intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
21
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tiến Nhật<br /> <br /> inh<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Để hoàn thành đề tài thực tập của mình, em đã trải qua một<br /> thời gian học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Huế và<br /> qua quá trình thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng<br /> Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế. Trong khoảng thời gian đó, em đã<br /> nhận được sự dạy bảo tận tình của quý thầy cô, sự giúp đỡ tận<br /> tình của các anh chị trong bộ phận Trung tâm khách hàng doanh<br /> nghiệp, đặc biệt là chị Hồ Thị Kiều Ni - giám đốc quản lý quan hệ<br /> khách hàng doanh nghiệp và sự động viên nhiệt tình từ gia đình,<br /> bạn bè. Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:<br /> Bố mẹ và người thân đã tạo điều kiện tốt nhất cho em trong<br /> quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài thực tập này.<br /> Các thầy cô trong trường Đại học Kinh tế Huế, những người<br /> đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho em trong suốt quá<br /> trình học tập.<br /> Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo – Thạc<br /> sĩ Nguyễn Tiến Nhật, người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ<br /> bảo em trong quá trình thực tập và hoàn thành đề tài của mình.<br /> Em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám đốc Ngân<br /> hàng thương mại cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Huế, đã cho<br /> phép em thực tập tại chi nhánh. Đặc biệt là chị Hồ Thị Kiều Ni<br /> cùng các anh chị trong bộ phận Trung tâm khách hàng doanh<br /> nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ.<br /> Mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng song không thể tránh<br /> khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến<br /> của các thầy cô cùng các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 1 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Kiều Duyên<br /> <br /> tế<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> ọc<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kiều Duyên<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tiến Nhật<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> TMCP<br /> <br /> Thương mại cổ phần<br /> <br /> Maritime Bank (MSB) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam<br /> Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế<br /> <br /> ICC<br /> <br /> The International chamber of commerce: Phòng Thương<br /> mại quốc tế<br /> Society for Worldwide Interbank and Financial<br /> Telecommunication: Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và<br /> tài chính quốc tế<br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> SWIFT<br /> <br /> NHTM<br /> TTQT<br /> NHPH<br /> NHTB<br /> NHXN<br /> <br /> Thanh toán quốc tế<br /> Ngân hàng phát hành<br /> Ngân hàng thông báo<br /> Ngân hàng xác nhận<br /> Ngân hàng chiết khấu<br /> <br /> inh<br /> <br /> NHCK<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Maritime Huế<br /> <br /> Ngân hàng đại lý<br /> <br /> L/C<br /> <br /> Letter of Credit: Thư tín dụng<br /> <br /> NK<br /> XK<br /> KH<br /> <br /> Nhập khẩu<br /> Xuất khẩu<br /> Khách hàng<br /> <br /> GĐ<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> KHCN<br /> <br /> Khách hàng cá nhân<br /> <br /> KHDN<br /> <br /> Khách hàng doanh nghiệp<br /> <br /> TCKT<br /> <br /> Tổ chức kinh tế<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> HĐKD<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh<br /> <br /> NHNN<br /> DVKH<br /> <br /> Ngân hàng nhà nước<br /> Dịch vụ khách hàng<br /> <br /> QHKH<br /> <br /> Quan hệ khách hàng<br /> <br /> KD<br /> <br /> Kinh doanh<br /> <br /> D/P<br /> TTTTTM<br /> <br /> Nhờ thu trả ngay<br /> Trung tâm tài trợ thương mại<br /> <br /> tế<br /> <br /> NHĐL<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kiều Duyên<br /> <br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> CIC<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tiến Nhật<br /> Trung tâm thông tin tín dụng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .............................................ii<br /> MỤC LỤC................................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỀU ĐỒ .......................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ............................................................................ix<br /> TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI .............................................................................xi<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................i<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài..........................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................2<br /> <br /> inh<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................2<br /> 6. Kết cấu của đề tài....................................................................................................3<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..........................................4<br /> CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THANH TOÁN<br /> <br /> tế<br /> <br /> THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ .............................................4<br /> 1.1.Phương thức tín dụng chứng từ.............................................................................4<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.1.1.Tổng quan về phương thức tín dụng chứng từ...................................................4<br /> 1.1.1.1.Khái niệm về phương thức tín dụng chứng từ ................................................4<br /> 1.1.1.2.Các trường hợp áp dụng ..................................................................................5<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.1.2.Quy trình nghiệp vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ...............5<br /> 1.1.3.Thư tín dụng .......................................................................................................6<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.3.1.Khái niệm ........................................................................................................6<br /> 1.1.3.2.Bản chất...........................................................................................................6<br /> 1.1.3.3.Phân loại..........................................................................................................7<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.1.4.Các cơ sở pháp lý liên quan đến thanh toán theo phương thức tín dụng<br /> chứng từ ............................................................................................................. 7<br /> <br /> 1.2. Rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ..............................9<br /> <br /> ế<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kiều Duyên<br /> <br /> iii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tiến Nhật<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm ..........................................................................................................9<br /> 1.2.2. Phân loại...........................................................................................................9<br /> 1.2.2.1. Phân loại căn cứ vào các bên tham gia L/C ...................................................9<br /> 1.2.2.2. Phân loại căn cứ vào nguyên nhân gây rủi ro ..............................................12<br /> 1.2.2.2.1.Rủi ro tín dụng ...........................................................................................12<br /> 1.2.2.2.2.Rủi ro đạo đức ............................................................................................13<br /> 1.2.2.2.3.Rủi ro hàng hóa ..........................................................................................14<br /> 1.2.2.2.4.Rủi ro chính trị, pháp lý .............................................................................15<br /> 1.2.2.2.5.Rủi ro ngoại hối..........................................................................................15<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 1.2.2.2.6.Rủi ro tác nghiệp ........................................................................................16<br /> 1.2.2.2.7.Rủi ro ngân hàng đại lý ..............................................................................18<br /> 1.2.2.2.8.Rủi ro công nghệ ........................................................................................19<br /> 1.2.2.2.9.Rủi ro uy tín ...............................................................................................19<br /> 1.2.3.Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro .............................................................................20<br /> <br /> inh<br /> <br /> 1.2.4.Các nhân tố tác động đến rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng<br /> chứng từ.....................................................................................................................20<br /> 1.2.4.1.Nhân tố khách quan.......................................................................................20<br /> 1.2.4.1.1.Khủng hoảng kinh tế, lạm phát, sự biến động của giá cả hàng hóa...........20<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.2.4.1.2.Chính sách kinh tế, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật ..........................21<br /> 1.2.4.1.3.Chính sách tiền tệ .......................................................................................21<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.2.4.1.4.Thể chế chính trị.........................................................................................21<br /> 1.2.4.1.5.Thiên tai .....................................................................................................22<br /> 1.2.4.2.Nhân tố chủ quan ..........................................................................................22<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.2.4.2.1.Năng lực quản lý, trình độ chuyên môn của các bên tham gia ..................22<br /> 1.2.4.2.2.Quy trình nghiệp vụ thiếu chặt chẽ ............................................................22<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.2.4.2.3.Đạo đức, ý thức trách nhiệm của các bên tham gia ...................................22<br /> 1.2.4.2.4.Thiếu thông tin ...........................................................................................23<br /> 1.3. Quản lý rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ ...............23<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm ........................................................................................................23<br /> 1.3.2. Nội dung quản lý rủi ro ...................................................................................24<br /> 1.3.2.1. Quản lý bằng các biện pháp né tránh rủi ro .................................................24<br /> <br /> ế<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kiều Duyên<br /> <br /> iv<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tiến Nhật<br /> <br /> 1.3.2.2. Quản lý bằng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro..............................................24<br /> 1.3.2.3. Quản lý bằng các biện pháp dự phòng và giảm thiểu rủi ro .......................25<br /> 1.3.3. Bài học kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín<br /> dụng chứng từ của một số ngân hàng thương mại trên thế giới................................26<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1........................................................................................27<br /> CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THANH TOÁN<br /> THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ.....28<br /> 2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế .............28<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ...................................28<br /> 2.1.1.1. Sự hình thành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam .........................28<br /> 2.1.1.2. Quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ................29<br /> 2.1.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.................30<br /> 2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế........31<br /> <br /> inh<br /> <br /> 2.1.2.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Huế...........................................................................................................31<br /> 2.1.2.2. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế ... 31<br /> 2.1.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam<br /> <br /> tế<br /> <br /> - Chi nhánh Huế 2012 - 2014....................................................................................35<br /> 2.1.2.3.1. Tình hình huy động vốn 2012 - 2014........................................................35<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 2.1.2.3.2. Tình hình cấp tín dụng 2012-2014 ............................................................36<br /> 2.1.2.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2012-2014 ................................................38<br /> 2.2. Thực trạng rủi ro thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng<br /> <br /> ih<br /> <br /> TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế ...........................................................40<br /> 2.2.1. Tình hình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng<br /> <br /> ọc<br /> <br /> TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế 2012 - 2014.......................................40<br /> 2.2.1.1. Doanh số thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ giai đoạn<br /> 2012-2014 ........................................................................................................ 40<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 2.2.1.2. Tình hình thu nhập từ hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng<br /> <br /> chứng từ giai đoạn 2012-2014 ..................................................................................42<br /> <br /> ế<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kiều Duyên<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản