intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên

Chia sẻ: Phàm Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
48
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính sau: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản có liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thinh vượng – Phòng giao dịch Kim Liên giai đoạn 2011 – 2013; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mở rộng tín dụng tại tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---0o0---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH<br /> NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÒNG GIAO DỊCH<br /> KIM LIÊN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : NGUYỄN THỊ GIANG<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16098<br /> <br /> CHUYÊN NGHÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---0o0---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH<br /> NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÒNG GIAO DỊCH<br /> KIM LIÊN<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Thị Vân Nga<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Thị Giang<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16098<br /> <br /> Chuyên nghành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài em luôn<br /> nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô trường Đại học Thăng Long; Ban lãnh<br /> đạo và các anh chị tại Phòng giao dịch khách hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần<br /> Việt Nam thịnh vượng – Phòng giao dịch Kim Liên đã chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều<br /> kiện thuận lợi nhất cho em trong quá trình thực tập đồng thời cung cấp số liệu để em<br /> hoàn thành khóa luận này.<br /> Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới ThS. Nguyễn Thị Vân Nga đã chỉ bảo tận<br /> tình về phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận và phân tích đề tài để em có thể thuận<br /> lợi hoàn thành khóa luận.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014<br /> Sinh Viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Giang<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Giang<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1.<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI<br /> <br /> VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHTM ................................................1<br /> 1.1. Hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh<br /> vƣợng VPBank ...............................................................................................................1<br /> 1.1.1. khái niệm ngân hàng thương mại .......................................................................1<br /> 1.1.2. Chức năng hoạt động của ngân hàng .................................................................1<br /> 1.2. Khái quát chung về Doanh nghiệp vừa và nhỏ ...................................................3<br /> 1.2.1. Khái niệm Doanh nghiệp vừa và nhỏ ..................................................................3<br /> 1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ .............................................................4<br /> 1.2.3. Những khó khăn đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ ..........................................5<br /> 1.2.4. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế .................................5<br /> 1.2.5 Xu hướng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ...............6<br /> 1.3. Tín dụng Ngân hàng đối với các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ .............................. 8<br /> 1.3.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng đối với DNVVN .................................................8<br /> 1.3.2. Nguyên tắc tín dụng .............................................................................................8<br /> 1.3.3. Phân loại tín dụng đối với DNVVN .....................................................................8<br /> 1.3.4. Quy trình và thủ tục cho vay của ngân hàng đối với DNVVN .........................10<br /> 1.3.5. Vai trò của hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ .......................11<br /> 1.3.6. Các chỉ tiêu đo lường sự mở rộng hoạt động tín dụng đối với DNVVN ..........13<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng đối với DNVVN ...................14<br /> 1.4.1. Nhân tố khách quan: ..........................................................................................14<br /> 1.4.2. Nhân tố chủ quan ............................................................................................... 15<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VỪA VÀ NHỎ TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÒNG GIAO DỊCH<br /> KIM LIÊN<br /> <br /> ............................................................................................................17<br /> <br /> 2.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Phòng giao dịch<br /> Kim Liên ......................................................................................................................17<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển.......................................................17<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Phòng giao dịch Kim Liên ................................................18<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản