intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

Chia sẻ: Phàm Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
175
lượt xem
58
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận làm rõ vai trò của việc nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Sau đó căn cứ vào các số liệu thực tế, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS. Từ kết quả phân tích thu được, đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN<br /> NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG<br /> TIN HỌC – VIỄN THÔNG NDS<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGÔ MINH TRANG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A22056<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN<br /> NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG<br /> TIN HỌC – VIỄN THÔNG NDS<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn : Ths. Chu Thị Thu Thủy<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Ngô Minh Trang<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A22056<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2015<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS,<br /> được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS. Chu Thị Thu Thủy cũng như cán bộ<br /> phòng kế toán của Công ty, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình. Với đề<br /> tài tương đối mới mẻ với bản thân, hơn nữa do thời gian, kiến thức cũng như kinh<br /> nghiệp thực tế còn có hạn nên em chỉ dừng lại ở mức độ đề cập và giải quyết những<br /> vấn đề cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty.<br /> Trong khóa luận còn nhiều thiếu sót nên em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô<br /> bộ môn của trường.<br /> Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo, ThS. Chu Thị Thu<br /> Thủy – giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Thăng Long cùng tập<br /> thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS đã<br /> giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt khóa luận này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện, có sự hỗ<br /> trợ của giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Ngô Minh Trang<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN<br /> HẠN TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................................1<br /> 1.1 Lý luận chung về hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ..1<br /> 1.1.1<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn........................................................................................1<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Quản trị tài sản ngắn hạn ..........................................................................4<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn ........................................................23<br /> <br /> 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của DN ...33<br /> 1.2.1<br /> <br /> Nhân tố chủ quan .....................................................................................33<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Nhân tố khách quan .................................................................................34<br /> <br /> CHƯƠNG 2.<br /> <br /> THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN<br /> <br /> CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TIN HỌC – VIỄN THÔNG NDS. .............36<br /> 2.1 Vài nét về Công ty TNHH Hệ thống Tin học Viễn thông NDS ....................36<br /> 2.1.1<br /> <br /> Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển .......................................36<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Khái quát về ngành nghề kinh doanh .....................................................36<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức ..........................................................................................37<br /> <br /> 2.1.4<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. ...<br /> ...................................................................................................................39<br /> <br /> 2.2 Thực trạng hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ<br /> thống Tin học – Viễn thông NDS............................................................................42<br /> 2.2.1 Thực trạng biến động và cơ cấu tài sản ngắn hạn trong công ty TNHH<br /> Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS ..................................................................42<br /> 2.2.2 Thực trạng quản trị tài sản ngắn hạn trong công ty TNHH Hệ thống<br /> Tin học – Viễn thông NDS ...................................................................................49<br /> 2.2.3<br /> <br /> Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn ....................................................51<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn trong Công ty TNHH Hệ thống<br /> <br /> Tin học – Viễn thông NDS ...................................................................................58<br /> 2.2.5 Hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn trong Công ty TNHH Hệ thống Tin<br /> học – Viễn thông NDS. .........................................................................................60<br /> 2.3 Đánh giá về hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ<br /> thống Tin học - Viễn thông NDS ............................................................................75<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2