intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
52
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tập trung Làm rõ cơ sở lí luận về mở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh, từ đó rút ra được những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng tới việc cho vay đối với làng nghề tại đơn vị; đưa ra những giải pháp mở rộng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU<br /> CHI NHÁNH BẮC NINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ QUÝ<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A18654<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU<br /> CHI NHÁNH BẮC NINH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Thị Thúy<br /> Sinh viên thực hiện : Trần Thị Quý<br /> Mã sinh viên<br /> : A18654<br /> Chuyên ngành<br /> : Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể giáo viên Khoa Kinh tế - Quản lí<br /> Trường Đại học Thăng Long đã giảng dạy, giúp em tích lũy được những kiến thức bổ<br /> ích khi ngồi trên ghế nhà trường, giúp em có những kiến thức nền tảng về kinh tế, tài<br /> chính ngân hàng để có thể hoàn thành được khóa luận này.<br /> Em xin đặc biệt gửi tới TS. Nguyễn Thị Thúy, giáo viên hướng dẫn em hoàn<br /> thành khóa luận này lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn cô đã tận tình hướng dẫn, sửa chữa để<br /> em có thể thực hiện khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất.<br /> Tiếp đến em xin cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các cô chú, anh chị nhân viên tại<br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh đã tạo điều kiện tốt nhất<br /> cho em trong quá trình thực tập, giúp em học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý,<br /> hơn nữa còn giúp em thu thập thông tin cho khóa luận và phân tích số liệu dễ dàng<br /> hơn.<br /> Cuối cùng em xin cảm ơn những thành viên gia đình đã luôn ở bên cạnh, cổ vũ<br /> động viên em trong suốt quá trình làm khóa luận, để em có thể hoàn thành nó tốt nhất.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Trần Thị Quý<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG<br /> NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ...........................................................1<br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan về làng nghề ...............................................................................1<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm về làng nghề ..........................................................................1<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Đặc trưng của làng nghề ........................................................................2<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Phân loại làng nghề ................................................................................5<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Vai trò của làng nghề đối với sự phát triển kinh tế...............................5<br /> <br /> 1.1.5.<br /> <br /> Các yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển làng nghề ..............8<br /> <br /> Cho vay đối với làng nghề của ngân hàng thƣơng mại ...........................10<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm cho vay đối với làng nghề ...................................................10<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Nguyên tắc cho vay đối với làng nghề .................................................11<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Quy trình cho vay đối với làng nghề ....................................................11<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Các loại hình cho vay làng nghề ..........................................................13<br /> <br /> 1.2.4.1.<br /> <br /> Căn cứ vào phương thức cho vay .......................................................14<br /> <br /> 1.2.4.2.<br /> <br /> Căn cứ vào thời hạn cho vay ..............................................................15<br /> <br /> 1.2.4.3.<br /> <br /> Căn cứ vào hình thức đảm bảo của các khoản vay ............................15<br /> <br /> 1.2.5.<br /> <br /> Vai trò của cho vay đối với sự phát triển kinh tế ở các làng nghề .....16<br /> <br /> Mở rộng cho vay đối với làng nghề của ngân hàng thƣơng mại ............17<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Khái niệm mở rộng cho vay đối với làng nghề ....................................17<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Sự cần thiết phải mở rộng cho vay đối với làng nghề .........................17<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng thương<br /> ...............................................................................................................18<br /> <br /> mại<br /> 1.3.3.1.<br /> <br /> Các chỉ tiêu định tính .........................................................................18<br /> <br /> 1.3.3.2.<br /> <br /> Các chỉ tiêu định lượng ......................................................................18<br /> <br /> 1.3.4.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay đối với làng nghề tại<br /> ngân hàng thương mại ........................................................................................21<br /> 1.3.4.1.<br /> <br /> Nhân tố có thể kiểm soát được ...........................................................21<br /> <br /> 1.3.4.2.<br /> <br /> Nhân tố không thể kiểm soát được .....................................................24<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CHÂU CHI NH NH ẮC NINH .........26<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2