intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ: Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT hiện nay

Chia sẻ: Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:210

69
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ có kết cấu nội dung gồm 4 chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, các yếu tố tác động và thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay, những vấn đề đặt ra và các giải pháp tác động, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh trung học phổ thông Hà Nội. Mời các bạn tham khảo luận án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> TRỊNH THANH TRÀ<br /> <br /> ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA HỌC SINH<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> TRỊNH THANH TRÀ<br /> <br /> ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA HỌC SINH<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA HỌC<br /> Mã số: 62 31 06 40<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc:<br /> 1. PGS.TS. PHẠM DUY ĐỨC<br /> 2. TS. LÊ TRUNG KIÊN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng<br /> và được trích dẫn đầy đủ theo quy định.<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Trịnh Thanh Trà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br />  <br /> Chương 1:<br /> 1.1.<br /> 1.2.<br /> Chương 2:<br /> <br /> 2.1.<br /> 2.2.<br /> 2.3.<br /> Chương 3 :<br /> <br /> 3.1.<br /> 3.2.<br /> 3.3.<br /> Chương 4:<br /> <br /> 4.1.<br /> 4.2.<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, LÝ THUYẾT VÀ<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Tổng quan tình hình nghiên cứu<br /> Lý thuyết nghiên cứu, quan điểm tiếp cận và phương pháp<br /> nghiên cứu<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỜI SỐNG VĂN<br /> HÓA TINH THẦN VÀ KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> Cấu trúc đời sống văn hóa tinh thần của học sinh trung học<br /> phổ thông<br /> Khái quát đặc điểm học sinh trung học phổ thông Hà Nội<br /> CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG<br /> VĂN HÓA TINH THẦN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC<br /> PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY <br /> <br /> Trang<br /> 1<br /> 5<br /> 5<br /> 26<br /> <br /> 31<br /> 31<br /> 35<br /> 43<br /> <br /> 67<br /> <br /> Các yếu tố tác động đến đời sống văn hóa tinh thần của học<br /> sinh trung học phổ thông Hà Nội<br /> Thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của học sinh trung học<br /> phổ thông Hà Nội<br /> Các xu hướng biến đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của<br /> học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay<br /> <br /> 102<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ CÁC GIẢI PHÁP TÁC<br /> ĐỘNG, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN<br /> CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI <br /> <br /> 115<br /> <br /> Những vấn đề đặt ra về đời sống văn hóa tinh thần của học<br /> sinh trung học phổ thông Hà Nội<br /> Bàn luận về các giải pháp tác động, nâng cao đời sống văn<br /> hóa tinh thần cho học sinh trung học phổ thông Hà Nội<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG<br /> BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 67<br /> 78<br /> <br /> 115<br /> 123<br /> 145<br /> 150<br /> 151<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> ĐSVH<br /> <br /> Đời sống văn hóa<br /> <br /> ĐSVHTT<br /> <br /> Đời sống văn hóa tinh thần<br /> <br /> GD và ĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> MTVH<br /> <br /> Môi trường văn hóa<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TNCS<br /> <br /> Thanh niên cộng sản<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> VHTT<br /> <br /> Văn hóa tinh thần<br /> <br /> VHVC<br /> <br /> Văn hóa vật chất<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2