intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
58
lượt xem
25
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại, thực trạng mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ, giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI<br /> DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG<br /> NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : TRẦN LAN HÀ<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16497<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI<br /> DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG<br /> NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : TS. Nguyễn Thị Thúy<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Trần Lan Hà<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16497<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của cô<br /> giáo - Tiến sỹ Nguyễn Thị Thúy trong suốt thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp.<br /> Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các thầy cô trong Khoa Kinh tế Quản<br /> lý - trường Đại học Thăng Long cũng như Ban lãnh đạo nhà trường đã tạo những điều<br /> kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các anh, chị tại Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ đã tận tình giúp đỡ<br /> em trong suốt thời gian thực hiện bài khóa luận này.<br /> Tuy nhiên với kiến thức bản thân còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều<br /> nên bài khóa luận của em khó có thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được<br /> sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để bài khóa luận được<br /> hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Lan Hà<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Giải pháp mở rộng cho vay đối với<br /> doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt<br /> Nam chi nhánh Láng Hạ” này là công trình nghiên cứu độc lập của tôi có sự hỗ trợ của<br /> giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được trích<br /> dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Lan Hà<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> I. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngày nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đang đóng vai trò quan trọng và<br /> trở thành động lực trong tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó<br /> có Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh tế<br /> thị trường và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, DNVVN ngày càng đóng vai<br /> trò quan trọng trong việc huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng<br /> một cách linh hoạt nhu cầu của nền kinh tế, cải thiện thu nhập và giải quyết việc làm<br /> cho đông đảo tầng lớp dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách<br /> phát triển giữa các vùng của đất nước. Tuy vậy, DNVVN vẫn phải đối mặt với nhiều<br /> khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, mà một vấn đề nổi cộm là nguồn vốn để các<br /> DNVVN phát triển. Chính vì vậy, các ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò<br /> quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp.<br /> Kể từ khi thành lập, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> (NHNN&PTNT) Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to<br /> lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước.<br /> Trong mấy năm gần đây, hoạt động cho vay của NHNN&PTNT Việt Nam<br /> chi nhánh Láng Hạ đối với DNVVN tương đối ổn định, nhưng vẫn chưa khai thác hết<br /> tiềm năng của địa bàn. Đây là vấn đề rất được quan tâm của các ngân hàng, làm sao<br /> để nâng cao được chất lượng cho vay, mở rộng được quy mô cho vay đối với các<br /> DNVVN và các giải pháp nào để thực hiện.<br /> Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động cho vay đối với các<br /> DNVVN cũng như qua khảo sát thực tế về tình hình cho vay tại NHNN&PTNT chi<br /> nhánh Láng Hạ em đã quyết định chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng cho vay đối với<br /> doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi<br /> nhánh Láng Hạ”.<br /> II. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa các vấn đề có liên quan đến mở rộng cho vay đối với DNVVN<br /> của NHTM<br /> - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với DNVVN của Ngân<br /> hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Láng Hạ<br /> - Đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả để mở rộng hoạt động cho vay đối với<br /> các DNVVN của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Láng Hạ.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản