intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
32
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các NHTM; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Quảng Trị nhằm rút ra được những điểm mạnh cần phát huy, bên cạnh đó là những điểm yếu cần được xem xét và giải quyết; đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện và nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay tại Chi nhánh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> ------------------<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY<br /> KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG<br /> NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH<br /> QUẢNG TRỊ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Diệu Thúy<br /> Lớp: K43B Kiểm toán<br /> Khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Huế, 05/2013<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này em xin chân thành cảm ơn<br /> ban lãnh đạo Đại học Huế, Đại học kinh tế Huế đã tạo điều kiện cho em<br /> <br /> h<br /> <br /> có cơ hội được đi thực tập và tiếp xúc thực tế tại ngân hàng. Bên cạnh đó, em<br /> <br /> in<br /> <br /> cũng rất cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học kinh tế Huế đã truyền đạt<br /> <br /> cK<br /> <br /> kiến thức cho em trong suốt quãng thời gian học tập.<br /> <br /> Đặc biệt, em xin được gửi lời cám ơn chân thành đến giảng viên Phan<br /> Thị Hải Hà - người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn em trong quá trình<br /> <br /> họ<br /> <br /> thực hiện đề tài.<br /> <br /> Em cũng xin bày tỏ lời cảm ơn của mình đến các anh, chị phòng Tín<br /> <br /> ại<br /> <br /> dụng và phòng Kiểm tra – kiểm soát nội bộ cùng toàn thể cán bộ tại<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Agribank Quảng Trị đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> thời gian thực tập.<br /> <br /> Do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm bản thân nên đề tài<br /> <br /> không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sự thông cảm và góp ý của quý thầy<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> cô, quý cơ quan để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2012<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Diệu Thúy<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU<br /> <br /> uế<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> <br /> PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> I.1. Sự cần thiết của đề tài..................................................................................... 1<br /> I.2. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................... 2<br /> I.3. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 2<br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 2<br /> <br /> h<br /> <br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 3<br /> <br /> in<br /> <br /> I.5.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................... 3<br /> <br /> cK<br /> <br /> I.5.2. Phương pháp xử lý số liệu ........................................................................ 4<br /> I.6. Kết cấu đề tài ................................................................................................. 4<br /> PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM<br /> SOÁT QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NHTM . . 5<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ .................................................... 5<br /> <br /> ại<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm ................................................................................................ 5<br /> 1.1.2. Mục tiêu của hệ thống KSNB .................................................................. 6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.3 Các bộ phận cấu thành hệ thống KSNB: ................................................... 7<br /> 1.1.4 Những rủi ro tiềm tàng của hệ thống KSNB ............................................. 9<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> 1.2. Kiểm soát quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTM .............. 10<br /> 1.2.1. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTM ........................ 10<br /> 1.2.2. Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTM15<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> 1.2.3. Các yếu tố đánh giá chất lượng công tác kiểm soát hoạt động cho vay... 17<br /> 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát hoạt động cho vay của<br /> NHTM ............................................................................................................ 19<br /> <br /> 1.3. Tóm tắt kết quả nghiên cứu trong thời gian qua ........................................... 23<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY<br /> KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK QUẢNG TRỊ .............................. 26<br /> <br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về Agribank Quảng Trị ................................................. 26<br /> SVTH: Lê Diệu Thúy - Lớp: K43B Kiểm toán<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank Quảng Trị ...................... 26<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự ...................................................... 27<br /> 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức ................................................................................ 27<br /> 2.1.2.2. Tình hình nhân sự............................................................................ 30<br /> 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Agribank tỉnh Quảng Trị<br /> <br /> uế<br /> <br /> trong 3 năm từ 2010-2012 ............................................................................... 32<br /> 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn ................................................................. 32<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.3.2. Hoạt động cho vay .......................................................................... 34<br /> 2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ......................................................... 36<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động kiểm soát quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp<br /> của Agribank Quảng Trị ..................................................................................... 38<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Agribank<br /> <br /> in<br /> <br /> Quảng Trị ........................................................................................................ 38<br /> 2.2.2. Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng<br /> <br /> cK<br /> <br /> doanh nghiệp tại Agribank Quảng Trị ............................................................. 46<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM<br /> SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG TẠI AGRIBANK QUẢNG<br /> <br /> họ<br /> <br /> TRỊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br /> <br /> 3.1. Nhận xét hoạt động kiểm soát quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại<br /> <br /> ại<br /> <br /> Agribank Quảng Trị ........................................................................................... 67<br /> 3.1.1. Ưu điểm ................................................................................................ 67<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1.2. Nhược điểm ........................................................................................... 69<br /> 3.1.3. Nguyên nhân ......................................................................................... 71<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> 3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách<br /> hàng doanh nghiệp tại Agribank Quảng Trị ........................................................ 72<br /> <br /> PHẦN III - KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> III.1. Kết luận ..................................................................................................... 77<br /> III.2. Hướng phát triển với những đề tài nghiên cứu tiếp theo ............................. 79<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Lê Diệu Thúy - Lớp: K43B Kiểm toán<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> : American Institute of Certified Public Accountants<br /> <br /> CBTD<br /> <br /> : Cán bộ tín dụng<br /> <br /> CIC<br /> <br /> : Hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam<br /> <br /> COSO<br /> <br /> : The Committee of Sponsoring Organizations of the<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> AICPA<br /> <br /> Treadway Commission<br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> IFAC<br /> <br /> : International Federation of Accountants<br /> <br /> IPCAS<br /> <br /> : The modernization of Interbank Payment and Customer<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> DN<br /> <br /> Accounting System (hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng)<br /> : Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> : Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TP<br /> <br /> : Trưởng phòng<br /> <br /> TSĐB<br /> <br /> : Tài sản đảm bảo<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> SVTH: Lê Diệu Thúy - Lớp: K43B Kiểm toán<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản