intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng theo nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ: Le Huy Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:135

0
75
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng theo nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ người nghèo vay vốn tín dụng theo nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn xã Bắc Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng theo nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

 1. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số  liệu và kết quả  nghiên cứu trong luận văn   này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này  đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn  gốc. Đồng thời tôi xin cam đoan rằng trong quá trình thực hiện đề tài này tại địa  phương tôi luôn chấp hành đúng mọi quy định của địa phương nơi thực hiện để  tài. Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2015 Sinh viên                                                                   Đỗ Hải Yến i
 2. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này, ngoài  sự nỗ lực phấn đấu của bản thân tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới  các thầy cô giáo trường Học viện nông nghiệp Việt Nam nói chung và thầy   cô trong khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn nói riêng đã dìu dắt, trang bị cho   tôi cả về kiến thức chuyên môn và đạo đức bản thân. Đặc biệt tôi xin gửi lời   cảm  ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn khoa học PGS.TS.Nguyễn Mậu  Dũng người đã tận tình giúp đỡ tôi đi đúng hướng trong quá trình nghiên cứu   và hoàn thiện luận văn này. Tôi chân thành cảm  ơn tập thể  cán bộ  lãnh đạo, ban xóa  đói giảm  nghèo xã và bà con nhân dân trong xã Bắc Phong đã tạo mọi điều kiện và giúp  đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tại xã. Cảm  ơn tập thể  lớp Phát triển nông thôn C khóa 56 – Khoa kinh tế  và  PTNT – Trường Học viện nông nghiệp Việt Nam đã cùng giúp đỡ, chia sẻ  với tôi trong suốt quá trình học tập. Cuối cùng tôi xin bày tỏ  lòng biết  ơn tới cha mẹ, anh chị, bạn bè và   người thân đã luôn ở bên, động viên, chia sẻ với tôi những lúc khó khăn từ khi  tôi học tập tại trường đến nay. Tác giả khóa luận     Đỗ Hải Yến ii
 3. TÓM TẮT Trong những năm qua, chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng  theo nghị  định 78/2002 NĐ­CP đã góp phần không nhỏ   vào công cuộc xóa đói  giảm nghèo tại địa phương. Mặt khác, chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín   dụng này được ban hành đã thúc đẩy cho hoạt động phát triển kinh tế  tại địa   phương. Để đánh giá về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn  tín dụng theo nghị  định 78/2002 NĐ­CP chúng tôi tiến hành thực hiện đề  tài:  “Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ  trợ hộ  nghèo vay vốn tín dụng   theo nghị định 78/2002/NĐ­CP trên địa bàn xã Bắc Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình”. Với mục tiêu hệ thống hóa một số vấn đề  lý luận và thực tiễn về  tình  hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ở xã, nghiên cứu  tình hình thực  hiện và kết  quả  thực hiện chính sách trên  địa bàn xã Bắc   Phong, huyện Cao phong, tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng   cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ  nghèo vay vốn tín dụng trên địa   bàn xã. Để tiến hành nghiên cứu đề tài, tôi đã tìm hiểu về đặc điểm địa bàn và  sử  dụng các phương pháp chọn điểm nghiên cứu, thu thập số  liệu cần thiết   phục vụ cho đề tài nghiên cứu, xử lý và phân tích số liệu thu thập được trong  quá trình nghiên cứu đề tài. Ngoài ra, tôi còn sử dụng một số chỉ tiêu liên quan  phản ánh nội dung của đề tài. Với mục tiêu và phương pháp nghiên cứu trên, đề tài nghiên cứu đã đạt  được kết quả như sau: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về tình   hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng bao gồm một số  khái niệm cơ  bản, vai trò, đặc điểm của chính sách và nội dung thực hiện   iii
 4. chính sách. Nêu ra một số  kinh nghiệm của các nước và một số  địa phương   trong nước. Qua nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo  vay vốn tín dụng trên địa bàn xã Bắc Phong chúng tôi nhận thấy: hầu hết   người dân trên địa bàn xã biết và nắm được các nội dung của chính sách; Hệ  thống tổ chức nguồn nhân lực cơ sở được xây dựng hợp lý; Công tác xác định  hộ được vay vốn tương đối hiệu quả; Quy trình và thủ tục cho vay tương đối   phù hợp và ngày càng hoàn thiện theo hướng tiện ích cho người dân; Mức độ  đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân tăng dần qua các năm; thời hạn và lãi  suất cho vay hợp lý; Người dân sử  dụng vốn đúng mục đích; Đáp ứng được   nhu cầu vốn của người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Tuy  nhiên quá trình thực hiện chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng  ở  xã  Bắc Phong còn chịu ảnh hưởng của một số yếu tố tác động gây khó khăn cho  quá trình triển khai như: Kinh phí để  triển khai chính sách, năng lực của CB   cơ  sở, phạm vi và đối tượng thụ  hưởng chính sách. Trên cơ  sở  về  tình hình  thực hiện chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng  ở  xã Bắc Phong,  chúng tôi đưa ra một số  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  thực hiện chính  sách: Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách tại địa phương; nâng cao  chất lượng nguồn nhân lực; huy động thêm các nguồn lực tài chính khác ngoài  nguồn ngân sách; Hoàn thiện quy trình và thủ tục cho vay; n âng mức cho vay  tối đa; tăng cường công tác kiểm tra giám, giám sát; nâng mức đãi ngộ cho cán   bộ cơ sở. iv
 5. v
 6. MỤC LỤC  LỜI CAM ĐOAN                                                                                                     .................................................................................................     i                                                                    Đỗ Hải Yến                                            ........................................     i  LỜI CẢM ƠN                                                                                                         .....................................................................................................      ii  TÓM TẮT                                                                                                               ...........................................................................................................       iii  MỤC LỤC                                                                                                              ..........................................................................................................       vi  DANH SÁCH CÁC BẢNG                                                                                     .................................................................................      x  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HỘP                                                               ...........................................................       xi  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ                                                                                         .....................................................................................      1  1.1. Tính cấp thiết của đề tài                                                                            ........................................................................      1  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài                                                                  ..............................................................      3  1.2.1. Mục tiêu chung                                                                                         .....................................................................................      3  1.2.2. Mục tiêu cụ thể                                                                                        ....................................................................................      3  1.3. Câu hỏi nghiên cứu                                                                                      ..................................................................................      3  1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu                                          ......................................      4  1.4.1 Đối tượng nghiên cứu                                                                               ...........................................................................      4  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu                                                                                   ...............................................................................      4 PHẦN II ­ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TÌNH HÌNH THỰC   HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VAY VỐN TÍN DỤNG            ........      6  2.1 Cơ sở lý luận của đề tài                                                                               ...........................................................................      6  2.1.1: Một số khái niệm cơ bản                                                                        ....................................................................      6 2.1.2 Đặc điểm của việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn ở   cấp xã                                                                                                                  ..............................................................................................................      9  2.1.3 Vai trò của chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng                     .................       10 2.1.4 Nội dung đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín   dụng theo nghị định 78/2002/NĐ –CP ở cấp xã                                              ..........................................       11 vi
 7. 2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ   nghèo vay vốn tín dụng theo nghị định số 78/2002 /NĐ­CP                           .......................       15  2.2 Cơ sở thực tiễn về thực hiện chính sách                                                ............................................       19  2.2.1 Một vài nét chính về chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên thế giới             .........       19 2.2.2 Kinh nghiệm trong thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo của một số   địa phương trong nước                                                                                     .................................................................................       22 PHẦN III ­ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP   NGHIÊN CỨU                                                                                                       ...................................................................................................       24  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu                                                                    ................................................................       24  3.1.1 Điều kiện tự nhiên                                                                                  ..............................................................................       24  3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội                                                                         .....................................................................       25  3.2 Phương pháp nghiên cứu                                                                           .......................................................................       34  3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu                                                      ..................................................       34  3.2.2. Thu thập số liệu                                                                                     .................................................................................       35  3.2 Phương pháp phân tích                                                                               ...........................................................................       37  3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả                                                                  ..............................................................       37  3.2.2 Phương pháp thống kê so sánh                                                                ............................................................       37  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu                                                                    ................................................................       37  3.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá về tình trạng hộ nghèo                                     .................................       37  3.3.2 Nhóm chỉ tiêu về tình hình thực thi các chính sách                                ............................       37  Phần 4.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN                                   ...............................       39 4.1 Khái quát về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay   vốn tín dụng trên địa bàn xã Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình                 .............       39  4.1.1 Khái quát về tình hình nghèo đói của xã                                                 .............................................       39  4.1.2 . Đặc điểm của các hộ nghèo điều tra                                                    ................................................       42  4.1.3 Khái quát về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo               ..........       46  4.1.4  Kết quả thực hiện chính sách                                                                ...........................................................       60 vii
 8. 4.2. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn   tín dụng theo nghị định 78/2002 NĐ ­ CP                                                       ...................................................       61 4.2.1 Đánh giá về công tác tuyên truyền trong thực hiện chính sách hỗ trợ   hộ nghèo vay vốn tín dụng                                                                               ...........................................................................       61 4.2.2 Đánh giá về công tác xác định hộ nghèo và đối tượng được nhận   chính sách hỗ trợ                                                                                              ..........................................................................................       65 4.2.3 Đánh giá về cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực cho thực thi chính sách   hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng                                                                   ...............................................................       72  4.2.4. Đánh giá về công tác lập kế hoạch thực thi chính sách hỗ trợ             74 .......       4.2.5 Đánh giá về công tác tổ chức hỗ trợ                                                      ..................................................       75  4.2.6 Đánh giá về mức hỗ trợ thực tế so với mức hỗ trợ của chính sách  .  98       4.2.7 Đánh giá công tác kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch                    .............       102 4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực thi chính sách hỗ trợ hộ   nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã                                                        ....................................................       103  4.3.1. Nguồn ngân sách cho việc triển khai thực hiện chính sách                ............       103  4.3.2. Cán bộ thực thi chính sách                                                                   ...............................................................       104  4.3.3. Đối tượng thụ hưởng chính sách                                                         .....................................................       105 4.4 Giải pháp tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay  vốn tín dụng theo Nghị định 78/2002/NĐ­CP trên địa bàn xã Bắc Phong,   Cao Phong, Hòa Bình                                                                                       ...................................................................................       106  4.4.1 Định hướng                                                                                            ........................................................................................       106  4.4.2. Các giải pháp                                                                                        ....................................................................................       106  Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                              ..........................................................       112  5.1 Kết luận                                                                                                      ..................................................................................................       112  5.2 Kiến nghị                                                                                                    ................................................................................................       114  5.2.1 Đối với ngân hàng chính sách xã hội                                                    ................................................       114  5.2.2 Đối với chính quyền địa phương                                                          ......................................................       114  5.2.3 Đối với cán bộ                                                                                       ...................................................................................       115 viii
 9.  5.2.4 Đối với người dân                                                                                 .............................................................................       115  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                  ..............................................................................       116 ix
 10. DANH SÁCH CÁC BẢNG  Bảng 3.1 Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã                                       ...................................       27  Bảng 3.2 Tình hình dân cư trên địa bàn xã                                                       ...................................................       29  Bảng 4.1 Hộ nghèo các xóm xã Bắc Phong                                                        ....................................................       41  Bảng 4.2. Thông tin chung về các hộ nghèo điều tra                                      ..................................       46 Bảng 4.3 Chương trình cho vay của ngân hàng CSXH huyện Cao Phong                                                                                                                                49 .............................................................................................................................      Bảng 4.4 Tình hình dư nợ của các hộ                                                               ...........................................................       51  Bảng 4.5 Tình hình cho vay đối với hộ nghèo thời kỳ 2012– 2014                ............       55  Bảng 4.6 Tình hình thu hồi nợ vay và nợ quá hạn thời kỳ 2012– 2014         58 ....      Bảng 4.7 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín   dụng năm 2014                                                                                                      ..................................................................................................       60  Bảng 4.8 Kết quả điều tra về công tác tuyên truyền chính sách                  ..............       61   trên địa bàn xã                                                                                                      ..................................................................................................       61  Bảng 4.9 Đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên truyền chính sách   64  Bảng 4.10  Kết quả công tác xác định hộ nghèo và đối tượng được nhận   chính sách hỗ trợ                                                                                                  ..............................................................................................       67 Bảng 4.11 Đánh giá về công tác xác định hộ nghèo và đối tượng được   nhận chính sách hỗ trợ                                                                                        ....................................................................................       71  Bảng 4.12 Đánh giá sự phù hợp quy trình, thủ tục cho vay                           .......................       77 Bảng 4.13 Mức độ đáp ứng về số hộ nghèo vay vốn của Ngân hàng   Chính sách Xã hội trên địa bàn xã Bắc Phong                                                  ..............................................       80 Bảng 4.14 Nhu cầu vay vốn và tình hình giải quyết cho vay của NH   CSXH                                                                                                                      ..................................................................................................................       84 Bảng 4.15 Mức vốn vay của các hộ nghèo điều tra vay vốn từ NH CSXH                                                                                                                                88 .............................................................................................................................     x
 11.  Bảng 4.17 Đánh giá sự phù hợp về thời hạn cho vay                                      ..................................       92  Bảng 4.18 Ý kiến đánh giá của hộ về lãi suất cho vay                                   ...............................       95 Bảng 4.19 Mục đích sử dụng vốn vay của các hộ nghèo, cận nghèo vay   vốn                                                                                                                          ......................................................................................................................       97  Bảng 4.20 Đánh giá về hỗ trợ trước và sau khi vay vốn                              ..........................       101 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HỘP  Biểu đồ 3.1 Cơ cấu kinh tế xã Bắc Phong năm 2014                                      ..................................       34 Sơ đồ 4.1: Quy trình cho vay hộ nghèo của NH CSXH huyện Cao Phong                                                                                                                                48 .............................................................................................................................     Sơ đồ 4.2 Mô hình tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội                                                                                                                                72 .............................................................................................................................      Hộp 1: Ý kiến của cán bộ về quy trình, thủ tục cho vay của NH CSXH   75   Hộp 2: Mức vốn cho vay thấp                                                                            ........................................................................       86 xi
 12. PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài                  Xóa đói giảm nghèo là một chủ  trương lớn của Đảng và Nhà nước   nhằm cải thiện  đời  sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hep  khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc,  nhóm dân cư. Sau 10 năm thực hiện “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và  xóa   đói,   giảm   nghèo”   (2002­2013)   và   5   năm   thực   hiện   Nghị   quyết  30a/2008/NQ­CP của Chính phủ  về  “Chương trình hỗ  trợ  giảm nghèo nhanh  và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất trong cả  nước (2008­2013), Việt   Nam đã đạt được những kết quả  đáng mừng trong công tác xóa đói giảm  nghèo. Theo báo cáo Đánh giá nghèo Việt Nam năm 2012 mới công bố  của   Ngân hành thế  giới World Bank, hơn 30 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi  đói nghèo trong hai thập kỷ qua. Nghèo đói ở Việt Nam đã giảm nhanh chóng   từ  60% hồi đầu những năm 1990 xuống 20,7% trong năm 2010. Việt Nam đã  đạt được tỷ lệ nhập học tiểu học và trung học cơ sở cao, lần lượt hơn 90% và  70%. Tuy nhiên, tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam vẫn còn rất cao, theo đánh giá  gần đây nhất của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, Việt Nam có tỷ lệ  người nghèo chiếm 9% dân số  (8,01 triệu người) trong giai đoạn 2010 – 2012  (La Hoàn, 2013). Để  có thể  giảm nghèo bền vững trong những năm qua Việt  Nam đã ban hành và thực thi rất nhiều những chính sách hỗ  trợ hộ nghèo như:  Hỗ trợ cấp phát bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, miễn giảm tiền khám   và chữa bệnh cho người nghèo, chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng để  sản xuất kinh doanh, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng…  Xã Bắc Phong là một trong 13 xã, thị trấn của huyện Cao Phong, là một  xã miền núi với kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã  1
 13. chiếm 23,21 % tổng số hộ (UBND xã Bắc Phong, 2012), cao hơn nhiều so với  mức trung bình trong cả nước là 9 %, chính vì vậy các chính sách hỗ  trợ  cho   hộ  nghèo có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa  phương. Trong những năm qua xã luôn nhận được sự quan tâm của chính phủ  cũng như  các cấp chính quyền trong công tác xóa  đói giảm nghèo tại  địa  phương. Trên địa bàn xã đã và đang triển khai thực hiện rất nhiều chính sách   hỗ  trợ  hộ  nghèo. Một trong những chính sách đã và đang triển khai có hiệu   quả trên địa bàn xã là chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng theo Nghị  định 78/2002/NĐ – CP được phê duyệt ngày 04 tháng 10 năm 2002. Sau hơn  10 năm triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn xã về cơ bản đã đạt được   những thành công bước đầu. Tỷ  lệ  hộ  nghèo năm 2014 giảm 3,21% so với   năm 2012 (UBND xã Bắc Phong, 2014). Tỷ  lệ  học sinh, sinh viên được tới   trường ngày càng cao. Tuy nhiên bên cạnh những thành công đã đạt được,  trong quá trình triển khai chính sách vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn như:   Công tác xác  định  đối  tượng   được  nhận hỗ  trợ  còn gặp nhiều khó khăn,  người dân sử dụng vốn vay chưa đúng mục đích. Chính sách vẫn chưa thật sự  đạt hiệu quả  cao trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã, tỷ  lệ  nghèo trong xã vẫn cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ nghèo chung của cả nước.   Chính vì vậy để tăng cường hiệu quả của chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn  tín dụng thì cần xác định được những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá  trình thực thi chính sách, kịp thời đưa ra những giải pháp khắc phục. Để  có   thể xác định được những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi chính  sách thì cần phải trả lời được những câu hỏi: Chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay  vốn tín dụng theo nghị  định 78/2002/NĐ – CP đang được thực hiện có phù  hợp và đem lại hiệu quả cho địa phương hay không? Tình hình triển khai thực   2
 14. thi chính sách ra sao? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình thực thi chính   sách trên địa bàn xã? Cần làm gì để hoàn thiện chính sách?  Xuất phát từ  những lý do trên tôi đi đến lựa chọn đề  tài:  “Đánh giá   tình hình thực thi chính sách hỗ trợ hộ  nghèo vay vốn tín dụng theo nghị   định 78/2002/NĐ­CP  trên địa bàn  xã  Bắc  Phong,  huyện  Cao  Phong,  tỉnh   Hòa Bình”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ  trợ  người nghèo vay vốn tín  dụng theo nghị  định 78/2002/NĐ­CP trên địa bàn xã Bắc Phong huyện Cao  Phong tỉnh Hòa Bình từ  đó đề  xuất các giải pháp nhằm tăng cường thực thi  chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã trong thời gian  tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ­  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về thực  thi chính sách  hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ­   Đánh giá  tình hình thực  thi  chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo  vay vốn tín  dụng trên địa bàn xã Bắc Phong, Cao phong, Hòa Bình ­  Phân tích các yếu tố   ảnh hưởng việc thực  thi chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình ­   Đề xuất một số giải pháp chủ yếu tăng cường thực  thi chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo  vay vốn tín dụng  trên địa bàn xã  Bắc  Phong,  Cao  Phong,  Hòa  Bình 1.3. Câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi 3
 15. 1, Thực trạng về  tình hình thực thi các chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay  vốn tín dụng hiện nay trên địa bàn xã như thế nào? 2, Tác nhân tham gia vào quá trình thực thi các chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã ? 3, Những yếu tố  nào  ảnh hưởng đến quá trình thực thi các chính sách  hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã? 4, Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực thi chính sách hỗ  trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã? 5, Các giải pháp để khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả trong quá  trình thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã? 1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Chủ  thể  nghiên cứu: Cán bộ  ban lao động ­thương binh và xã hội của  xã, các tổ  chức kinh tế  ­ xã hội tham gia vào thực thi chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng, người dân thụ hưởng chính sách. Đối tượng nghiên cứu gián tiếp là các vấn đề  liên quan đến tình hình  thực hiện các chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng theo nghị  định  78/2002/NĐ­CP trên điạ bàn xã Bắc Phong, Cao phong, Hòa bình. 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Tập trung chủ yếu vào nghiên cứu tình hình thực thi  các chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng theo nghị  định 78/2002/NĐ­ CP trên địa bàn xã Bắc Phong, Cao phong, Hòa bình. Phạm vi thời gian: ­ Thời gian thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015 ­ Thời gian thu thập số liệu: Số liệu được dùng cho nghiên cứu được   lấy từ năm 2012 đến nay. 4
 16. Phạm vi không gian:  Đề  tài được thực hiện tại xã Bắc Phong, huyện  Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. 5
 17. PHẦN II ­ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TÌNH HÌNH THỰC  HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VAY VỐN TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý luận của đề tài 2.1.1: Một số khái niệm cơ bản 2.1.1.1 Khái niệm nghèo và chuẩn nghèo a, Khái niệm nghèo Đói nghèo là một hiện tượng kinh tế  xã hội mang tính chất toàn cầu.  Nó không chỉ tồn tại ở các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển, mà nó còn  tồn tại ngay tại các quốc gia có nền kinh tế  phát triển. Tuy nhiên tuỳ  thuộc  vào điều kiện tự nhiên, thể chế chính trị xã hội và điều kiện kinh tế của mỗi  quốc gia mà tính chất, mức độ  nghèo đói của từng quốc gia có khác nhau.   Nhìn chung mỗi quốc gia đều sử  dụng một khái niệm để  xác định mức độ  nghèo khổ  và đưa ra các chỉ  số  nghèo khổ  để  xác định giới hạn nghèo khổ.  Giới hạn nghèo khổ  của các quốc gia được xác định bằng mức thu nhập tối  thiểu để  người dân có thể  tồn tại được, đó là mức thu nhập mà một hộ  gia   đình có thể  mua sắm được những vật dụng cơ  bản phục vụ  cho việc ăn,  mặc, ở và các nhu cầu thiết yếu khác theo mức giá hiện hành. Ở  nước ta căn cứ  vào tình hình kinh tế  xã hội và mức thu nhập của   nhân dân trong những năm qua thì khái niệm đói nghèo được xác định như sau: Nghèo khổ  là tình trạng một bộ  phận dân cư  không có khả  năng thỏa   mãn những nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu  ấy phụ  thuộc  vào điều kiện kinh tế  xã hội, phong tục tập quán của từng vùng và những   phong tục  ấy được xã hội thừa nhận (Ủy ban kinh tế  xã hội châu Á – Thái  Bình Dương). 6
 18. Ở Việt Nam thì nghèo được chia thành các mức khác nhau: Nghèo tuyệt  đối, nghèo tương đối, nghèo có nhu cầu tối thiểu. ­ Nghèo tuyệt đối: Là tình trạng một bộ phận dân cư thuộc diện nghèo  không có khả năng thoả mãn nhu cầu tối thiểu của cuộc sống: ăn, mặc, ở, đi   lại... ­ Nghèo tương đối: Là tình trạng một bộ phận dân cư thuộc diện nghèo  có mức sống dưới mức sống trung bình của cộng đồng và địa phương đang  xét. ­ Nghèo có nhu cầu tối thiểu: Đây là tình trạng một bộ phận dân cư có  những đảm bảo tối thiểu để  duy trì cuộc sống như  đủ  ăn, đủ  mặc, đủ  ở  và  một số sinh hoạt hàng ngày nhưng ở mức tối thiểu. ­ Khái niệm về  hộ  đói: Hộ  đói là một bộ  phận dân cư  có mức sống   dưới mức tối thiểu không đủ  đảm bảo nhu cầu về  vật chất để  duy trì cuộc   sống hay nói cách khác đó là một bộ phận dân cư hàng năm thiếu ăn, đứt bữa,   thường xuyên phải vay nợ và thiếu khả năng trả nợ. ­ Khái niệm về  hộ  nghèo: Hộ  nghèo là hộ  có mức thu nhập bình quân  đầu người/tháng bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp   luật (bộ Lao động thương binh xã hội) b, Chuẩn nghèo Chuẩn nghèo  là mức  thu nhập (hoặc chi tiêu)  bình quân đầu người  được dùng làm tiêu chuẩn để  xác định người nghèo hoặc hộ  nghèo. Những   người hoặc hộ  có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn  chuẩn nghèo được coi là người nghèo hoặc hộ nghèo. Ở  Việt Nam hiện nay chuẩn nghèo được xác định theo Quyết định số  9/2011/QĐ­TTG áp dụng cho giai đoạn 2011 ­ 2015 như sau: 7
 19. 1. Hộ  nghèo  ở  nông thôn là hộ  có mức thu nhập bình quân từ  400.000  đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống. 2. Hộ  nghèo  ở  thành thị  là hộ  có mức thu nhập bình quân từ  500.000   đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống. 3. Hộ  cận nghèo  ở  nông thôn là hộ  có mức  thu nhập bình quân từ  401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng. 4.   Hộ   cận   nghèo   ở   thành   thị   là   hộ   có   mức   thu   nhập   bình   quân   từ  501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng. 2.1.1.2 Khái niệm về chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng Chính sách được hiểu là phương cách, đường lối hoặc phương hướng   dẫn dắt hành động trong việc phân bổ  và sử  dụng nguồn lực. Chính sách là  tập hợp các quyết sách của Chính phủ  được thể  hiện  ở  hệ  thống quy định  trong các văn bản pháp quy nhằm từng bước tháo gỡ  những khó khăn trong   thực hiện, điều khiển nền kinh tế  hướng tới những mục tiêu nhất định, bảo   đảm sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng nằm trong hệ thống chính   sách xóa đói giảm nghèo, do Chính phủ  ban hành nhằm định hướng cho các  hoạt động xóa đói giảm nghèo phát triển đúng đắn, từ đó thúc đẩy phát triển  bền vững, đảm bảo đạt được mục tiêu của Đảng và Nhà nước. Đối tượng  tác động của chính sách hỗ  trợ hộ nghèo vay vốn là các hoạt động hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng và người làm công tác thực thi chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng cùng hộ nghèo trong cả nước. Tín dụng đối với người nghèo là việc sử  dụng các nguồn lực tài chính  do nhà nước huy động để cho người nghèo vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh  doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện mục tiêu quốc  gia xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội. 8
 20. Nghị  định 78/2002/NĐ­CP được ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2002  nội dung chính của nghị  định là những quy định chung về  việc thực hiện tín  dụng đối với hộ  nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong nghị  định đã  quy định rõ: ­ Các đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi. ­  Trách nhiệm và quyền lợi của bên cho vay. ­   Nguồn vốn được sử  dụng để  thực thi nghị  định được lấy từ  ngân  sách nhà nước, vốn huy động, vốn đi vay, vốn đóng góp tự  nguyện không   hoàn trả, các nguồn vốn khác. ­  Điều kiện để được vay tín dụng ­ Mục đích của sử dụng vốn vay ­ Nguyên tắc tín dụng ­ Thời hạn cho vay ­ Mức cho vay ­ Lãi suất cho vay ­ Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước           Thực thi chính sách là việc triển khai chính sách, bao gồm việc cụ thể  hóa một chính sách hoặc chương trình kế hoạch và các hành động cụ thể của   từng ngành trong phát triển kinh tế. 2.1.2 Đặc điểm của việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn ở   cấp xã Việc thực hiện chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo  ở  cấp xã có các đặc điểm  sau: ­ Đối tượng áp dụng các chính sách hỗ  trợ  hộ  nghèo vay vốn tín dụng   dành cho hộ nghèo và hộ cận nghèo ở cấp cơ sở. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2