intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

450
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: Hiểu được nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng Việt Nam, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> HỒ TUẤN VŨ<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỮU HIỆU CỦA<br /> HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> Chuyên ngành: KẾ TOÁN<br /> Mã ngành: 62.34.30.01<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VÕ VĂN NHỊ<br /> <br /> TP Hồ Chí Minh – Năm 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Bằng danh dự khoa học, tôi xin cam đoan luận án này do tôi thực hiện với<br /> sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Văn Nhị.<br /> Trừ một số kết quả được công bố trong các bài báo và công trình do tôi<br /> thực hiện thì tất cả số liệu và kết quả ở luận án này là trung thực, rõ ràng và chưa<br /> được ai công bố trong các công trình khoa học.<br /> Những nội dung từ các nguồn tài liệu khác được tôi kế thừa, tham khảo ở<br /> trong luận án này đều được trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> HỒ TUẤN VŨ<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, lãnh đạo Viện đào<br /> tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa và quý giảng viên Khoa Kế toán, trường đại<br /> học kinh tế TP Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình<br /> học tập, nghiên cứu và thực hiện và bảo vệ luận án các cấp.<br /> Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà giáo ưu tú: PGS.TS. Võ Văn Nhị, người<br /> hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đở, hướng dẫn tôi từ trong suốt quá trình học<br /> tập và làm luận án.<br /> Gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ, đánh giá các ý kiến trong suốt quá trình khảo<br /> sát và thu thập dữ liệu của các đơn vị: Lãnh đạo vụ chế độ kế toán và kiểm toán<br /> (Bộ tài chính); Ngân hàng nhà nước; Hiệp hội ngân hàng; Hiệp hội kế toán và<br /> kiểm toán Việt Nam; Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh tại Việt Nam; Hiệp<br /> hội kế toán viên công chứng Australia tại Việt Nam; Học viện ngân hàng, Trường<br /> đại học ngân hàng Tp Hồ Chí Minh, Học viện tài chính, Đại học kinh tế Đà Nẵng,<br /> Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á; Tạp chí kế toán và kiểm toán; Tạp chí khoa<br /> học và đào tạo ngân hàng (Học viện ngân hàng); Tạp chí ngân hàng (Ngân hàng<br /> nhà nước); Ban lãnh đạo và nhân viên các ngân hàng thương mại Việt Nam<br /> Gửi lời cảm ơn các Thầy, Cô trong hội đồng đánh giá luận án các cấp, đã<br /> đóng góp nhiều ý kiến quý báu để luận án được hoàn chỉnh.<br /> Cuối cùng, gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, chị em bạn bè, đồng nghiệp<br /> và gia đình đã động viên, giúp đở để tôi hoàn thành được luận án.<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> HỒ TUẤN VŨ<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan.................................................................................................................i<br /> Lời cảm ơn ....................................................................................................................ii<br /> Mục lục..........................................................................................................................iii<br /> Danh mục bảng..............................................................................................................viii<br /> Danh mục hình vẽ .........................................................................................................ix<br /> Danh mục các chữ viết tắt .............................................................................................xi<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................2<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................................3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................................3<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................4<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án ...............................................................4<br /> 7. Kết cấu của luận án ...................................................................................................5<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN.............................7<br /> 1.1. Các nghiên cứu công bố ở nước ngoài ..........................................................7<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ ...........................................7<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của<br /> HTKSNB.....................................................................................................12<br /> 1.2. Các nghiên cứu công bố trong nước...............................................................23<br /> 1.2.1. Các nghiên cứu liên quan đến lý luận về kiểm soát nội bộ ........................23<br /> 1.2.2. Các nghiên cứu về KSNB tại các đơn vị cụ thể .........................................25<br /> 1.2.3. Nghiên cứu hệ thống KSNB trong các ngân hàng thương mại ..................28<br /> 1.3. Một số nhận xét về các công trình nghiên cứu ..............................................31<br /> 1.3.1. Đối với các công trình nghiên cứu nước ngoài ..........................................31<br /> 1.3.2. Đối với các công trình nghiên cứu trong nước...........................................32<br /> 1.4. Khe hổng nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của tác giả......................32<br /> <br /> iv<br /> 1.4.1. Xác định khe hổng nghiên cứu ...................................................................32<br /> 1.4.2. Định hướng nghiên cứu của tác giả............................................................33<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1............................................................................................34<br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.....................35<br /> 2.1. Một số vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của<br /> hệ thống kiểm soát nội bộ .............................................................................35<br /> 2.1.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ..........................................................................35<br /> 2.1.2. Sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ................................................40<br /> 2.1.3. Báo cáo của BASEL về hệ thống KSNB ...................................................42<br /> 2.2. Các lý thuyết nền có liên quan........................................................................46<br /> 2.2.1. Lý thuyết lập quy (regulatory theory).........................................................46<br /> 2.2.2. Lý thuyết ủy nhiệm (Agency theory) .........................................................47<br /> 2.2.3. Lý thuyết thể chế (institutional theory).......................................................48<br /> 2.2.4. Lý thuyết bất định của các tổ chức (Contingency theory of<br /> Organizations) ............................................................................................49<br /> 2.2.5. Lý thuyết về tâm lý học xã hội của tổ chức (Social psychology of<br /> organization theory)....................................................................................50<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống KSNB ....................51<br /> 2.3.1. Môi trường kiểm soát .................................................................................51<br /> 2.3.2. Đánh giá rủi ro...........................................................................................53<br /> 2.3.3. Hoạt động kiểm soát ...................................................................................55<br /> 2.3.4. Thông tin và truyền thông ..........................................................................57<br /> 2.3.5. Giám sát......................................................................................................58<br /> 2.3.6. Thể chế chính trị .........................................................................................62<br /> 2.3.7. Lợi ích nhóm ..............................................................................................64<br /> 2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu ................................66<br /> 2.4.1. Mô hình nghiên cứu....................................................................................66<br /> 2.4.2. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................68<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2............................................................................................69<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2