intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý dược phẩm tại Bệnh viện Quân Y 268 – Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

101
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các yêu cầu của công tác quản lý nhân sự, nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin quản lý dược phẩm và xây dựng phần mềm quản lý dược phẩm, đáp ứng được các yêu cầu quản lý, xử lý thông tin về dược phẩm của đơn vị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý dược phẩm tại Bệnh viện Quân Y 268 – Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết tôi xin gửi<br /> lời cảm ơn quý báu đến thầy, cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế<br /> Huế đã tận tình dạy dỗ, chỉ bảo và cung cấp cho tôi những kiến<br /> thức quý báu trong suốt bốn năm học. Đặc biệt, tôi xin gửi lời<br /> cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy giáo- Th.s Lê Viết Mẫnngười đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quý trình<br /> thực hiện, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này.<br /> Trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Quân Y 268- Thừa Thiên<br /> Huế tôi đã được các Cô, Chú, Anh, Chị trong toàn thể Bệnh viện,<br /> đặc biệt là anh chị khoa Dược đã chỉ bảo tận tình, tạo mọi điều<br /> kiện thuận lợi, truyền đạt những kiến thức thực tế và cung cấp<br /> những thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Chính vì<br /> vậy tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban lãnh đạo Bệnh<br /> viện Quân Y 268- Thừa Thiên Huế cùng các Cô Chú, Anh Chị đã<br /> giúp tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người thân trong<br /> gia đình và bạn bè đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong<br /> thời gian qua.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, ngày 16 tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Lan Phương<br /> <br /> i<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Lan Phương<br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................................. iv<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ............................................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU .........................................................................................................................8<br /> 1. Lí do chọn đề tài .......................................................................................................8<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................9<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................9<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................10<br /> 5. Nội dung khóa luận. ...............................................................................................10<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN QUÂN Y 268 ..........................11<br /> 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện Quân Y 268 .............................11<br /> 1.2. Cơ cấu tổ chức và nguồn lực của bệnh viện .................................................12<br /> 1.3. Khảo sát hiện trạng quản lý bán dược phẩm tại Bệnh viện Quân Y 268Thừa Thiên Huế ...................................................................................................13<br /> 1.3.1. Khảo sát hiện trạng ................................................................................13<br /> 1.3.2 Đánh giá hệ thống ...................................................................................14<br /> CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM<br /> QUẢN LÝ ..............................................................................................................17<br /> 2.1. Tổng quan về lập trình hướng chức năng (POP) ..........................................17<br /> 2.1.1. Giới thiệu ...............................................................................................17<br /> 2.1.2. Các khái niệm ........................................................................................18<br /> 2.2. Quy trình xây dựng một phần mềm quản lý.................................................19<br /> 2.2.1. Khảo sát tìm hiểu yêu cầu ......................................................................20<br /> 2.2.2. Phân tích yêu cầu ...................................................................................20<br /> 2.2.3. Thiết kế hệ thống ...................................................................................21<br /> SVTH: Nguyễn Thị Lan Phương<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 2.2.4. Cài đặt và thử nghiệm đơn thể phần mềm .............................................21<br /> 2.2.5. Thử nghiệm tổng thể phần mềm ............................................................21<br /> 2.2.6. Bảo trì và phát triển phần mềm ..............................................................22<br /> 2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server ..........................................................22<br /> 2.3.1. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc (SQL - Structure Query<br /> Language).........................................................................................................22<br /> 2.3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS - DataBase Management System) ...24<br /> 2.3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server ....................................................25<br /> 2.4. Ngôn ngữ lập trình C# ..................................................................................27<br /> 2.4.1. Tổng quan về kiến trúc .Net Framework ...............................................27<br /> 2.4.2. Tổng quan về kiến trúc ADO.NET ........................................................28<br /> 2.4.3. Giới thiệu ngôn ngữ C# .........................................................................29<br /> CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM<br /> QUÁN LÝ DƢỢC PHẨM TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 268 ............................32<br /> 3.1. Mô tả bài toán ...............................................................................................32<br /> 3.2. Phân tích hệ thống ........................................................................................34<br /> 3.2.1. Phân tích yêu cầu ...................................................................................35<br /> 3.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD – Business Function Diagram): ...........36<br /> 3.2.3. Mô tả chức năng .....................................................................................37<br /> 3.2.4. Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) .......................................................40<br /> 3.2.5. Sơ đồ mô hình luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram): .................41<br /> 3.3. Thiết kế hệ thống ..........................................................................................46<br /> 3.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.............................................................................46<br /> 3.3.2. Một số thuật toán trong chương trình ....................................................57<br /> 3.4. Thiết kế giao diện. ........................................................................................61<br /> 3.5. Đóng gói sản phẩm và cài đặt ......................................................................66<br /> 3.6. Kiểm thử .......................................................................................................68<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................................69<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Lan Phương<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> BFD<br /> <br /> :<br /> <br /> Business Function Diagram<br /> <br /> POP<br /> <br /> :<br /> <br /> Procedure - Oriented Programming<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> :<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Đ<br /> <br /> :<br /> <br /> Đúng<br /> <br /> DFD<br /> <br /> :<br /> <br /> Data Flow Diagram<br /> <br /> QLDN<br /> <br /> :<br /> <br /> Quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> S<br /> <br /> :<br /> <br /> Sai<br /> <br /> SQL<br /> <br /> :<br /> <br /> Structure Query Language<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> :<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Lan Phương<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bệnh viên Quân Y 268 ...............................................12<br /> Hình 2.1: Mô hình thác nước.........................................................................................20<br /> Hình 2.2: Các thành phần của SQL Server (Nguồn Microsoft) ....................................26<br /> Hình 3.1: Sơ đồ chức năng BFD ...................................................................................36<br /> Hình 3.2: Chức năng quản lý hệ thống ..........................................................................37<br /> Hình 3.3: Chức năng quản lý danh mục ........................................................................38<br /> Hình 3.4: Chức năng quản lý Xuất, nhập kho ...............................................................38<br /> Hình 3.5: Chức năng tìm kiếm ......................................................................................39<br /> Hình 3.6: Chức năng Thống kê .....................................................................................39<br /> Hình 3.7: Sơ đồ ngữ cảnh ..............................................................................................41<br /> Hình 3.8: Sơ đồ phân rã mức 0 ......................................................................................43<br /> Hình 3.9: Sơ đồ phân rã mức mức 1 cho chức năng 1.0 ...............................................44<br /> Hình 3.10: Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 2.0 .....................................................44<br /> Hình 3.11: Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 3.0 .....................................................45<br /> Hình 3.12: Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 4.0 .....................................................45<br /> Hình 3.13: Sơ đồ phân rã mức 1 cho chức năng 5.0 .....................................................46<br /> Hình 3.14: Sơ đồ thực thể - Mối quan hệ cho chức năng quản lý Dược phẩm .............50<br /> Hình 3.15: Mô hình cơ sở dữ liệu mối quan hệ .............................................................56<br /> Hình 3.16: Giao diện chính của chương trình ...............................................................61<br /> Hình 3.17: Giao diện form đăng nhập hệ thống ............................................................62<br /> Hình 3.18: Giao diện form phân quyền .........................................................................62<br /> Hình 3.19: Giao diện form hóa đơn ...............................................................................63<br /> Hình 3.20: Giao diện form nhập hàng ...........................................................................63<br /> Hình 3.21: Giao diện form báo cáo thống kê ................................................................64<br /> Hình 3.22: Giao diện form báo cáo bán hàng ................................................................64<br /> SVTH: Nguyễn Thị Lan Phương<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2