intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
137
lượt xem
28
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung tìm hiểu quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân và các hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay cũng như nâng cao chất lượng KSNB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHỦ DIỄN<br /> <br /> NGUYỄN THU TRANG<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH<br /> <br /> K<br /> <br /> HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHỦ DIỄN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> NGUYỄN THU TRANG<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> Lớp: K46B Kế Toán Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> lêi c¶m ¬n<br /> Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ<br /> trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt<br /> thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự<br /> quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc<br /> nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Khoa<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Kế toán – Kiểm toán đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn<br /> <br /> U<br /> <br /> kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong<br /> <br /> ́H<br /> <br /> học kỳ này, nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô thì em<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> nghĩ bài khóa luận của em rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, em xin gửi<br /> lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Thạc sĩ Hoàng Thị Kim Thoa, người đã trực tiếp<br /> <br /> H<br /> <br /> hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Ban Giám đốc,<br /> các phòng ban chức năng và các cán bộ nhân viên tại BIDV Chi nhánh Phủ Diễn –<br /> <br /> K<br /> <br /> Phòng giao dịch Hoàng Mai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em được tiếp cận<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> với công việc, cung cấp số liệu tài liệu cần thiết và chỉ bảo cho em trong suốt thời<br /> <br /> O<br /> <br /> gian thực tập tại đơn vị.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Em cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân và bạn bè đã<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> động viên, khích lệ để em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp của mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thu Trang<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thu Trang<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Nội dung<br /> <br /> BIDV<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> KH<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> TMCP<br /> <br /> Thương mại cổ phần<br /> <br /> ĐT& PT<br /> <br /> Đầu tư và Phát triển<br /> <br /> NNHN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> U<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TCTD<br /> BGĐ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Ban giám đốc<br /> Phòng giao dịch<br /> <br /> QLKH<br /> <br /> Quản lý khách hàng<br /> <br /> NQL<br /> <br /> Nhà quản lý<br /> <br /> QTTD<br /> <br /> Quản trị tín dụng<br /> <br /> GDKH<br /> <br /> Giao dịch khách hàng<br /> <br /> TCKT<br /> <br /> Tài chính kế toán<br /> <br /> QL & DV kho quỹ<br /> <br /> Quản lý và dịch vụ kho quỹ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> PGD<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thu Trang<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1: tình hình lao động tại BIDV Phòng giao dịch Hoàng Mai từ 2013-2015.....38<br /> Bảng 2.2: Tình hình tài sản và nguồn vốn của BIDV PGD Hoàng Mai trong 3 năm<br /> 2013-1015 ......................................................................................................................42<br /> Bảng 2.3: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV PGD Hoàng Mai trong 3 năm<br /> 2013-2015 ......................................................................................................................43<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.4. Tình hình hoạt động cho vay tại BIDV PGD Hoàng Mai qua ba năm 2013 -<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> 2015 ...............................................................................................................................46<br /> <br /> H<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại BIDV Phòng giao dịch Hoàng Mai........34<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thu Trang<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản