Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
130
lượt xem
46
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền; tìm hiểu thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn; trên cơ sở lý luận và việc tìm hiểu thực tế tiến hành so sánh, đánh giá những ưu và nhược điểm của hoạt động kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> cK<br /> <br /> Đề Tài:<br /> <br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH<br /> <br /> họ<br /> <br /> BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN HÀ TĨNH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Nguyễn Thị Thủy<br /> <br /> Khóa học: 2009 – 2013<br /> SVTH: Nguyễn Thị Thủy – K43B Kiểm toán<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Sau 4 năm học tập tại trường Đại học kinh tế Huế và qua<br /> quá trình thực tập tại Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn em<br /> đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn cũng như<br /> kinh nghiệm thực tiễn từ phía quý thầy cô giáo và từ phía các<br /> cán bộ, nhân viên tại đơn vị thực tập.<br /> Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám<br /> hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo trường Đại học kinh tế Huế<br /> đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em học tập trong 4 năm<br /> qua, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Th.S. Phan Thị Hải<br /> Hà đã tận tình giúp đỡ, dành thời gian và công sức giúp em<br /> hoàn thành tốt khóa luận này.<br /> Đồng thời, em cũng xin chân thành cảm ơn đến các anh<br /> chị phòng ban tại Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn đã tạo<br /> điều kiện giúp em trong suốt thời gian thực tập tại công ty<br /> cũng như trong quá trình thu thập số liệu thực hiện đề tài<br /> nghiên cứu.<br /> Lời cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè, những<br /> người luôn ở bên cạnh, động viên, khích lệ, làm động lực lớn<br /> giúp em vượt qua khó khăn và thực hiện tốt khóa luận tốt<br /> nghiệp, dấu mốc chốt lại quãng đời sinh viên.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do năng lực bản thân<br /> còn nhiều hạn chế, yếu kém nên đề tài nghiên cứu mà em thực<br /> hiện không thể không tránh những sai sót. Vì vậy, kính mong<br /> quý thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để em có thể hoàn<br /> thiện khóa luận hơn nữa.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Tĩnh, ngày 1 tháng 5 nam 2013.<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Thủy<br /> SVTH: Nguyễn Thị Thủy – K43B Kiểm toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> I.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................1<br /> I.2. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu................................................................................................2<br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................2<br /> I.5.1. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................2<br /> I.5.2. Thiết kế nghiên cứu................................................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> I.5.2.1. Phương pháp lập luận trong nghiên cứu .............................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> I.5.2.2. Loại hình nghiên cứu...........................................................................................3<br /> I.5.3. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................3<br /> <br /> cK<br /> <br /> I.5.4. Giá trị của đề tài .....................................................................................................4<br /> I.6. Kết cấu đề tài.............................................................................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................6<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM<br /> SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN................................................6<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ .................................................6<br /> 1.1.1. Khái niệm ..............................................................................................................6<br /> 1.1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ ...........................................7<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.3. Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ ...........................................................8<br /> 1.1.4. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................9<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.4.1. Môi trường kiểm soát .........................................................................................9<br /> 1.1.4.2. Đánh giá rủi ro..................................................................................................11<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.4.3. Hoạt động kiểm soát .........................................................................................12<br /> 1.1.4.4. Thông tin và truyền thông ................................................................................12<br /> 1.1.4.5. Giám sát............................................................................................................13<br /> 1.2. Những vấn đề cơ bản về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền .......13<br /> 1.2.1. Các khái niệm liên quan ......................................................................................13<br /> 1.2.2. Đặc điểm và nội dung của chu trình bán hàng – thu tiền ....................................14<br /> SVTH: Nguyễn Thị Thủy – K43B Kiểm toán<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> 1.2.3. Những gian lận và sai sót thường gặp trong chu trình bán hàng – thu tiền................16<br /> 1.2.4. Nội dung kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền ...................................17<br /> 1.2.4.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền .................................17<br /> 1.2.4.2. Các thông tin phục vụ cho kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền ..............17<br /> 1.2.4.3. Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền ................................20<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3. Tóm tắt kết quả nghiên cứu trong thời gian qua.....................................................23<br /> CHƯƠNG 2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG –.............................24<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN...........................24<br /> 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn ..............................................24<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ......................................................24<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ...................................................................25<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.3. Nguồn lực kinh doanh .........................................................................................26<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.3.1. Tình hình lao động của công ty ........................................................................26<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.3.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.....................................................28<br /> 2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ......................................................30<br /> 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý ......................................................................................31<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán .....................................................................................34<br /> 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...................................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.5.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty.....................................................36<br /> 2.1.5.3. Tổ chức chế độ kế toán.....................................................................................36<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động kiểm soát đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty<br /> <br /> ng<br /> <br /> cổ phần tập đoàn Hoành Sơn .........................................................................................40<br /> 2.2.1. Giới thiệu khái quát về chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần tập<br /> <br /> ườ<br /> <br /> đoàn Hoành Sơn ............................................................................................................40<br /> 2.2.1.1. Đặc điểm về sản phẩm hàng hóa của công ty...................................................40<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.1.2. Các phương thức tiêu thụ tại công ty ...............................................................40<br /> 2.2.1.3. Các phương thức thanh toán tại công ty...........................................................40<br /> 2.2.1.4. Các bộ phận liên quan trực tiếp trong chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty<br /> cổ phần tập đoàn Hoành Sơn .........................................................................................40<br /> 2.2.2. Nội dung công tác KSNB chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần tập<br /> đoàn Hoành Sơn ............................................................................................................41<br /> SVTH: Nguyễn Thị Thủy – K43B Kiểm toán<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> 2.2.2.1. Các quy định kiểm soát về chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần<br /> tập đoàn Hoành Sơn ......................................................................................................41<br /> 2.2.2.2. KSNB nghiệp vụ bán hàng tại công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn..............42<br /> 2.2.2.3. KSNB đối với khoản phải thu khách hàng .......................................................54<br /> 2.2.2.4. KSNB nghiệp vụ thu tiền .................................................................................58<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI<br /> BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> HOÀNH SƠN................................................................................................................68<br /> 1. Đánh giá.....................................................................................................................68<br /> 1.1.Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ ...................................................................68<br /> 1.1.1. Ưu điểm ...............................................................................................................68<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.2. Nhược điểm .........................................................................................................69<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2. Đánh giá về chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn....... 69<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.1. Ưu điểm ...............................................................................................................69<br /> 1.2.2. Nhược điểm .........................................................................................................70<br /> 1.2.3. Nguyên nhân........................................................................................................70<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2. Đề xuất giải pháp.......................................................................................................70<br /> PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................72<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> III.1. Kết luận.................................................................................................................72<br /> III.2. Kiến nghị ..............................................................................................................72<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................74<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Thủy – K43B Kiểm toán<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản