intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn mục tiêu tại công ty cổ phần Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới

Chia sẻ: Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
16
lượt xem
1
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn mục tiêu tại công ty cổ phần Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn mục tiêu tại các công ty cổ phần Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới trình bày các nội dung về cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn mục tiêu và suy thoái kinh tế, mô hình và phương pháp nghiên cứu, thực trạng cấu trúc vốn và kết quả xác định cấu trúc vốn mục tiêu tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kì suy thoái kinh tế thế giới, kết luận và gợi ý chính sách để các doanh nghiệp Việt Nam đạt được cấu trúc vốn mục tiêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn mục tiêu tại công ty cổ phần Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> TRẦN THỊ KIM OANH<br /> <br /> CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU TẠI CÁC<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG<br /> THỜI KỲ SUY THOÁI KINH TẾ THẾ GIỚI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> TRẦN THỊ KIM OANH<br /> <br /> CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU TẠI CÁC<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG<br /> THỜI KỲ SUY THOÁI KINH TẾ THẾ GIỚI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> Chuyên Ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã Số: 62 34 02 01<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN<br /> Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam<br /> cũng đang gánh chịu những hệ lụy từ cuộc suy thoái kinh tế thế giới vừa qua. Theo<br /> Tổng cục Thống kê, trong năm 2010 đã có 47.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt<br /> động và tình trạng này kéo dài cho đến những năm tiếp theo, ngay cả khi nền kinh tế<br /> thế giới đã bước vào thời kỳ phục hồi. Nguyên nhân chính của tình trạng này là các<br /> doanh nghiệp Việt Nam có quy mô kinh doanh và vốn đầu tư thấp, đặc biệt cơ cấu<br /> vốn chưa phù hợp dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao, khả năng thanh toán và cạnh<br /> tranh yếu. Do đó, luận án tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính: (i) tác động của suy<br /> thoái kinh tế, các yếu tố vi mô và mối quan hệ giữa các biến vĩ mô với việc lựa chọn<br /> cấu trúc vốn (CTV) của doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới (quý<br /> 1/2007-quý 4/2010) và kinh tế thế giới phục hồi (quý 1/2011-quý 2/2016); (ii) xác<br /> định ngưỡng CTV mục tiêu của các Công ty cổ phần (CTCP) niêm yết trên sàn chứng<br /> khoán Việt Nam trong thời kỳ suy thoái và thời kỳ phục hồi kinh tế.<br /> Kết quả của luận án cho thấy: (i) ngưỡng CTV mục tiêu của các doanh nghiệp<br /> này trong thời kỳ suy thoái kinh tế là 54,39% và trong thời kỳ phục hồi là 59,66%;<br /> (ii) suy thoái kinh tế và khả năng sinh lời có tác động nghịch chiều đến việc lựa<br /> chọn CTV, còn ngược lại, cơ cấu tài sản có tác động thuận chiều. Riêng trong thời<br /> kỳ suy thoái kinh tế, doanh nghiệp cần kiểm soát thêm vấn đề quy mô, tốc độ tăng<br /> trưởng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Ngược lại, khi nền kinh tế phục<br /> hồi, doanh nghiệp cần mở rộng quy mô, tăng trưởng và khả năng thanh toán. Bên cạnh<br /> đó, trong thời kỳ này, doanh nghiệp cần kiểm soát thêm các khoản thu nhập chịu thuế;<br /> (iii) tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa các biến kinh tế vĩ mô (TTTP, tăng trưởng kinh<br /> tế, TTTD và TTCK) và việc lựa chọn CTV của doanh nghiệp. Ngoài ra, trong thời<br /> kỳ suy thoái kinh tế, các biến kinh tế vĩ mô giải thích khoảng 35% việc lựa chọn<br /> CTV của doanh nghiệp. Nhưng trong thời kỳ phục hồi, mức độ này chỉ còn 4%, tác<br /> giả đưa ra các gợi ý chính sách để các CTCP niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt<br /> Nam đạt được CTV mục tiêu.<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> ********<br /> <br /> Tôi tên là:<br /> <br /> Trần Thị Kim Oanh<br /> <br /> Sinh ngày:<br /> <br /> 29 tháng 05 năm 1988 – Tại: Phú Yên<br /> <br /> Quê quán:<br /> <br /> Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên<br /> <br /> Hiện đang công tác tại: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM – Số<br /> 215-217 đường Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh.<br /> Là nghiên cứu sinh khóa 19 của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.<br /> Cam đoan đề tài: Cấu trúc vốn mục tiêu tại các Công ty cổ phần Việt Nam<br /> trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới.<br /> Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 62.340201<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch<br /> Luận án được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.<br /> Tôi xin cam đoan luận án nghiên cứu này là kết quả làm việc của chính cá<br /> nhân tôi dưới sự hướng dẫn của PSG. TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch. Để hoàn thiện<br /> luận án này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của tập thể giảng viên<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và người hướng dẫn đã hết sức nhiệt<br /> tình, sâu sát trong quá trình hướng dẫn tôi thực hiện luận án. Do đó, tôi xin gửi lời<br /> cảm ơn sâu sắc đến tập thể giảng viên Trường và người hướng dẫn.<br /> Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong<br /> nhận được sự hướng dẫn thêm từ Quý Thầy/Cô, sự chia sẻ, đóng góp của các chuyên<br /> gia để tôi có thể nghiên cứu tốt hơn nữa.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự này của tôi.<br /> TP. HCM, ngày tháng năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> TRẦN THỊ KIM OANH<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DIỄN GIẢI ĐẦY ĐỦ<br /> <br /> KÝ HIỆU<br /> VIẾT TẮT<br /> ADB<br /> ANOVA<br /> BĐS<br /> <br /> TIẾNG VIỆT<br /> <br /> TIẾNG ANH<br /> <br /> Ngân hàng phát triển Châu Á<br /> <br /> Asian Development Bank<br /> <br /> Phương pháp phân tích phương<br /> <br /> Analysis of Variance<br /> <br /> sai<br /> Bất động sản<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> CTV<br /> <br /> Cấu trúc vốn<br /> <br /> CSTT<br /> <br /> Chính sách tiền tệ<br /> <br /> CSTK<br /> <br /> Chính sách tài khóa<br /> <br /> EBIT<br /> <br /> Lợi nhuận trước thuế và lãi vay<br /> <br /> FDI<br /> <br /> Đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> <br /> FED<br /> <br /> Cục Dự trữ Liên bang<br /> <br /> FEM<br /> <br /> Mô hình tác động cố định<br /> <br /> Fixed effects model<br /> <br /> Phương pháp bình phương bé<br /> <br /> Feasible Generalized least<br /> <br /> nhất tổng quát<br /> <br /> squares<br /> <br /> FGLS<br /> GMM<br /> <br /> Foreign Direct Investment<br /> <br /> General Method of Moments<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> HNX<br /> <br /> Sàn chứng khoán Hà Nội<br /> <br /> HOSE<br /> <br /> Sàn chứng khoán TP.HCM<br /> <br /> Gross Domestic Product<br /> <br /> IMF<br /> <br /> Quỹ tiền tệ Thế giới<br /> <br /> International Monetary Fund<br /> <br /> MM<br /> <br /> Lý thuyết MM<br /> <br /> Modigliani and Miller theory<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản