intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Địa lý: Đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích đề xuất một số mô hình phát triển nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Đắk Nông

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:224

0
78
lượt xem
17
download

Luận án Tiến sĩ Địa lý: Đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích đề xuất một số mô hình phát triển nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Đắk Nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận án trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích đề xuất mô hình phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, đặc điểm cảnh quan tỉnh Đắk nông, đánh giá cảnh quan cho định hướng không gian và xác lập một số mô hình nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Đắk nông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Địa lý: Đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích đề xuất một số mô hình phát triển nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Đắk Nông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> -----------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ĐỀ XUẤT<br /> MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHỆP BỀN VỮNG<br /> TỈNH ĐẮK NÔNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> -----------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ĐỀ XUẤT<br /> MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHỆP BỀN VỮNG<br /> TỈNH ĐẮK NÔNG<br /> Chuyên ngành: Địa lý Tự nhiên<br /> Mã số: 62.44.02.17<br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. GS.TSKH Phạm Hoàng Hải<br /> 2. TS. Nguyễn Văn Lạng<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình<br /> nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Trần Thị Mai Phương<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình làm luận án, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên<br /> của các thầy cô giáo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, bạn bè và người thân.<br /> Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải<br /> và TS. Nguyễn Văn Lạng là những người đã luôn tận tâm hướng dẫn, động viên tôi<br /> trong suốt thời gian thực hiện luận án.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trong và ngoài cơ sở đào tạo, các cán<br /> bộ trong Viện Địa lý đã tạo cho tôi một môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Khoa Địa lý, Học viện Khoa học và công nghệ, Viện Hàn<br /> lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên và Ban<br /> Giám hiệu Trường Đại học Vinh; Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững và<br /> Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tạo mọi điều<br /> kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các cơ quan ban, ngành chức năng của tỉnh Đắk<br /> Nông như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, Sở Khoa học và Công<br /> nghệ Đắk Nông, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, Trung tâm Khuyến nông,<br /> khuyến ngư tỉnh Đắk Nông; UBND huyện Tuy Đức và người dân các địa phương<br /> trong tỉnh đã hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình thu thập tài liệu và khảo sát<br /> thực địa.<br /> Cuối cùng, tôi xin được tỏ lòng biết ơn đối với những tình cảm, sự động viên và<br /> ủng hộ tốt nhất về vật chất và tinh thần mà gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã dành cho<br /> tôi trong suốt thời gian nghiên cứu của mình.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ .............................................................................................. 2<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 2<br /> 4. Các luận điểm bảo vệ ............................................................................................... 3<br /> 5. Những điểm mới của luận án .................................................................................. 3<br /> 7. Cơ sở tài liệu............................................................................................................. 4<br /> 8 . Cấu trúc của luận án............................................................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN<br /> CHO MỤC ĐÍCH ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP<br /> BỀN VỮNG .................................................................................................................. 5<br /> 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan............................................. 5<br /> 1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về cảnh quan, đánh giá CQ............ ... 5<br /> 1.1.2.Tổng quan các công trình nghiên cứu, xây dựng mô hình nông, lâm bền<br /> vững .. ............................................................................................................. . 11<br /> 1.1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu tỉnh Đắk Nông có liên quan đến đề tài<br /> nghiên cứu ......................................................................................................... . 14<br /> 1.2. Lý luận nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho đề xuất mô hình phát triển nông,<br /> lâm nghiệp bền vững................................................................................................... 17<br /> 1.2.1. Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích ứng dụng......................... . 17<br /> 1.2.2. Xác lập mô hình phát triển nông, lâm nghiệp bền vững theo tiếp cận cảnh<br /> quan học............................................................................................................ . 27<br /> 1.3. Quan điểm, phương pháp và quy trình nghiên cứu .......................................... 30<br /> 1.3.1. Quan điểm nghiên cứu............................................................................. . 30<br /> 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... . 32<br /> 1.3.3. Quy trình nghiên cứu ............................................................................... . 36<br /> Tiểu kết chương 1 ...................................................................................................... 37<br /> CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN TỈNH ĐẮK NÔNG ................................... . 38<br /> 2.1. Các nhân tố thành tạo cảnh quan tỉnh Đắk Nông ............................................. 38<br /> 2.1.1. Vị trí địa lý .............................................................................................. . 38<br /> 2.1.2. Địa chất, kiến tạo..................................................................................... . 39<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2