intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
88
lượt xem
15
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là phân tích thực trạng tài chính của doanh nghiệp từ đó chỉ ra và giải thích được những nguyên nhân về sự biến động tài chính giai đoạn 2011 - 2013. Qua phân tích tình hình tài chính để chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp. Tìm hiểu, đề xuất một số biện pháp thay đổi, cải thiện tình hình tài chính thích hợp cho doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH<br /> HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN KIM KHÍ LAN ANH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ HOÀNG TUẤN LINH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17195<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH<br /> HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN KIM KHÍ LAN ANH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : ThS. Chu Thị Thu Thủy<br /> : Đỗ Hoàng Tuấn Linh<br /> : A17195<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tất cả lòng biết ơn, trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Th.S<br /> Chu Thị Thu Thủy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành<br /> khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo đã<br /> tận tình truyền đạt những kiến thức quan trọng và bổ ích không chỉ là nền tảng cho quá<br /> trình thực hiện khóa luận mà còn là hành trang cho chặng đường phía trước.<br /> Ngoài ra, em cũng xin cảm ơn Ban Lãnh đạo trường Đại học Thăng Long cũng<br /> như các phòng ban khác đã tạo điều kiện, cơ sở vật chất để em có cơ hội và môi trường<br /> học tập tốt nhất trong suốt quá trình rèn luyện.<br /> Do kiến thức và khả năng lý luận vẫn còn có nhiều hạn chế nên khóa luận vẫn<br /> còn những thiếu sót nhất định. Em mong nhận được những đóng góp của các thầy<br /> giáo, cô giáo để khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.<br /> Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, Ban Lãnh đạo trường Đại<br /> học Thăng Long dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Đỗ Hoàng Tuấn Linh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Đỗ Hoàng Tuấn Linh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH<br /> NGHIỆP ..................................................................................................................<br /> 1<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm, vai trò, mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp ..............1<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp ..................................................... 1<br /> 1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp ................................................... 1<br /> 1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp ................................................ 3<br /> 1.2.<br /> <br /> Phƣơng pháp phân tích .......................................................................................4<br /> <br /> 1.2.1. Phương pháp so sánh .......................................................................................... 4<br /> 1.2.2. Phương pháp cân đối .......................................................................................... 5<br /> 1.2.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ ............................................................................... 5<br /> 1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont ......................................................................... 6<br /> 1.2.5. Phương pháp khác............................................................................................... 7<br /> 1.3.<br /> <br /> Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp.....................................................7<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp ......................................................9<br /> <br /> 1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán ........................................................................... 9<br /> 1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................... 11<br /> 1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ............................................................... 13<br /> 1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính ........................................................................ 14<br /> 1.4.5. Phân tích điểm hòa vốn ..................................................................................... 22<br /> 1.4.6. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại doanh nghiệp .................................. 23<br /> 1.5.<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hƣởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp ..................25<br /> <br /> 1.5.1. Yếu tố khách quan ............................................................................................. 25<br /> 1.5.2. Yếu tố chủ quan ................................................................................................. 27<br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> KIM KHÍ LAN ANH ........................................................................................... 31<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh .................................31<br /> 2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Kim khí Lan<br /> Anh<br /> <br /> .......................................................................................................................... 31<br /> <br /> 2.1.2.Cơ cấu tổ chức của Công ty ................................................................................ 32<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2