intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả kinh tế đầu tư sản xuất tinh bột sắn của nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
35
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả kinh tế đầu tư sản xuất tinh bột sắn của nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích thực tập, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế đầu tư sản xuất của nhà máy, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đầu tư sản xuất của nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế trong thời gian đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả kinh tế đầu tư sản xuất tinh bột sắn của nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ ÑAÀU TÖ SAÛN XUAÁT<br /> TINH BOÄT SAÉN CUÛA NHAØ MAÙY TINH BOÄT<br /> SAÉN THÖØA THIEÂN HUEÁ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> Khóa học 2009 – 2013<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ ÑAÀU TÖ SAÛN XUAÁT<br /> TINH BOÄT SAÉN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> CUÛA NHAØ MAÙY TINH BOÄT SAÉN THÖØA<br /> THIEÂN HUEÁ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Nguyễn Thị Hải Yến<br /> <br /> TS. Phan Văn Hòa<br /> <br /> Lớp: K43BKHĐT<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Khóa học 2009 – 2013<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực<br /> của bản thân trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu trên<br /> giảng đường Đại học. Từ tấm lòng mình tôi xin chân thành<br /> cảm ơn các quý thầy giáo, cô giáo trường Đại học Kinh tế Đại học Huế đã tận tình dạy bảo tôi trong suốt những năm<br /> qua. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy<br /> giáo TS Phan Văn Hòa, người đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ<br /> bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú, các anh chị<br /> đang công tác tại Phòng Tổng hợp Nhà máy Tinh Bột Sắn<br /> Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện tốt nhất và nhiệt tình<br /> hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè<br /> đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do năng lực của bản<br /> thân còn hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, thời<br /> gian thực hiện đề tài còn hạn hẹp nên khoá luận này khó<br /> tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự quan<br /> tâm, góp ý của quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên để<br /> khoá luận được hoàn thiện hơn nữa.<br /> Một lẫn nữa xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Hải Yến<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Niên khóa: 2009-2013<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................... v<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ .......................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ........................................................................................viii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Phần I: ĐĂT VẤN ĐỀ................................................................................................... 1<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1. Tính cấp thiết ............................................................................................................ 1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................. 2<br /> 1.2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................... 2<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................... 2<br /> 1.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 2<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.5. Nội dung ................................................................................................................... 3<br /> <br /> K<br /> <br /> Phần II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................... 4<br /> Chương I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TINH BỘT SẮN ............................................................................................................ 4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................................................... 4<br /> 1.1.1. Hiệu quả kinh tế..................................................................................................... 4<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm ...........................................................................................................4<br /> 1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh tế đầu tư sản xuất ..................................................5<br /> 1.1.1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh tế đầu tư sản xuất..............................5<br /> 1.1.1.4. Mối quan hệ giữa hiệu quả tài chính đầu tư sản xuất và hiệu quả xã hội đầu tư<br /> sản xuất ............................................................................................................................5<br /> 1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế đầu tư sản xuất ............................... 6<br /> 1.1.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô ....................................................................6<br /> 1.1.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ....................................................................8<br /> 1.1.3. Cây sắn và giá trị kinh tế của cây sắn.................................................................... 9<br /> 1.1.3.1. Đặc điểm sinh trưởng và phát triến của cây sắn.................................................9<br /> Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến<br /> <br /> Trang i<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản