intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
54
lượt xem
17
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình; thông qua thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ tại chi nhánh, đối chiếu với cơ sở lý luận từ đó nhận xét những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng là doanh nghiệp tại Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp này là một phần quan trọng thể<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> hiện kết quả học tập và nghiên cứu của tôi sau những năm<br /> <br /> ở giảng đường Đại học. Để hoàn thành khóa luận, ngoài sự<br /> <br /> h<br /> <br /> nổ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự quan tâm, giúp<br /> <br /> cK<br /> <br /> đây tôi xin trân trọng cảm ơn:<br /> <br /> in<br /> <br /> đỡ của các thầy cô giáo, lãnh đạo cơ quan và bạn bè,... quy<br /> <br /> họ<br /> <br /> Các quý thầy cô trường Đại học Kinh Tế Huế đã tận<br /> tình truyền những kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> bốn năm học vừa qua. Đặc biệt là thầy giáo, Phó Giáo sư –<br /> Tiến sỹ Trịnh Văn Sơn, người đã trực tiếp hướng dẫn và<br /> <br /> ng<br /> <br /> giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này với tất cả lòng nhiệt<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> tình và tinh thần trách nhiệm.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị Phòng<br /> <br /> doanh nghiệp tại Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình đã<br /> nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong<br /> suốt thời gian thực tập tập tại đơn vị.<br /> Sinh viên thực hiện: Mai Thị Thúy Lành<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Sau cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia<br /> đình và tất cả bạn bè, những người thân đã luôn quan tâm<br /> <br /> uế<br /> <br /> và hổ trợ cho tôi trong thời gian qua.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Do điều kiện thời gian có hạn, kiến thức bản thân còn<br /> <br /> hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, rất<br /> mong sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý thầy cô và tất<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> cả các bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Mai Thị Thúy Lành<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................... 9<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................9<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................10<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................................10<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu...............................................................................................10<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................10<br /> 6. Kết cấu của khóa luận ...........................................................................................11<br /> <br /> PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................ 12<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Mai Thị Thúy Lành<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY<br /> TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI ................................................................................................ 12<br /> 1.1.Cơ sở lý luận về NHTM......................................................................................12<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm NHTM ........................................................................................12<br /> 1.1.2 Chức năng của NHTM.................................................................................12<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.1.3 Các hoạt động của NHTM ...........................................................................14<br /> <br /> 1.1.3.1 Hoạt động cho vay KHDN...........................................................................15<br /> 1.2.Hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại ....................................17<br /> 1.2.1. Những vấn đề chung về KSNB...................................................................17<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ của hệ thống KSNB.................................................17<br /> 1.2.1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB........................................................17<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.1.3.Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống KSNB...........................................23<br /> 1.2.1.4. Sự cần thiết của hệ thống KSNB trong NHTM.........................................23<br /> 1.2.1.5. Mục tiêu của KSNB trong NHTM .............................................................24<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2.1.6.Các hoạt động KSNB trong NHTM............................................................24<br /> 1.2.2. Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay KHDN trong NHTM .........................25<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.2.1. Quy trình cho vay ........................................................................................25<br /> 1.2.2.2.Kiểm soát hoạt động cho vay KHDN trong NHTM ..................................29<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KSNB CHU TRÌNH CHO VAY KHÁCH<br /> <br /> ng<br /> <br /> HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN<br /> - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH................................................................................... 32<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình .........................................32<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phái triển ..............................................................32<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ..............................................................................33<br /> 2.1.3. Nguồn lực và kết quả kinh doanh của Sacombank – Chi nhánh<br /> Quảng Bình ...........................................................................................................34<br /> 2.1.3.1. Tình hình tài sản, Nguồn vốn......................................................................34<br /> 2.1.3.2. Lao động.......................................................................................................37<br /> 2.1.3.3.Đánh giá chung về kết quả kinh doanh .......................................................39<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Mai Thị Thúy Lành<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................41<br /> 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý.....................................................................41<br /> 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban...................................................41<br /> 2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán..............................................................................44<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2. Đánh giá thực trạng KSNB quy trình cho vay KHDN tại Sacombank Chi nhánh Quảng Bình..............................................................................................45<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.1. Môi trường kiểm soát tại Sacombank - Chi nhánh Quảng Bình ................45<br /> 2.2.2. Nguyên tắc kiểm soát tại Sacombank - Chi nhánh Quảng Bình................47<br /> 2.2.3. Quy trình cho vay KHDN ...........................................................................48<br /> 2.2.4. Hoạt động kiểm soát quy trình cho vay KHDN .........................................50<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.4.1. Tuân thủ CSTD............................................................................................50<br /> 2.2.4.2. Phân quyền phán quyết cấp tín dụng..........................................................54<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.4.3. Kiểm soát rủi ro trực tiếp thông qua việc thiết lập quy trình cho<br /> vay KHDN.................................................................................................................56<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.4.4. Kiểm soát qua khung hệ thống quản lý rủi ro của NH..............................63<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Mai Thị Thúy Lành<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM<br /> SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH<br /> NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH<br /> QUẢNG BÌNH................................................................................................................ 65<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.1.Đánh giá chung về hoạt động KSNB quy trình cho vay KHDN tại<br /> Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình .......................................................................65<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.1.1. Ưu điểm ......................................................................................................65<br /> 3.1.2. Nhược điểm.................................................................................................67<br /> 3.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB quy trình cho vay<br /> KHDN tại Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình .....................................................68<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp góp phần hoàn thiện KSNB quy trình cho vay KHDN tại<br /> Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình...................................................................68<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2.2. Giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB tại Sacombank –<br /> Chi nhánh Quảng Bình..........................................................................................69<br /> 3.2.2.1. Xây dựng môi trường kiểm soát phù hợp, góp phần nâng cao chất<br /> <br /> họ<br /> <br /> lượng hoạt động.........................................................................................................69<br /> 3.2.2.2. Chú trọng công tác kiểm tra, KSNB..........................................................70<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................................. 71<br /> 1. Kết luận .................................................................................................................71<br /> 2. Kiến nghị ...............................................................................................................72<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam ........................................72<br /> 2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình ...........73<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Mai Thị Thúy Lành<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản