những lời góp ý, động viên chân<br /> thành của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè để có được kết quả như<br /> ngày hôm nay.<br /> Trước hết, tôi muốn gửi lời cám ơn tới trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế, đã cho tôi một môi trường học tập lành mạnh, tích<br /> cực và tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi trong quá trình thực hiện<br /> bài khóa luận.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Thầy Cô trường<br /> Đại Học Kinh Tế -Đại Học Huế và đặc biệt là quý Thầy Cô trong<br /> Khoa Kinh Tế Phát triển đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi<br /> trong suốt 4 năm học tập tại trường.Với vốn kiến thức được tiếp<br /> thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên<br /> cứu khóa luận mà còn là cẩm nang, hành trang trong cuộc sống và<br /> công việc sau này của tôi.<br /> Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Tiến sĩ Nguyễn<br /> Quang Phục, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi<br /> trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.<br /> Tiếp đến, tôi muốn gửi lời cám ơn đến Công ty cổ phần Xây<br /> dựng Giao thông Thừa Thiên Huế đã cho phép và tạo điều kiện<br /> thuận để tôi có thể thực tập tại Công ty. Bên cạnh đó, tôi xin chân<br /> thành cảm ơn Phòng Kế toán – Tài vụ của Công ty đã cho tôi cơ hội<br /> tiếp xúc với một môi trường làm việc với nhiều điều mới mẻ và đã<br /> tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình khai thác và thu thập những<br /> tài liệu liên quan đến đề tài của mình.<br /> Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe và<br /> thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Anh, Chị,<br /> Cô chú trong Công ty luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành<br /> tích cao và gặt hái được nhiều thành công.<br /> Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2016<br /> <br /> SVTH: Cao Thị Mỹ Mơ – Lớp: K46C KHĐT<br /> <br /> i<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Cao Thị Mỹ Mơ<br /> <br /> SVTH: Cao Thị Mỹ Mơ – Lớp: K46C KHĐT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp đại học<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Quang Phục<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ..................................................... v<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ .................................................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................................vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ....................................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> 2.1 Mục tiêu chung .......................................................................................................... 2<br /> 2.2 Mục tiêu cụ thể .......................................................................................................... 2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 4.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................ 2<br /> 4.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................... 2<br /> 5. Kết cấu bài khóa luận .................................................................................................. 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................. 4<br /> CHƯƠNG 1: CỞ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH<br /> DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ................................................................................ 4<br /> 1.1 Cơ sở lý luận .............................................................................................................. 4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh ................................................................................ 4<br /> 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh ....................................................................................... 5<br /> 1.1.2.1 Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn ................................................................ 5<br /> 1.1.2.2 Căn cứ vào nguồn hình thành vốn ....................................................................... 6<br /> 1.1.2.3 Căn cứ vào thời gian huy động vốn ..................................................................... 7<br /> 1.1.2.4 Căn cứ vào nội dung vật chất .............................................................................. 8<br /> 1.1.2.5 Căn cứ vào hình thái biểu hiện ............................................................................ 8<br /> 1.1.3 Đặc điểm của vốn kinh doanh ................................................................................ 8<br /> 1.1.4 Vai trò của vốn kinh doanh .................................................................................. 10<br /> 1.1.5 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ........................................................................ 11<br /> SVTH: Cao Thị Mỹ Mơ – Lớp: K46C KHĐT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp đại học<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Quang Phục<br /> <br /> 1.1.5.1 Khái niệm .......................................................................................................... 11<br /> 1.1.5.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ............................................. 12<br /> 1.1.5.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn cố định ....................................................... 13<br /> 1.1.5.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động....................................... 14<br /> 1.1.5.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................... 16<br /> 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ................... 16<br /> 1.1.6.1 Các nhân tố khách quan ..................................................................................... 17<br /> 1.1.6.2 Các nhân tố chủ quan ........................................................................................ 19<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................................ 20<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2.1. Tình hình phát triển ngành xây dựng trên Thế giới ............................................. 20<br /> 1.2.2. Tình hình phát triển ngành xây dựng ở Việt Nam............................................... 23<br /> 1.2.3. Tình hình phát triển ngành xây dựng ở tỉnh Thừa Thiên Huế ............................. 24<br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ .......... 27<br /> 2.1. Khái quát về Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế ................. 27<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ....................................................... 27<br /> 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .................................................................... 29<br /> 2.1.2.1 Chức năng ......................................................................................................... 29<br /> 2.1.2.2 Nhiệm vụ ........................................................................................................... 29<br /> 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động của công ty ........................................................................... 29<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.................................................... 30<br /> 2.1.5 Tình hình lao động của công ty ............................................................................ 33<br /> 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ....................................................... 34<br /> 2.2 Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông<br /> Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015. .......................................................................... 38<br /> 2.2.1 Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty ............................................. 38<br /> 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn cố định ............................................................................. 42<br /> 2.2.3 Tình hình sử dụng vốn lưu động .......................................................................... 44<br /> 2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ......................................................... 47<br /> 2.2.4.1 Hiệu quả sử dụng vốn cố định ........................................................................... 47<br /> SVTH: Cao Thị Mỹ Mơ – Lớp: K46C KHĐT<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2